Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Bauskas
filiāle

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-07-24
http://www.nva.gov.lv/fil/public/docs/20_5787281cac6055.16568940.jpg

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiālē, Rātslaukums - 4, Bauskā, 2018. gada 30. jūlijā plkst. 16:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde, kurā tiks izvērtēti:
no 2018. gada 17. jūlija līdz 2018. gada 27. jūlijam Bauskas filiālē iesniegtie pretendentu pieteikumi:

  • ESF projekts "Jauniešu garantijas’’ Nr.7.2.1.1/15/I/001 aktivitātei “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” (Pieteikšanās pasākuma īstenošanai izsludināta 05.02.2018.)
Sīkāka informācija NVA Bauskas filiālē pie koordinējošās ekspertes Lāsmas Maikūnes vai Everitas Saulītes 63960632.

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-07-24

 

http://www.nva.gov.lv/fil/public/docs/20_5787281cac6055.16568940.jpg

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiālē, Rātslaukums 4, Bauska 2018.gada 26. jūlijā plkst. 16:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.


Komisijas sēdē izvērtēs Darba devēju pieteikumus aktīvā nodarbinātības pasākuma: ‘’Apmācība pie darba devēja” īstenošanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros iesniegtos pieteikumus ( Pieteikšanās pasākuma īstenošanai izsludināta 02.07.2018.). Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi, kuri iesniegti Bauskas filiālē no 2018. gada 2.jūlija līdz 2018. gada 16.jūlijam.

Sīkāka informācija NVA Bauskas filiālē pie koordinējošās ekspertes Rutas Zubovas (mob. 26603714).


Baltijas valstu nodarbinātības dienestu pārstāvju apspriedes darba kārtībā - vecāka gadagājuma darba ņēmēju atbalsts

2018-06-27
26. un 27. jūnijā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Bauskas filiālē tikās Baltijas valstu nodarbinātības dienestu reģionālo filiāļu vadītāji. Pieredzes apmaiņas seminārā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nodarbinātības dienestu filiāļu vadītāji apsprieda jautājumus, kas saistīti ar bezdarbnieku, darba meklētāju un darbinieku vecumā virs 50 gadiem nodarbinātības veicināšanu.

 

 

NVA Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas vadītāja Sabīna Dzerkale, atklājot pasākumu, uzsvēra: “Dažādām sociāli demogrāfiskām grupām bezdarba risks ir atšķirīgs. Tiek uzskatīts, ka bezdarba riskam visvairāk pakļauti ir darba ņēmēji ar zemu izglītības līmeni un nepietiekamām prasmēm, personas ar invaliditāti, jaunieši un personas pirmspensijas vecumā. Mainīgajā darba tirgū īpaši liela nozīme un sociāli ekonomiskā nepieciešamība ir paaugstināt darbaspēka vecumā virs 50 gadiem aktivitāti. Svarīga ir nodarbinātības dienestu loma vecāka gadagājuma darba ņēmēju nodarbinātības veicināšanā un citu valstu praktiskās pieredzes un metožu iepazīšana. Pareizi organizēti un pozitīvi darba apstākļi labvēlīgi ietekmē cilvēku veselību un palēnina priekšlaicīgu novecošanu. Pieredze rāda, ka vieglāk ir pārliecināt pieredzējušu darbinieku vecumā virs 50 gadiem palikt savā iepriekšējā darbā, nekā iekļaut viņu darba tirgū pēc darba attiecību pārtraukšanas”.

 

Seminārā piedalījās arī NVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam”* vadītāja Mairita Mēnese. Viņa semināra dalībniekus iepazīstināja ar projekta ideju un aktivitātēm. Kolēģus no Lietuvas un Igaunijas īpaši ieinteresēja kārtība, kādā projekta ietvaros notiek sadarbība ar darba devējiem nodarbināto personu vecumā virs 50 gadiem atbalstam.

 

Iepazīstinot ar Latvijas pieredzi, NVA Bauskas filiāles vadītāja Igunda Bēmane akcentēja filiāļu vadītāju lomu nodarbinātības veicināšanā klientiem vecuma grupā 50 gadi un vairāk: “Vecāka gada gājuma cilvēku integrācija darba tirgū nozīmē intensīvu sadarbību ar darba devējiem, sociālajiem dienestiem un atsevišķos gadījumos – individuālu pieeju darba meklētāju motivācijas palielināšanai”.

 

   

 

Diskusiju laikā semināra dalībnieki vairākkārt uzsvēra, ka sabiedrībā pastāv stereotipi par darbiniekiem vecumā virs 50 gadiem. Šie stereotipi rada maldīgus priekšstatus par vecāka gadagājuma darbinieku motivāciju, spējām, zināšanām un var būtiski ietekmēt darba devēja lēmumu pieņemšanu, tāpēc svarīgi ir veidot informatīvas kampaņas, seminārus, informatīvās dienas un cita veida pasākumus, kas varētu mainīt sabiedrisko domu. Igaunijas kolēģi atzinīgi novērtēja NVA veikumu, mērķtiecīgi virzoties uz sabiedrības attieksmes maiņu par labu darbiniekiem vecumā virs 50 gadiem.

 

____________________

* Uzziņa:
NVA sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) uzsākusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” īstenošanu. Reģionos notikuši jau vairāki informatīvi pasākumi un praktiskie semināri darba devēju un sabiedrības izpratnes veidošanai par nodarbināto vecumā virs 50 gadiem profesionālo potenciālu un iespējām. Projekts paredz veikt darba vides un cilvēkresursu iespēju izvērtējumu darbavietās, nosakot darba organizācijas piemērotību gados vecāko darbinieku potenciāla izmantošanai, būs atbalsts uzņēmumiem esošās vai jaunās darbavietas pielāgošanai, lai nodrošinātu nodarbinātā veselības stāvoklim atbilstošu darba vidi, savukārt lai novērtētu darbinieka vecumā virs 50 gadiem veselības stāvokli, paredzēts noteikt profesionālo piemērotību un veselības stāvoklim atbilstošāku darbu. Gados vecākiem cilvēkiem tiks piedāvātas iespējas apgūt papildu prasmes darba turpināšanai esošajā vai citā amatā, kas būtu piemērots nodarbinātā veselības stāvoklim. Detalizētāka informācija par projektu atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “ESF PROJEKTI (2014. - 2020. gads)


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-06-22
http://www.nva.gov.lv/fil/public/docs/20_5787281cac6055.16568940.jpg
 

Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiālē, Rātslaukums 4, Bauskā 2018.gada 2.jūlijā plkst. 14:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.

Komisijas sēdē tiks izvērti pretendentu pieteikumi, kuri Bauskas filiālē iesniegti no 2018.gada 18.jūnija līdz 2018.gada 27.jūnijam aktīvā nodarbinātības pasākuma" Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai:

ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros īstenotais aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākums noteiktām personu grupām”.

 


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-06-18

 

http://www.nva.gov.lv/fil/public/docs/20_5787281cac6055.16568940.jpg
 

Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiālē, Rātslaukums 4, Bauska 2018.gada 27. jūnijā plkst. 16:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.

Komisijas sēdē izvērtēs Darba devēju pieteikumus aktīvā nodarbinātības pasākuma: ‘’Apmācība pie darba devēja” īstenošanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros iesniegtos pieteikumus ( Pieteikšanās pasākuma īstenošanai izsludināta 31.05.2018.). Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi, kuri iesniegti Bauskas filiālē no 2018. gada 31.maija līdz 2018. gada 13.jūnijam.

Sīkāka informācija NVA Bauskas filiālē pie koordinējošās ekspertes Rutas Zubovas (mob. 26603714).

 


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-05-28

 

http://www.nva.gov.lv/fil/public/docs/20_5787281cac6055.16568940.jpg

 

 01.06.2018. SĒDE TIEK ATCELTA


Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiālē, Rātslaukums 4, Bauska 2018.gada 1. jūnijā plkst. 14:30 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
Komisijas sēdē izvērtēs Darba devēju pieteikumus aktīvā nodarbinātības pasākuma: ”Apmācība pie darba devēja” īstenošanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros iesniegtos pieteikumus (Pieteikšanās pasākuma īstenošanai izsludināta 17.05.2018.). Sēdē tiks izvērtēti darba devēju pieteikumi, kuri iesniegti Bauskas filiālē no 2018. gada 17.maija līdz 2018. gada 30.maijam.

Sīkāka informācija NVA Bauskas filiālē pie koordinējošās ekspertes Rutas Zubovas (mob. 26603714).
 


26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀTJAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv