Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Cēsu
filiāle

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-01-29

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē Pļavas ielā 3A, Cēsīs, 2018. gada 31. janvārī plkst. 15:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
Sēdē tiks vērtēts:
Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Apmācība pie darba devēja" ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) līdz 2018. gada. 30. janvārim iesniegtie pretendentu pieteikumi.
 


Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2018-01-12

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē Pļavas ielā 3A, Cēsīs, 2018. gada 17. janvārī plkst. 14:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.

Sēdē tiks vērtēts:
Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Apmācība pie darba devēja" ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) līdz 2018. gada 16. janvārim iesniegtie pretendentu pieteikumi.

Notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde

2017-12-19

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē Pļavas ielā 3A, Cēsīs, 2017. gada 21. decembrī plkst. 14:00 notiks aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēde.
Sēdē tiks vērtēts:
Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Apmācība pie darba devēja" ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) līdz 2017. gada 19. decembrim iesniegtie pretendentu pieteikumi.
 


Seminārā Cēsīs uzsver nepieciešamību risināt gados vecāku cilvēku nodarbinātības problemātiku

2017-12-15

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/1/001“Nav noslēpums, ka tieši nodarbinātības jautājumi ir vieni no svarīgākajiem cilvēkiem vecuma grupā virs piecdesmit gadiem, tāpēc šīs problēmas risināšanā jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm,” par semināru “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”, kas 14. decembrī norisinājās Cēsu Pieaugušo izglītības centrā, saka Nodarbinātības valsts aģentūras direktore (NVA) Evita Simsone. Semināru Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros rīkoja Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar saviem sociālajiem partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS).

 

NVA vadītāja, norādot, ka seminārā Cēsīs īpašs akcents tika likts uz situāciju Vidzemes reģionā, atzīst: “Ir jābūt sadarbībai gan valsts, gan reģionālā līmenī starp trim galvenajiem “spēlētājiem” – valsti, darba devējiem un darba ņēmējiem. Tieši šis ir iemesls, kādēļ semināru ciklu Latvijas reģionos kopīgi rīko NVA kā valsts pārstāvji, LDDK kā lielākā darba devēju organizācija un LBAS kā darba ņēmējus apvienojoša organizācija,” uzsver NVA direktore Evita Simsone.

 

Vairāki semināra eksperti norādīja, ka dažkārt problēma ar cilvēku virs 50 gadiem nodarbinātību nav tik liela, kā varbūt sākumā izskatās, jo lielākoties grūtības slēpjas stereotipos. Un ne tikai no darba devēju, bet arī pašu cilvēku puses: nereti paši cilvēki vienkārši baidās pieteikties uz vakancēm, jo stereotipi ir tādi, ka viņi it kā nevienam nav vajadzīgi. “Ir pierādījies, ka darbinieki šajā vecuma grupā parasti ir ar lielu pieredzi, zināšanu bagāžu un, kas nav mazsvarīgi, lielākoties arī ar augstu atbildības līmeni,” šādu viedokli pauda Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) eksperts. Gan viņš, gan vairāki citi runātāji semināra diskusijās uzsvēra, ka pieredzes bagātajiem cilvēkiem ir pavisam cita attieksme pret darbu – viņi daudz labāk strādā komandā un komandas mērķu labad, arī viņu motivācija ir pats darbs un tas, ka viņi tiek novērtēti. Pēteris Leiškalns gan atzīst: “Ir pierādījies, ka darbinieki šajā vecuma grupā parasti ir ar lielu pieredzi, zināšanu bagāžu un, kas nav mazsvarīgi, lielākoties arī ar augstu atbildības līmeni,” akcentējot, ka tomēr, risinot šīs vecuma grupas nodarbinātības un darba mūža paildzināšanas jautājumus, ir vairāki nozīmīgi riski un izaicinājumi: “Piemēram, mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība un iemaņas, īpaši darbā ar jaunajām tehnoloģijām, noteikti ir viens no izaicinājumiem, bet veselības problemātika un darba spēju saglabāšana – viens no riskiem,” norāda eksperts. Viena no reģionālo semināru cikla galvenajām ekspertēm, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta koordinatore, darba vides eksperte Dace Helmane arī norāda uz vairākiem riskiem: “Lai gan darba devēju aptauja rāda, ka gandrīz 90 procentu darba devēju apgalvo – jā, mēs esam gatavi nodarbināt cilvēkus pirmspensijas vai pensijas vecumā, tomēr reālā aina ir mazliet cita: tieši šī personu grupa ļoti bieži saskaras ar diskrimināciju darbavietā. Un ļoti bieži tas nav saistīts tieši ar viņu vecumu, bet gan citām “blakusparādībām” – hroniskām veselības problēmām, kas traucē ieņemt noteiktus amatus, dažkārt invaliditāti. Tādēļ, ja runājam par valsts, pašvaldību un uzņēmēju sadarbību, tad te noteikti ir, kur augt, jo sadarbība bieži vien ir sadrumstalota,” uzskata eksperte, piebilstot, ka tāpēc jo īpaši nozīmīgi ir šādi projekti kā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”, kas ļauj labāk organizēt visu iesaistīto pušu sadarbību. Abiem pieminētajiem ekspertiem piekrīt arī LBAS vecākais darba aizsardzības speciālists, darba vides eksperts Mārtiņš Pužulis: “Elastīgs darba laiks, darba vides iekšējā uzraudzība, veselības veicināšana, pārkvalifikācija – tie ir jautājumi, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, lai veicinātu gan ilgāku darba mūžu cilvēkiem gados, gan nodrošinātu viņu piemērošanos jaunajiem darba apstākļiem,” norāda LBAS eksperts.

 

Savukārt Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, komentējot Cēsu seminārā pārrunātās tēmas, saka: “Cēsis ir maza pilsēta, un katrs cilvēks mums ir dārgs. Patlaban, kad mūsu bezdarba līmenis ir krietni zemāks par vidējo Latvijā un Vidzemē, Cēsu uzņēmēji cieš no kvalificēta un motivēta darbaspēka trūkuma.” Cēsu novada domes priekšsēdētājs piebilst, ka pie pašreizējās dinamikas darba vietu skaits Cēsu novadā tikai turpinās augt, tādēļ vakanču aizpildīšana var kļūt par lielu izaicinājumu. Tāpēc atbalstāma ir katra iniciatīva, kas ļauj paplašināt un uzlabot pieejamā darbaspēka kopumu: “Jau tagad redzam, cik aktīvi mūsu seniori izmanto tiem piedāvātās iespējas, piemēram, datorapmācību. Tādēļ ticu, ka arī šai programmai, kas paplašinātu gados vecāku cilvēku nodarbinātības iespējas, būtu liels pieprasījums. Jau drīz, janvārī, realizēsim līdzīgu programmu Cēsu profesionālajā vidusskolā, kas paredzēta dažādu praktisku profesiju un iemaņu apguvei pieaugušajiem, tāpat raugāmies uz jaunām iespējām, lai palīdzētu saviem iedzīvotājiem,” norāda Jānis Rozenbergs.

 

Lai arī teju trešdaļa visu Latvijā nodarbināto cilvēku ir vecumā no 50 līdz 64 gadiem, tomēr šī vecuma cilvēki visbiežāk saskaras arī ar potenciālā bezdarba risku, turklāt, pieaugot strādājošā vecumam, palielinās arī citu vecumam atbilstošu vajadzību un risku skaits. Personām virs 50 gadu vecuma ir svarīgi tādi motivējošie faktori kā viņu veselības stāvoklim atbilstoša darba vide, iespējas pielietot savas zināšanas un pilnveidot esošo kompetenci, kā arī atrast savai kvalifikācijai un darba pieredzei atbilstošu nodarbinātības veidu. Ļoti svarīgs aspekts darba mūža paildzināšanai ir mūžizglītība. Kā liecina apkopotā statistiskā informācija, cilvēki vecumā virs piecdesmit gadiem galvenokārt saskaras ar trīs problēmām: pirmkārt, darba vides jautājumi, kas šajā vecumā kļūst arvien aktuālāki. Otrkārt, mūžizglītības un karjeras iespējas mainīgajā darba tirgū. Un, treškārt, veselības saglabāšana. Šie un vēl citi ar brieduma gadu cilvēku nodarbinātību saistītie jautājumi tika pārrunāti seminārā Cēsīs.

 

Bez jau minētajiem ekspertiem seminārā ar ziņojumiem uzstājās arī sabiedrībā pazīstami eksperti darba vides, mūžizglītības un veselības jautājumos: Centrālvidzemes virsmežniecības virsmežziņa vietniece Māra Vāveriņa un NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja Mairita Mēnese, bet AS “Swedbank” Valmieras filiāles klientu apkalpošanas vadītāja Anete Spalviņa-Gurcka un AS “Cēsu alus” darba aizsardzības un vides speciāliste Kristīne Kursīte dalījās pieredzē par cilvēku vecumā virs 50 gadiem nodarbinātības pieredzi savos uzņēmumos. Savukārt semināra diskusijā piedalījās gan reģiona pašvaldību pārstāvji, gan uzņēmēji, reģiona nevalstisko organizāciju vadītāji, NVA sociālie partneri. Semināru atklāja Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede un NVA Cēsu filiāles vadītāja Liene Agafonova.

Seminārs tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/1/001 ietvaros.Seminārā Cēsīs diskutēs par nepieciešamību risināt gados vecāku cilvēku nodarbinātības problemātiku

2017-12-11

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/1/001


Latvijā gandrīz trešdaļa visu nodarbināto ir vecumā no 50 līdz 64 gadiem, taču tieši šīs vecuma grupas cilvēkiem ir daudz lielākas iespējas zaudēt darbu vai nokļūt ilgstošo bezdarbnieku rindās, ir problēmas ar mūsdienu prasībām atbilstošām iemaņām un izglītību, turklāt pieaug arī ar veselības problēmām saistīti riski. Par šīm un vēl citām problēmām, kas skar brieduma gadu cilvēkus saistībā ar Latvijas darba tirgu, tiks spriests Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) rīkotajā seminārā “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”, kas 14. decembrī no pulksten 10 līdz 14 notiks Cēsu Pieaugušo izglītības centrā, Raunas ielā 4.

 

Seminārs tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros. “Nav noslēpums, ka tieši nodarbinātības jautājumi ir vieni no svarīgākajiem cilvēkiem vecuma grupā virs piecdesmit gadu vecuma, tāpēc šīs problēmas risināšanā jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm,” uzsver NVA direktore Evita Simsone, norādot, ka seminārā Cēsīs īpašs akcents tiks likts uz situāciju Vidzemes reģionā: “Ir jābūt sadarbībai gan valsts, gan reģionālā līmenī starp trim galvenajiem “spēlētājiem” – valsti, darba devējiem un darba ņēmējiem. Tieši šis ir iemesls, kādēļ semināru ciklu Latvijas reģionos kopīgi rīko NVA kā valsts pārstāvji, LDDK kā lielākā darba devēju organizācija un LBAS kā darba ņēmējus apvienojoša organizācija,” uzsver NVA vadītāja.

 

Semināra darba kārtība tika iedalīta trīs galvenajās tematiskajās daļās, kuras, kā liecina gan ekspertu apkopotā informācija, gan statistika, ir svarīgākās ilgāka darba mūža nodrošināšanai – darba vide, mūžizglītība un karjeras iespējas cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem, kā arī veselības problemātika. “Ir pierādījies, ka darbinieki šajā vecuma grupā parasti ir ar lielu pieredzi, zināšanu bagāžu un, kas nav mazsvarīgi, lielākoties arī ar augstu atbildības līmeni,” uzsver viens no Cēsu semināra ziņotājiem, LDDK sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns, norādot, ka tomēr, risinot šīs vecuma grupas nodarbinātības un darba mūža paildzināšanas jautājumus, ir vairāki nozīmīgi riski un izaicinājumi: “Piemēram, mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība un iemaņas, īpaši darbā ar jaunajām tehnoloģijām, noteikti ir viens no izaicinājumiem, bet veselības problemātika un darba spēju saglabāšana – viens no riskiem,” norāda eksperts.

