Darbs Austrijā

 

 

 Vakances Austrijā -->  

 

Galvaspilsēta - Vīne (~ 1,868 miljoni iedzīvotāju)

Iedzīvotāju skaits valstī ~ 8,773 miljoni

Teritorija – 83 878 km²

Eiropas Savienība dalībvalsts kopš 1995.gada

Valsts valoda - vācu valoda

Valūta – eiro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods 00 43

 

 

 

KĀ MEKLĒT DARBU AUSTRIJĀ?

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

PIRMS DOTIES UZ AUSTRIJU

IERODOTIES AUSTRIJĀ

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI

NODOKĻI

DZĪVESVIETA

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

NODERĪGAS ADRESES

 

 

KĀ MEKLĒT DARBU AUSTRIJĀ?

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu Austrijā, ir nepieciešamas vācu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Atkarībā no darba vietas un veida noderīgas var būt angļu, horvātu, ungāru, slovēņu, slovāku, rumāņu vai čehu valodu zināšanas. Ieteicams sākt darba meklēšanu, pirms dodaties prom no Latvijas.

 

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 

Austrijas valsts Nodarbinātības dienests:

Arbeitsmarktservice (AMS)

www.ams.at

http://jobroom.ams.or.at/jobroom/login_as.jsp

http://bewerbungsportal.ams.or.at

https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/medien/presse-fotos/-service-fuer-arbeitsuchende  

Šajās tīmekļa vietnēs ir pieejama informācija par darba tirgus situāciju valstī, vakancēm, padomi un cita noderīga informācija darba meklētājiem.

 

EURES

www.ams.at/eures - EURES tīkls Austrijā

www.eures.europa.eu - Eiropas darba mobilitātes portāls

Ieteikumi darba meklētājiem, CV tiešsaistē, informācija par brīvajām darbavietām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Austrijā un citās Eiropas valstīs.

 

Privātās darba aģentūras

Meklējot darbu ārvalstī, Jums ir tiesības vērsties pie privātām darba aģentūrām Latvijā vai ārpus tās, piemēram, Austrijas darba aģentūrās. Tām ir jābūt Austrijas Federālās ekonomikas, ģimenes un jaunatnes lietu ministrijas, kā arī vietējās pašvaldības izsniegtai licencei. Šādu darbiekārtošanas aģentūru kontaktinformācija ir atrodama tīmekļa vietnēs:

www.ams.at – skatieties noderīgās saites  (Nützliche Links) sadaļā darba meklētājiem (Arbeitsuchende)
Meklējiet informāciju iznterneta pārlūkos, meklēšanas lodziņā ievadot, piemēram, Personalvermittlung vai Arbeitsvermittlung

www.nva.gov.lv – Latvijā reģistrēto darbiekārtošanas aģentūru saraksts pieejams sadaļā  Darbiekārtošanas pakalpojumi.

Ņemiet vērā, ka darba sameklēšana ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem - darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma.

 

Laikraksti un žurnāli

Bieži vien darba sludinājumi tiek ievietoti laikrakstos. Parasti sludinājumi tiek publicēti brīvdienās. Daži no populārākajiem nacionālajiem un reģionālajiem laikrakstiem ir Die Presse, Der Standard, Der Kurier, Kronen Zeitung, Kleine Zeitung, Wiener Zeitung, Salzburger Nachrichten, rolling pin u.c.

 

 

Internets

Darba piedāvājumu meklēšanai citviet internetā var izmantot specializētos darba meklēšanas portālus, sociālos tīklus, sludinājumu portālus. Esiet uzmanīgi un ņemiet vērā, ka bieži vien šie portāli neuzņemas atbildību par tajos ievietotās informācijas saturu. Dažādus darba meklēšanas portālus varat sameklēt www.eures.europa.eu sadaļā “Kā atrast darbu”.

 

Darba devēji mēdz publicēt darba piedāvājumus savās mājas lapās, kur nereti iekļauj arī pieteikuma formas. Meklējiet kontaktus interneta meklēšanas pārlūkos, dzeltenajās lapās, sociālajos tīklos u.c.

Ierasta prakse ir sūtīt arī tā sauktos „spekulatīvos” pieteikumus, proti, kad piesakās interesējošā uzņēmumā, kurš nav izsludinājis vakances.

 

Pašnodarbinātība Austrijā

Ja vēlies uzsākt vai pārņemt uzņēmējdarbību, Jūs varat saņemt konsultācijas no Austrijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras https://www.gruenderservice.at/. Ja plānojat kļūt par pašnodarbināto, vai vēlaties nodibināt savu uzņēmumu Austrijā, noderīgu informāciju atradīsiet šajās tīmekļa vietnēs:

Austrijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera  www.gruenderservice.at

Federālā ekonomikas, ģimenes un jaunatnes lietu ministrija (informācija jaunajiem uzņēmējiem) www.bmwfw.gv.at

Austrijas biznesa portāls www.advantageaustria.org/lv/Oesterreich-in-Lettland.en.html

Biznesa aģentūra Vīnē [Wirtschaftsagentur Vienna] http://www.wirtschaftsagentur.at/

 

 

Uz sākumu>>

 

 

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

 

Latvijas pilsoņiem darbam Austrijā nav nepieciešama darba atļauja.

 

Ja vēlaties uzsākt savu uzņēmējdarbību, Jums ir jāveic reģistrācijas un atļauju iegūšanas procedūras. Padomus šajā jautājumā iespējams iegūt oficiālajos Austrijas portālos www.usp.gv.athttp://investinaustria.at un www.bmf.gv.at, un https://finanzonline.bmf.gv.at.

 

Latvijas nepilsoņiem darbam Austrijā ir nepieciešama uzturēšanās atļauja un darba atļauja, ko apstiprina Austrijas nodarbinātības dienests saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem.

Darba atļauja jāpiesaka, kad Austrijā ir atrasta vakantā vieta un darba devējs ir ar mieru kārtot formalitātes, sakarā ar Jūsu pieņemšanu darbā.

Kvalificēti darbinieki var pretendēt tā sauktās darba meklētāja vīzas saņemšanai, kas tiek izsniegta uz 12 mēnešiem, pēc tam, kad piemērots darbs ir atrasts, noformējot balt-sarkan-balto karti (Rot-Weiß-Rot-Karte). Ja sešu mēnešu laikā darbs nav atrasts, atkārtoti darba meklētāja vīzu var saņemt pēc 12 mēnešiem.

Uzturēšanās un darba atļauju jautājuma risināšanai jāvēršas tuvākajā Austrijas pārstāvniecībā.

Austrijas vēstniecība Rīgā

Adrese: Alberta iela 13, (7.stāvs), Rīga, LV-1010, Latvija

Tālr.: (00 371) 672 161 25

e-pasts: konsulatriga@gmail.com

mājas lapa: www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-oesterreichischen-vertretungen

Vīzas izsniedz Austrijas pārstāvniecības Ļubļanā, Bratislavā un Minhenē; citviet saņemtie vīzu pieteikumi tiek pārsūtīti izskatīšanai uz kādu no šīm trim pārstāvniecībām.

 

Lai strādātu Austrijā, personai ir jābūt nodokļu maksātāja un sociālās apdrošināšanas numuriem.

Uz sākumu>>

 

 

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

 

Visiem iebraucējiem, kuri īrē vai ir nopirkuši īpašumu Austrijā, 3 dienu laikā ir jāreģistrējas vietējā Policijas Reģistrācijas centrā Austrijā: pilsētās – Meldeservice , lauku apvidū – Gemeindeamt, Vīnē - Magistratisches Bezirksamt . Reģistrācijai būs nepieciešams iesniegums (Meldezettel ), pase, dzimšanas apliecība, jebkura cita reģistrācijas apliecība (ja tāda saņemta citā vietā). Jāatceras arī, ka reģistrācijas atjaunošana ir nepieciešama, ja Jūs pārvietojaties uz citu Austrijas zemi un maināt dzīvesvietu.

Svarīgi! Par reģistrācijas pienākuma neizpildi var tikt piemērots naudas sods.

 

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt Austrijā ilgāk par 3 mēnešiem, četru mēnešu laikā kopš ierašanās vietējā pašvaldībā ir jānoformē uzturēšanās apliecība (Anmeldebescheinigung ). Pastāv iespēja pieprasīt ES pilsoņa apliecību (Lichtbildausweis für EWR-Bürger), kas kalpos arī kā personu apliecinošs dokuments.

 

Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Austrijā līdz 3 mēnešiem. Ja plānotais uzturēšanās laiks pārsniedz 3 mēnešus, nepilsoņiem ir jānoformē uzturēšanās atļauja (Aufenthalstitel), kas jāpieprasa Austrijas vēstniecībā Rīgā pirms izbraukšanas no valsts.

 

Latvijas pilsoņa ģimenes locekļiem, kas paši nav pilsoņi, lai uzturētos un strādātu Austrijā ir jānoformē Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

 

Plašāka informācija par uzturēšanās nosacījumiem, iebraucēju tiesībām un pienākumiem,  kā arī pieteikumu formas ir atrodamas:

www.bmi.gv.at Iekšlietu ministrija

www.wien.gv.at/verwaltung/einwanderung Vīnes oficiālais portāls

www.migration.gv.at – oficiālais valdības portāls par migrācijas jautājumiem

Uz sākumu>>

 

 

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

 

Darba devēji parasti ir ieinteresēti saņemt CV un pieteikuma vēstules, kam jāpievieno arī izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Pirms sūtīt savu pieteikumu, pieņemts sazināties ar darba devēju un pārliecināties, vai vakance joprojām ir aktuāla.

Vislabāk sazināties un sūtīt pieteikumu konkrētam uzņēmuma pārstāvim, uzrunājot to vārdā. Atcerieties minēt iemeslu, kāpēc vēršaties šajā uzņēmumā, un pamatot savu pieteikumu, vairāk uzverot to, kā Jūs varētu būt noderīgi uzņēmumam, nevis, ko Jūs iegūsiet vai varētu sasniegt, strādājot šajā uzņēmumā.

 

CV un pieteikuma vēstule ir jāiesniedz tādā valodā, kā tiek prasīts vakancē. CV optimālais apjoms ir 1 A4 formāta lapa, nav vēlams pārsniegt 2 lapu robežu.

CV noteikti ir jāatspoguļo personas dati, iegūtā izglītība un kvalifikācija, darba pieredze un darbā izmantojamās prasmes un personīgās īpašības, ir ieteicams pievienot CV savu fotogrāfiju.

Pieteikuma vēstuli būtu ieteicams sūtīt konkrētai kontaktpersonai, kas norādīta sludinājumā, vai, ja nav norādīts, adresēt uzņēmuma Personāla vadītājam, ja iespējams, adresējiet viņu, izmantojot viņa pareizo nosaukumu (piemēram, cienījamais Dr Müller). Pievērsiet uzmanību diviem vai trim jūsu visspēcīgākajiem punktiem (profesionālā pieredze, profesionālā un personiskā kvalifikācija, motivācija, apņemšanās), norādot, kāpēc jūs esat ideāls kandidāts šajā amatā. Pieprasiet personisku interviju.  

 

Pieteikumam pievieno arī izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, ieskaitot kursu apliecību kopijas, kas apliecina profesionālo atbilstību.

 

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – Europass CV, bet sekojiet, lai CV nesanāk pārāk garš un plašs.

www.europass.lv - Europass CV paraugi, veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai

 

Rekomendācijas vēstules parasti netiek pieprasītas, tomēr tās var pievienot pieteikumam, ja tās ir rakstītas vācu valodā un var raksturot Jūs kā atbilstošu darbinieku amatam, kuram vēlaties pieteikties.

Darba intervijas laikā pretendentos tiek novērtētas profesionālās kompetences un personiskās īpašības.

 


Uz sākumu>>

 

 

PIRMS DOTIES UZ AUSTRIJU

 

Ja dodaties uz Austriju darba meklējumos, studēt vai atpūtas braucienā, noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) , lai Austrijā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā  www.vmnvd.gov.lv (skatāties „Ātrās saites” lapas labajā pusē). Ņemiet vērā, ka Latvijā izsniegtā EVAK pārstāj darboties, līdz ar pirmo darba dienu Austrijā.

Savukārt, lai Austrijā varētu saņemt valstī garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus, Latvijā ir jāsaņem S1 veidlapa „Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi”.  

 

Papildus Jūs varat iegādāties brīvprātīgo veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi vai ceļojumu apdrošināšanas polisi. Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām atrodama Latvijas Apdrošinātāju asociācijas tīmekļa vietnē www.laa.lv.

 

Tāpat papildus informāciju par apdrošināšanas kompānijām variet iegūt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā par www.fktk.lv, kas regulē un pārrauga apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku darbību, kā arī nodrošina klientu interešu aizstāvību. 

 

Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokuments – par nodarbinātības periodu Latvijā (var noderēt, ja nepieciešams noteikt tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem, bet Austrijā trūkst nodarbinātības/apdrošināšanas periods, un ir iespēja piemērot periodu summēšanas principu); U2 dokuments – bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā (Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu varēs turpināt saņemt, meklējot darbu Austrijā); E104 veidlapa – par slimības un maternitātes pabalstu) u.c.

Plašāka informācija: www.vsaa.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā” 

 

Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties prom no Latvijas, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu tajā NVA filiālē, kur esat reģistrējies. Kā arī atcerieties 1 dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.

 

Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Austrijā, vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Austrijā.

Papildus informācija: www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties.  

 

Jums ir pienākums paziņot savas jaunās dzīvesvietas adresi ārvalstī Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv (skatāties „Ātrās saites” lapas labajā pusē -> „Deklarēšana”)  triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs 

 

Ja vēlaties strādāt Austrijā, jums, iespējams, vajadzēs panākt, lai oficiāli atzītu jūsu profesionālo kvalifikāciju (apmācību un profesionālo pieredzi), ja jūsu profesija Austrijā ir reglamentēta.

To, vai jūsu profesija Austrijā ir reglamentēta, varat pārbaudīt reglamentēto profesiju datubāzē http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/. Šī datubāze piedāvā ziņas, kuras profesijas ir reglamentētas, kurās valstīs un kādas iestādes tās reglamentējušas. Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat sazināties ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktu Austrijā www.berufsanerkennung.at.

Papildus informācija par akadēmiskās atzīšanas procedūru pieejama Nacionālā akadēmiskās informācijas centrā – Austrijas NARIC https://bmbwf.gv.at/studium/academic-mobility/enic-naric-austria/ (pieteikuma veidlapa https://www.aais.at/Vorformular). 

 

Bez tam līdzi būtu jāņem dokumenti un to kopijas:

 • Derīga pase, Personas apliecība- ID karte;
 • Dzimšanas apliecība;
 • Autovadītāja apliecība;
 • Laulības apliecība;
 • Vismaz 2 fotogrāfijas dokumentiem;
 • Bankas norēķinu kartes;
 • Pietiekamā apmērā iztikas līdzekļi dzīvošanai līdz pirmajai algai vai mājupceļam;
 • CV un rekomendācijas vēstules vācu vai citā attiecīgā valodā;
 • Izglītības dokumenti;
 • Uz papīra izrakstīta radu, draugu kontaktinformācija;
 • Austrijā iepriekš izsniegtus dokumentus un kartes (ja ir).

 

Noderīgs rīks, lai pārliecinātos par savu gatavību doties uz ārzemēm, ir Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotā interneta vietne http://brauktvainebraukt.lv

Uz sākumu>>

 

 

IERODOTIES AUSTRIJĀ

 

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties vietējā nodarbinātības dienestā www.ams.at. Iespējams, Jums prasīs uzrādīt U1 dokumentu.

Ja vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Austrijā (bezdarbnieka pabalsta eksports ), septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas reģistrējieties vietējā Austrijas Nodarbinātības dienestā, iesniedzot U2 dokumentu.

(Parūpējieties savlaicīgi noformēt U1 un/vai U2 dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Latvijā! www.vsaa.lv)

 

Reģistrējieties un saņemiet nodokļu maksātāja numuru attiecīgajā nodokļu centrā Austrijā (Finanzamt)

 

Uzsākot strādāt, pārliecinieties, vai darba devējs Austrijā ir nodevis ziņas par Jūsu nodarbinātību savā uzņēmumā Austrijas sociālās aizsardzības administrācijai.

 

Reģistrējieties vietējā pašvaldībā trīs dienu laikā, ja īrējat vai esat nopirkuši īpašumu Austrijā, un noformējiet uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, ja paliekat Austrijā ilgāk par 3 mēnešiem.

Papildus skat. sadaļu „UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

 

Parūpējieties par:

 • bankas konta atvēršanu;
 • auto reģistrēšanu;
 • par reģistrēšanos gāzes un elektrības, telefona, televīzijas, mobilā telefona un radio pakalpojumu izmantošanai.
 

 

Paziņojiet jauno dzīvesvietas adresi Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. 

Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs 

Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā. 

Uz sākumu>>

 

 

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI

 

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 

Darba līgumu vēlams slēgt rakstveidā. Izšķir šāda veida darba attiecības regulējošus līgumus:

 • darba līgums (Arbeitsvertrag)
 • pakalpojuma līgums (freier Dienstvertrag vai freier Arbeitsvertrag)
 • darbuzņēmuma jeb uzņēmuma līgums (Werkvertrag)

Ja darba līgums netiek slēgts darba devējam ir jānodrošina rakstiska vienošanās par veicamo darbu (Dienstzettel).

 

Pastāv nozaru koplīgumi (Kollektivverträge ), kuri var noteikt labvēlīgākus apstākļus un noteikumus attiecībā uz darba laiku, atalgojumu, piemaksām un citām sociālām garantijām.

 

Pārbaudes laiks nedrīkst pārsniegt 1 mēnesi.

 

Normālais darba laiks ir 40 stundas nedēļā 8 stundas dienā.

Virsstundu darbs saskaņā ar Austrijas likumdošanu ir jāapmaksā papildus (50% piemaksa) vai jāatlīdzina ar brīvu laiku (1.5 stundas kredītpunkti par nostrādātu 1 stundu) . Pie tam atalgojums par virsstundu darbu tiek aplikts ar ienākuma nodokli tikai daļēji.

Detalizētāka informācija par darba un atpūtas laiku Darba palātas mājas lapā www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Arbeitszeit/index.html.

 

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 5 nedēļas. Tiesības uz pilno atvaļinājumu iestājas pēc 6 nostrādātajiem mēnešiem. Līdz tam atvaļinājuma garums tiek rēķināts proporcionāli nostrādātajam laikam, piemēram, pēc 2,5 mēnešu darba Jums ir tiesības uz 5-6 atvaļinājuma dienām.

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 30 kalendārās dienas jeb 25 darba dienas.

 

Valstī nav noteikta minimālā alga. Vairumā gadījumu algas apmērs tiek noteikts kolektīvajos darba līgumos. Austrijā pastāv 14 algu sistēma, kas papildus ikmēneša atalgojumam iekļauj Ziemassvētku un atvaļinājuma prēmijas algas apmērā katra.

 

Papildus informācija par algām šeit

www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/personen-einkommen/jaehrliche_personen_einkommen/index.html 

www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/lohnundgehalt/index.html

http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner.html

 

Papildus informācija par nodarbinātības nosacījumiem un darba līgumu nosacījumiem un atšķirībām ir pieejama Austrijas valsts nodarbinātības dienesta mājas lapā www.ams.at un Darba palātas mājas lapā www.arbeiterkammer.at

 

Par darba tiesiskajiem pārkāpumiem ir jāziņo darbinieku pārstāvjiem, arodbiedrībai (Gewerkschaft) vai Darba palātai (Arbeiterkammer ).

 

Atbildīgā institūcija, kuras uzraudzībā ir darba tiesiskās attiecības, ir  Darba ministrijas sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības nodaļa www.arbeitsinspektion.gv.at; www.sozialministerium.at.

Uz sākumu>>

 

 

NODOKĻI

 

Darba devējs ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un sociālo iemaksu veikšanu pirms algas izmaksas darbiniekam. Katru mēnesi ir jāsaņem arī rakstisks paziņojums par darba algas aprēķinu – algas lapiņa (Lohnzettel). Ja esat pašnodarbinātais, nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi ir jāveic patstāvīgi. Tie ir atkarīgi no ienākumu līmeņa un sociālās iemaksas arī no darbības veida, t.i., vai esat darbinieks, pašnodarbinātais, brīvmākslinieks utt.

 

Ienākuma nodokļa likmes ir 0 - 55%. Nodokļa likmes piemērošana ir atkarīga no ienākumu līmeņa. Piemēram, gada ienākumi līdz 11 000 eiro netiek aplikti ar nodokli.
Aizpildot gada ienākumu deklarāciju Austrijā (Arbeitnehmerveranlagung), ir iespējams atgūt pārmaksāto nodokļu daļu.

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas jāmaksā gan darbiniekiem, gan darba devējiem, izņemot nelaimes gadījumu apdrošināšanu, ko maksā tikai darba devēji. 2017. gadā vienādas atlīdzības likmes attiecas uz darbiniekiem un darba devējiem:

 • ārštata darbinieku veselības apdrošināšana un Neue Selbständige - pašnodarbinātas personas, uz kurām attiecas likumā noteiktā apdrošināšana (Industrial and Commercial Self Employment Act - Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz - GSVG): 7,65%
 • darba ņēmēju, ārštata darbinieku un ārštata darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana: 1,30%, jauni pašnodarbinātie: vienotas likmes ikmēneša maksājums: EUR 9,60 mēnesī
 • darba ņēmēju, ierēdņu un ārštata darbinieku bezdarba apdrošināšana: 6%
 • strādājošo, biroja un ārštata darbinieku pensiju apdrošināšana: 22,8%
 • pensiju apdrošināšana personām, uz kurām attiecas GSVG (Neue Selbständige): 18,5%
 

 

PNV likmes ir 10%, 20%.

 

Plašāka informācija par nodokļiem Austrijā ir atrodama:

www.bmf.gv.at  Finanšu ministrija

www.arbeiterkammer.at Darba palāta

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/34/Seite.340000.html Oficiālais valdības uzziņu portāls

www.bmf.gv.at/services/publikationen/das-steuerbuch.html - Nodokļu grāmata

 

 

 

Sociālā apdrošināšana ir obligāta visiem Austrijas iedzīvotājiem. Darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto reģistrāciju sociālās apdrošināšanas vienveidīgā vai paplašinātā shēmā atkarībā no darbības veida un atalgojuma līmeņa. Pēc tam darbinieks saņem e-čipkarti, kas ir apdrošinātās personas identifikācijas karte, kura jāuzrāda arī veselības aprūpes iestādēs.

Sociālo iemaksu likmes sastāda aptuveni 38% (darba devēja un darba ņēmēja likmes kopā) no darba algas. Šie maksājumi tiek novirzīti veselības un dzīvības, kā arī bezdarba riska un pensijas apdrošināšanai. Kad attiecināms, no algas tiek atvilkti arī maksājumi arodbiedrībai un baznīcas nodeva.

 Papildus skat. sadaļu „NODOKĻI

Plašāka informācija ir atrodama:

www.sozialversicherung.at

www.hauptverband.at

www.bmg.gv.at

www.pensionsversicherung.at

http://esv-sva.sozvers.at

 

Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Austrijā:

- apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Austriju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

- iepazīstieties ar pārskatu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Austijā latviešu valodā;

- izpētiet MISSOC tabulas par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.

Uz sākumu>>

 

 

DZĪVESVIETA

 

Vēlams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Austriju. Cenu atšķirības parasti sastāda vieta, sabiedriskā transporta pieejamība, mājas un dzīvokļa stāvoklis u.c. Īres maksa tiek noteikta par kvadrātmetru, un mazāki dzīvokļi parasti izmaksā dārgāk. Vidēji divistabu dzīvokļa izmaksas sastāda aptuveni 460 – 500 eiro mēnesī jeb ~7.67 EUR/m2. Lētāki dzīvokļi ir Bergenlandē, Karintijā un Štīrijā, dārgāki – Zalcburgā un Tirolē.

Pirms nomas vai pirkuma līguma slēgšanas vēlams vērsties pēc konsultācijas:

Īrnieku asociācijā (Mietervereinigung) www.mietervereinigung.at

Īrnieku aizsardzības asociācijā (Mieterschutzverband) www.mieterschutzverband.at 

Darba palātā (Arbeiterkammer) www.arbeiterkammer.at

 

Mājokļa meklēšanai var izmantot internetu

www.bazar.at

www.wohnnet.at

www.immobilien.net 

www.immodirekt.at

www.nuroa.at

u.c.

 

Var griezties arī nekustamo īpašumu aģentūrās. Aģentūru kontaktinformāciju jautājiet Austrijas vietējā pašvaldībā vai meklējiet www.herold.at – „dzeltenās lapas”, ‘meklēšanas lodziņā ievadot, piemēram, Immobilienmakler

Austrijas licencēto nekustamā īpašuma aģentu apvienība www.ovi.at

Notāri www.notar.at/de/dienstleistungen/immobilien-kauf-und-verkauf

 

Sludinājumi tiek publicēti arī vietējās un reģionālajās avīzēs.

 

Sākotnēji var apmesties hostelī, viesnīcā vai kempingā.

www.austria.info/at/hotel-ferienhaus-buchen

 

Studenti pēc palīdzības mājokļa jautājumā var vērsties Austrijas studentu atbalsta fondā (Österreichische Studentenförderungsstiftung) www.home4students.at.  

Uz sākumu>>

 

 

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

 

Par došanos prom no Austrijas atceries informēt visas tās iestādes, kurās biji reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē;

Tā pat jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Austrijā, tajā skaitā:

 • U1 dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem Austrijā vai
 • U2 dokuments par Austrijā piešķirto bezdarbnieka pabalsta eksportu uz citu ES/EEZ valsti.
 • Apliecinājumu nodokļu nomaksai u.c. 

Ja ārvalstī esi reģistrējies kā bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, un esi saņēmis U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā Tev būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Tu joprojām paliec sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādāji.

 

Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz bezdarbnieku pabalstu, griezieties tuvākajā Austrijas valsts Nodarbinātības dienestā.

https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/beim-ams-arbeitslos-melden 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.

Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tāpat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūs pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā “Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā

Uz sākumu>>

 

 

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

 

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

 

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē (NVA) www.nva.gov.lv

 

Ja vēlaties turpināt saņemt Austrijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Latvijā, septiņu dienu laikā reģistrējieties vietējā NVA, un iesniedziet U2 dokumentu VSAA.

www.nva.gov.lv

www.vsaa.lv

 

Ja, pieprasot bezdabnieka pabalstu Latvijā, nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības un apdrošināšanas periodu Austrijā, iesniedziet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U1 dokumentu.

www.vsaa.lv

 

Pēc atgriešanās deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā vai elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

www.pmlp.gov.lv

 

Iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Austrijā esiet guvis ienākumus. Latvijas rezidentiem, kuri guvuši algota darba ienākumus kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā Austrijā, tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā. Papildus informācija: www.vid.gov.lv

www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis 

Uz sākumu>>

 

 

NODERĪGAS ADRESES

 

Valsts pārvalde, saistītās institūcijas un iestādes

 • Latvijas vēstniecība Vīnē

Adrese: Stefan Esders Platz 4, A-1190 Wien, Österreich

E-pasts: embassy.austria@mfa.gov.lv

 • Austrijas vēstniecība Rīgā
www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-oesterreichischen-vertretungen
 • Federālā Kanceleja

www.bka.gv.at

 • Darba ministrijas sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības nodaļa (darba tiesisko attiecību uzraugošā institūcija)

www.arbeitsinspektion.gv.at; www.sozialministerium.at

 • Oficiālais valdības uzziņu portāls

www.help.gv.at

 • Ārlietu ministrija

www.bmeia.gv.at

 • Iekšlietu ministrija

www.bmi.gv.at

 • Finanšu ministrija

www.bmf.gv.at

 • Federālā Darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministrija

www.sozialministerium.at

 •  Federālā ģimenes un jaunatnes lietu ministrija
www.bmfj.gv.at
 • Federālā zinātnes, pētniecības un ekonomikas ministrija

www.bmwfw.gv.at

 • Sociālā aizsardzība

www.sozialversicherung.at

 • Valsts nodarbinātības dienests

www.ams.at

 • Policija

www.polizei.gv.at

 • Informatīvs portāls iebraucējiem Austrijā

www.migration.gv.at/de (vācu un angļu val.)

 • Informācija jauniešiem
www.jugendinfo.at

 

 

Reglamentētās profesijas un kvalifikācijas atzīšana

 • Reglamentēto profesiju datu bāze

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof

 • Profesionālās kvalifikācijas atzīšana Austrijā

www.berufsanerkennung.at

 • Nacionālais akadēmiskās informācijas centrs – Austrijas NARIC

https://bmbwf.gv.at/studium/academic-mobility/enic-naric-austria/

www.nostrifizierung.at

www.aais.at/Vorformular

 

Transports

 • Gaisa satiksme

www.viennaairport.com

www.innsbruck-airport.com

www.austrian.com

http://myholiday.austrian.com

www.staralliance.com

 • Trošu ceļš

www.seilbahnen.at

 • Dzelzceļa satiksme

www.oebb.at

 • Autobusu satiksme

www.postbus.at

www.richard.at

www.noevog.at  

 • Ūdens satiksme

www.schifffahrt.at

 

Vispārēja informācija par Austriju

 • Oficiālais Austrijas tūrisma portāls

www.austria.info

 • Austrijas statistikas birojs

www.statistik.at

 • Austrijas biznesa portāls

www.advantageaustria.org/lv/Oesterreich-in-Lettland.en.html

Informācija šajā rakstā atjaunota 2019.gada jūnijā

< Atpakaļ

VAKANCES LATVIJĀ

VAKANCES ĀRVALSTĪS

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai Jūs šobrīd meklējat darbu ārvalstīs vai Latvijā?

  Ārvalstīs
  Latvijā

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.10.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv