Darbs Ungārijā

 
Vakances Ungārijā -->

 

Galvaspilsēta - Budapešta

Kopējais iedzīvotāju skaits valstī - ~9,80 milj.

Teritorija – 92 966 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada

Valsts valoda – ungāru

Valūta – Ungārijas forints (HUF) (100 HUF = ~ 0,32 EUR)

Starptautiskais tālruņa kods: 00 36

 

 

KĀ MEKLĒT DARBU UNGĀRIJĀ?

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

PIRMS DOTIES UZ UNGĀRIJU

IERODOTIES UNGĀRIJĀ

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOSACĪJUMI

NODOKĻI

DZĪVESVIETA

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

NODERĪGAS INTERNETA ADRESES

 

 

KĀ MEKLĒT DARBU UNGĀRIJĀ?
 

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas ungāru valodas zināšanas. Noderīgas var būt vācu, slovāku vai angļu valodas zināšanas.

 

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Ungāriju.

  • Ungārijas Nodarbinātības dienests (Nemzeti Foglalkoztatási Szolálat - NFSZ)
http://nfsz.munka.hu - informācija par brīvajām darba vietām, konsultācijas par darbā stāšanās kārtību, dzīves un darba nosacījumiem Ungārijā, bezdarbnieka pabalsta pārcelšanas uz Ungāriju procedūru, informāciju par darba tirgus situāciju Ungārijā. Aktuālos darba piedāvājumus varat apskatīt dienesta vakanču portālā. Darba piedāvājumus iespējams atlasīt pēc darba nozares, profesijas, reģiona un darba devēja nosaukuma.

 

  • Ungārijas EURES konsultanti
https://eures.munka.hu/ - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, darba un dzīvošanas nosacījumiem Ungārijā.

 

  • Eiropas darba mobilitātes portāls 
www.eures.europa.eu - informācija par piedāvātajām brīvajām darba vietām, darba meklēšanu, darba un dzīvošanas nosacījumiem Ungārijā, kā arī citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

 

  • Privātās Nodarbinātības aģentūras
Meklējot darbu ir iespēja vērsties privātās nodarbinātības aģentūrās, kuru koordinātes var atrast Ungārijas Nodarbinātības dienesta mājas lapā (dokuments PDF formātā): https://nfsz.munka.hu/Lapok/full_afsz_kozos_statisztika/stat_osszefogl_magan-munkakozv_tevekeny/content/munkaero_kozv_2018_3.pdf. Darbiekārtošanas pakalpojumi ir bezmaksas.  

 

  • Prese un internets 
Darba meklēšanai var izmantot preses informāciju, jo vairumā laikrakstu atrodamas lappuses darba meklētājiem, kurās tiek publicēti darba piedāvājumi. Lielākie laikraksti ir Nepszabadság, Figyelő, HVG. Preses izdevumi ir atrodami arī elektroniskā formātā internetā.

Internetā privātajos sludinājumu portālos ir atrodami dažādi darba piedāvājumi. Esiet uzmanīgi, bieži vien šie portāli neuzņemas atbildību par tajos ievietotās informācijas saturu.

 Uz sākumu>>

 

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

 

  • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Ungārijas darba tirgum un darbam Ungārijā nav nepieciešamas darba atļaujas.

  • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Ungārijas darba tirgum un darbam Ungārijā ir nepieciešama uzturēšanās atļauja nodarbinātības nolūkā.

 

Darba meklētājam atļaujas saņemšanai ir nepieciešams darba devējs Ungārijā, kurš ir ieinteresēts nodarbināt attiecīgo ārvalstnieku. Atļauja pamatā tiek izdota tādu profesiju speciālistiem, pēc kuriem Ungārijā ir darba tirgus pieprasījums vai uz sezonas darbiem.

  • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Ungāriju kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Ungārijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt darba atļauju. Šajā gadījumā nepilsonim ierodoties Ungārijā Migrācijas un nacionalitātes birojā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas saņemšanai.
 

Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz darba atļaujām un uzturēšanās atļaujām ES nepilsoņiem darba nolūkos, pieejama Ungārijas Migrācijas un nacionalitātes birojā (www.bmbah.hu) un Ungārijas vēstniecībā: (https://riga.mfa.gov.hu