 

Savukārt LBAS vecākais darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Pužuls, kurš seminārā stāstīs darba vides nozīmi gados vecāko nodarbināto grupā, uzsver, ka darba vides sakārtošana ir viens no nozīmīgākajiem aspektiem, kas var garantēt gan ilgāku darba mūžu cilvēkiem gados, gan nodrošināt viņu piemērošanos jaunajiem darba apstākļiem. LBAS eksperts uzskaita galvenos jautājumus, kas būtu risināmi: “Elastīgs darba laiks, darba vides iekšējā uzraudzība, veselības veicināšana, pārkvalifikācija – tie ir jautājumi, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība,” norāda Mārtiņš Pužulis.

 

Bez jau minētajiem LDDK un LBAS ekspertiem seminārā ar ziņojumiem uzstāsies arī sabiedrībā pazīstami eksperti darba vides, mūžizglītības un veselības jautājumos: NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja Mairita Mēnese, Korporatīvās ilgstspējas un atbildības institūta koordinatore Dace Helmane un Centrālvidzemes mežniecības virsmežzinis Arvīds Greidiņš. Savukārt AS “Swedbank” Valmieras filiāles klientu apkalpošanas vadītāja Anete Spalviņa-Gurcka un AS “Cēsu alus” darba aizsardzības un vides speciāliste Kristīne Kursīte informēs par labās prakses piemēriem savos uzņēmumos. Bet semināra diskusijā piedalīsies gan reģiona pašvaldību speciālisti, gan uzņēmēji, reģiona nevalstisko organizāciju vadītāji, NVA sociālie partneri. Piedalīties seminārā un diskusijā aicināti arī mēdiju pārstāvji. Semināru atklās NVA Cēsu filiāles vadītāja Liene Agafonova.

 

Informējot par projektu kopumā, NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja Mairita Mēnese informē, ka projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto cilvēku darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību: “Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada decembrim, bet kopumā atbalstu saņēmušo personu skaits būs 3000,” teica Mairita Mēnese, NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja.

 

Seminārs notiks Cēsu Pieaugušo izglītības centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs 2017. gada 14. decembrī no pulksten 10 līdz 14. Pieteikties dalībai seminārā Cēsīs var šeit.

 

Seminārs tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/1/001 ietvaros.


Reģionālos semināros diskutēs par gados vecāku cilvēku nodarbinātības jautājumiem

2017-11-24
 
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" ESF projekts Nr. 7.3.2.0/16/I/001 “Atbalsts ilgākam darba mūžam”

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) vairākās Latvijas reģionu pilsētās rīko plašus seminārus “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”, kuros tiks runāts par aktuālākajiem Latvijas darba tirgus izaicinājumiem – kā nodrošināt darbavietas, atbalstošu attieksmi un karjeras iespējas darbiniekiem virs 50 gadu vecuma. Semināros savu redzējumu par gados vecāku cilvēku nodarbinātības jautājumiem sniegs eksperti, uzņēmēji, valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvji.

NVA direktore Evita Simsone norāda, ka nodarbinātības jautājumi cilvēkiem vecumā virs piecdesmit gadiem reģionos ir ļoti nozīmīgi, tādēļ semināros liela uzmanība tiks pievērsta tam, kā darbiniekiem virs 50 gadu vecuma, kuri vēlas turpināt aktīvas darba gaitas, palīdzēt saglabāt konkurētspēju, pārkvalificēties, ja viņu savulaik iegūtās zināšanas un prasmes vairs neatbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. “Dažādu jomu eksperti, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji spriedīs par iespējām un risinājumiem, kas saistīti ar nodarbinātību cilvēkiem brieduma gados, kā arī stāstīs par labās prakses piemēriem Latvijā. Semināros meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas traucē vai veicina šādu cilvēku aktīvu iesaisti darba tirgū, un kā Latvijas uzņēmēji risina jautājumus ar gados vecāku cilvēku nodarbinātību,” uzsver E.Simsone.

 

Pirmais seminārs notiks jau 1. decembrī Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā, Mihaila ielā 3 no pulksten 11 līdz 15. Semināru atklās Daugavpils domes priekšsēdētājs Rihards Eigims un NVA Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka. Seminārā piedalīsies LDDK sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības speciāliste sociāli ekonomiskajos jautājumos Anda Grīnfelde, Latgales reģionālā Valsts darba inspekcijas vecākā inspektore Kristīne Znotiņa-Senkoviča un citi.

 

5. decembrī seminārs notiks Kuldīgā, “Mārtiņzālē”, Pilsētas laukumā 4, no pulksten 10 līdz 14. Semināru atklās Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un NVA Kuldīgas filiāles vadītāja Sandra Krinkele. Piedalīsies LBAS vecākais darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Pužuls, arodveselības un arodslimību ārste Līga Lazdiņa, SIA ““Ventspils nafta” termināls” personāla vadītāja Vita Špoka un citi speciālisti.

 

8. decembrī seminārs risināsies Gulbenē, Gulbenes novada pašvaldības zālē, Ābeļu ielā 2, no pulksten 10 līdz 14. Semināru atklās Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš un NVA Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko. Tajā piedalīsies Mārtiņš Pužuls, Pēteris Leiškalns, SIA “Vilevi” darba aizsardzības speciāliste Olita Keibeniece un citi.

12. decembrī seminārs risināsies Ozolniekos, Ozolnieku Tautas namā, Rīgas ielā 23, no pulksten 10 līdz 14. Semināru atklās Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un NVA Jelgavas filiāles vadītāja Jūlija Lovkova. Piedalīsies Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta koordinatore Dace Helmane, LBAS un LDDK eksperti un citi.

 

14. decembrī seminārs “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam” norisināsies Cēsīs, Pieaugušo izglītības centrā, Raunas ielā 4, no pulksten 10 līdz 14. Semināru atklās NVA Cēsu filiāles vadītāja Liene Agafonova, savukārt par aktuālākajiem gados vecāku cilvēku nodarbinātības jautājumiem runās Centrālvidzemes virsmežniecības virsmežzinis Arvīds Greidiņš, Mārtiņš Pužuls, Pēteris Leiškalns un citi atzīti savas jomas speciālisti.

Katra semināra tematika sadalīta trīs nozīmīgās daļās – “Darba vide”, “Mūžizglītība/karjera” un “Veselība”, savukārt darba grupās uzņēmēji un NVA sociālie partneri dalīsies savā pieredzē un stāstīs par labās prakses piemēriem, vērtējot gados vecāku cilvēku nodarbinātību iepriekš minēto tēmu ietvaros. Par NVA īstenotā ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” aktivitātēm informēs NVA Eiropas Savienības (ES) fondu projektu departamenta projekta vadītāja Mairita Mēnese.

Piedalīties aicināti valsts institūciju, pašvaldību, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru un mediju pārstāvji.


Pieteikties dalībai seminārā Cēsīs var šeit.

 

 

Pieteikties dalībai seminārā Daugavpilī var šeit.
Pieteikties dalībai seminārā Kuldīgā var šeit.
Pieteikties dalībai seminārā Gulbenē var šeit.
Pieteikties dalībai seminārā Ozolniekos var šeit.

 

Informācija par semināriem pieejama arī NVA, LDDK un LBAS mājaslapās.

Semināri tiek organizēti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" ESF projekta Nr. 7.3.2.0/16/I/001 “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros


26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀTJAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv