Darbs Nīderlandē

 

 

 

 Vakances Nīderlandē =>

 

Dzīves un darba apstākļi Nīderlandē (angļu valodā)

Dzīves un darba apstākļi Nīderlandē (latviešu valodā)


Galvaspilsēta - Amsterdama (faktiskā galvaspilsēta - Hāga)

Iedzīvotāju skaits valstī - 17,3 miljoni

Platība - 41 864 km2

Valsts valoda - holandiešu valoda

Valūta - eiro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods 00 31

 

 

KĀ MEKLĒT DARBU NĪDERLANDĒ?

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

PIRMS DOTIES UZ NĪDERLANDI

IERODOTIES NĪDERLANDĒ

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI

NODOKĻI

DZĪVESVIETA

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

NODERĪGAS INTERNETA ADRESES

 


KĀ MEKLĒT DARBU NĪDERLANDĒ? 

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas holandiešu, vēlams, arī vācu un angļu valodas zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Nīderlandi.

 

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 • http://www.werk.nl/ - Nīderlandes Darbinieku apdrošināšanas aģentūra (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen jeb UWV) - informācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām, reģistrācijas procedūrām un piedāvātajām darba vakancēm.
 • http://www.eures.europa.eu/ - Eiropas darba mobilitātes portāls - darba piedāvājumi, padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, par darba un dzīvošanas nosacījumiem Nīderlandē un citās Eiropas valstīs.
 • http://www.seasonalwork.nl/ - vakanču un CV datubāze ES / EEA valstu sezonas strādniekiem lauksaimniecībā.
 • Privātās darbiekārtošanas/pagaidu darba aģentūras – ieteicams izmantot tikai to firmu pakalpojumus, kuras ir reģistrētas Darba standartu reģistrā, kas garantē noteiktu darba apstākļu un atalgojuma minimumu reģistrētajās aģentūrās. Tāpat vēlams, lai aģentūra būtu biedrs kādā no darba devēju organizācijām: www.nbbu.nl, www.abu.nl.
 • Preses izdevumi, darba sludinājumu portāli.

 Uz sākumu>>

 

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

 

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Nīderlandes darba tirgum un darbam Nīderlandē nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Nīderlandes darba tirgum. Darbam Nīderlandē ES nepilsoņiem ir nepieciešama uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.

 

Par ES nepilsoņu tiesībām strādāt Nīderlandē informācija interneta portālā www.government.nl/topics/new-in-the-netherlands/contents/employment-permits-for-foreign-nationals

 

 Uz sākumu>>

 

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

 

 • Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās reģistrācijas var uzturēties Nīderlandē līdz 4 mēnešiem.
 • Lai strādātu Nīderlandē vai uzturētos ilgāk par 4 mēnešiem, 5 dienu laikā kopš ierašanās valstī ir jāveic uzturēšanās reģistrācija vietējā pašvaldībā, lai saņemtu burgerservicenummer (BSN). Numura saņemšanai nepieciešams personu apliecinošs dokuments, dzimšanas apliecība kā arī laulības apliecība. Padomju laika dzimšanas apliecība nav derīga, dzimtsarakstu nodaļā tā ir jānomaina pret jaunu. Dokumenti tiek pieņemti holandiešu, angļu, franču vai vācu valodā. Pretējā gadījumā tie jātulko pie Nīderlandē sertificēta tulkotāja vai jālegalizē. Latvijā izsniegtu dokumentu legalizāciju veic zvērināts notārs. Vairāk informācijas: https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija. 
 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Nīderlandē līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Nīderlandē nedrīkst strādāt bez uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.
 • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Nīderlandi  kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Nīderlandē uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt.

 

Lai saņemtu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās jautājumos Nīderlandē, var sazināties ar Nīderlandes vēstniecību https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/latvia

Noderīga informācija ir pieejama Nīderlandes Imigrācijas un naturalizācijas dienesta mājas lapā http://www.ind.nl/.

 Uz sākumu>>

 

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

 

Viens no populārākajiem veidiem, lai pieteiktos darbā Nīderlandē ir CV un pieteikuma sūtīšana. CV parasti ir jābūt rakstītam angļu vai holandiešu valodā. Atsevišķos gadījumos darba devējs var pieprasīt rekomendācijas vai atsauksmes no iepriekšējām darba vietām.

CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: http://www.europass.lv/

 Uz sākumu>>

 

PIRMS DOTIES UZ NĪDERLANDI

 

 

 • Ja dodaties uz Nīderlandi darba meklējumos, Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Nīderlandē varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā, un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam.

Plašāka informācija: EVAK

 

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Nīderlandi darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. Kā arī atcerieties 1 darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.

Plašāka informācija: NVA

 

 • Ja dodaties strādāt uz Nīderlandi, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: http://www.vsaa.gov.lv/ – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”

 

 • Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U un E dokumentus (U1 dokumentu, lai Nīderlandē apliecinātu savu Latvijas nodarbinātības periodu; U2 dokumentu, ja meklējot darbu Nīderlandē, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; E104 veidlapu, lai Nīderlandē apliecinātu Latvijā veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, nosakot tiesības uz slimības vai maternitātes pabalstu).
Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar nodarbinātības / apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”

 

 • Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Nīderlandē vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Nīderlandē.

Plašāka informācija VID mājas lapā sadaļā Latvijas rezidenti ārvalstīs

VID maksas informatīvais tālrunis 67120000  

 


Neaizmirstiet paņemt līdzi: 

 • derīgu pasi;
 • izglītības dokumentu tulkojumus holandiešu valodā (ja nepieciešams);
 • CV, pieteikuma vēstuli holandiešu valodā (ja nepieciešams);
 • pietiekamā daudzumā līdzekļus iztikšanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību. 

 

 Uz sākumu>>

 

 

IERODOTIES NĪDERLANDĒ

 

 • 7 dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas ir jāreģistrējas Nīderlandes Darba un ienākumu centrā www.uwv.nl un jāiesniedz U2 dokuments, ja meklējot darbu Nīderlandē vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (U2 dokumentu iespējams saņemt LR Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūrā – www.vsaa.lv).
 • Ja plānojat uzturēties Nīderlandē līdz 4 mēnešiem un iegādājaties vai īrējat pastāvīgu dzīves vietu, nepieciešams 5 dienu laikā reģistrēt savu uzturēšanos pašvaldībā. 
 • Ja plānojat uzturēties Nīderlandē ilgāk par 4 mēnešiem vai strādāt neatkarīgi no darba ilguma, 5 dienu laikā jāreģistrējas pašvaldībā, lai saņemtu BSN numuru.
 • Jāreģistrējas tuvākajā Nīderlandes Darba un ienākumu centrā www.werk.nl, ja ir nepieciešama palīdzība darba meklēšanā.
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adrese Nīderlandē, ja uzturēšanās ārpus Latvijas ir ilgāka par sešiem mēnešiem - www.pmlp.gov.lv. Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu: Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.

 

 Uz sākumu>>

 

 

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI

 

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 • Pirms darba uzsākšanas ir jābūt noslēgtam darba līgumam starp darba devēju un darbinieku.
 • Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas dienā vai 45 stundas nedēļā.
 • Visiem darbiniekiem Nīderlandē ir tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, parasti tā ilgums ir noteikts koplīgumā – 20 darba dienas.
 • Minimālā darba alga ir noteikta ar likumu un ik gadu 1.janvārī un 1.jūlijā tās apmērs tiek pārskatīts. Darbiniekiem no 21 gadu vecuma ir tiesības uz minimālo darba algu,  kura kopš 2019. gada 1. jūlija ir EUR 1635,60 mēnesī. Darbiniekiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem minimālās algas līmenis ir mazāks. Minimālās algas atbilstoši vecuma grupai: https://www.government.nl/topics/minimum-wage

 

Plašāka informācija Nīderlandes Darba inspekcijas mājas lapā http://www.inspectieszw.nl/

 

Ja Jūsu darba tiesības tiek pārkāptas, lūdzu , sazinieties ar Darba inspekciju Nīderlandē (Labour Inspectorate (Arbeidsinspectie – AI))

Adrese: Inspectie SZW

Postbus 90801

2509 LV Den Haag 

Tel.: 0800 5151 (Nīderlandē), 00 31 70 333 56 78 (no ārzemēm)

http://www.inspectieszw.nl/contact/: iespējams aizpildīt saziņas veidlapu tiešsaistē

  

 

 

 

NODOKĻI

 

 • Ja jūs strādājat un saņemat par to samaksu, tad jūsu darba devējs automātiski no algas atskaita algas nodokli, kā arī sociālās apdrošināšanas iemaksas. Daži no svarīgākajiem nodokļiem – ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis.
 • Darbiniekiem tiek piemērots progresīvais ienākuma nodoklis, kura apmēri, kopā ar sociālās apdrošināšanas iemaksām ir 36,65%-51,75%. Atkarībā no ienākuma veida, lieluma un citiem faktoriem, tiek piemērotas dažādas nodokļu atlaides.
 • Pievienotās vērtības nodoklis – nodokļa likme ir 21%, atsevišķos gadījumos tiek piemērota samazinātā likme 9% apmērā (piemēram, pārtikas produktiem, grāmatām, medikamentiem);
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis ir 19-25% atkarībā no ienākumiem.
 • Nīderlande ir arī noslēgusi plašu līgumu tīklu par divkāršu neaplikšanu ar nodokļiem.

 

Papildus informāciju par nodokļiem meklējiet Nīderlandes nodokļu administrācijas (Belastingdienst) mājas lapā http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/ - informācija iedzīvotājiem angļu valodā (arī vācu un holandiešu val., - valodas izvēles funkcija atrodas norādītās mājas lapas apakšā).

 

 Uz sākumu>>

 

 

DZĪVESVIETA

Kur meklēt dzīvesvietu?

Nekustamo īpašumu aģentūrās: www.vbo.nl ; www.funda.nl

Amsterdamā un tās apkārtnē dzīvesvietu cenas ir daudz augstākas, mazpilsētās un lauku rajonos – zemākas.

 

Uz sākumu>>

 

 

 

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

 

Jāapmeklē iestādes un jāpaņem visi dokumenti un izziņas, kas liecina par legālu nodarbinātību Nīderlandē:

 • Nodokļu institūcijas birojā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli;
 • Nīderlandes darba un ienākumu centrā jāsaņem U1 dokuments par nostrādāto periodu vai U2 dokuments, ja Jums Nīderlandē ir piešķirts bezdarbnieku pabalsts un vēlaties to eksportēt uz Latviju vai citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti;
 • Sociālās apdrošināšanas birojā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Nīderlandē saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu;
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Nīderlandē.

Papildus informācija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/eiropas-savieniba/kas-jazina-par-pabalstiem-pec-darba-es-atgriezoties-latvija

 

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i. Nīderlandē!  

 

 
 

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

 

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlieties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Nīderlandē. Papildus informācija: http://www.vsaa.gov.lv/
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlieties apliecināt savu nodarbinātības periodu Nīderlandē. Papildus informācija: http://www.vsaa.gov.lv/
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā. Papildus informācija: http://www.nva.gov.lv//
 • reģistrējieties pašvaldībā un deklarējiet savu dzīvesvietu, ja esiet uzturējies Nīderlandē ilgāk par 6 mēnešiem;
 • līdz 1.aprīlim iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Nīderlandē esat guvis ienākumus.  Ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, par ienākumiem, kas gūti algotā darbā. Papildus informācija: www.vid.gov.lv

 

NODERĪGAS INTERNETA ADRESES 

 

Valsts institūcijas:

 • Nīderlandes Imigrācijas un naturalizācijas dienestā

http://www.ind.nl/

 • Valdība un ministrijas
www.government.nl (angļu val.)
 • Darba inspekcija

http://www.inspectieszw.nl/

 

Transports

 

Vispārējā informācija par Nīderlandi:

 

Informācija šajā rakstā atjaunota 2019.gada jūnijā

VAKANCES LATVIJĀ

VAKANCES ĀRVALSTĪS

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai Jūs šobrīd meklējat darbu ārvalstīs vai Latvijā?

  Ārvalstīs
  Latvijā

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.10.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv