Darbs Beļģijā

 

 Vakances Beļģijā -->

Galvaspilsēta - Brisele
Kopējais iedzīvotāju skaits valstī - 11,35 milj.
Teritorija – 30 158 km2
Eiropas Savienības dibinātājvalsts un dalībvalsts kopš 1952.gada
Valūta - Eiro (EUR)
Valsts valodas – franču, holandiešu (jeb flāmu) un vācu valodas
Starptautiskais tālruņa kods 00 32

 

Informatīvs buklets - Darba un dzīves apstākļi Beļģijā (angļu valodā)

 

KĀ MEKLĒT DARBU?

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

PIRMS DOTIES UZ BEĻĢIJU

IERODOTIES BEĻĢIJĀ

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI

NODOKĻI

DZĪVESVIETA

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

NODERĪGAS INTERNETA ADRESES

 

 

KĀ MEKLĒT DARBU?

 

Sekmīgai darba atrašanai ir nepieciešamas holandiešu (flāmu), franču vai vācu valodas zināšanas (atkarībā no reģiona uz kuru vēlaties doties strādāt). Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms došanās uz  Beļģiju.

 

Galvenās darba meklēšanas iespējas:


 
 • EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā www.eures.europa.eu ir pieejama informācija par piedāvātajām vakancēm, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem Beļģijā un citās Eiropas valstīs. Beļģijas EURES konsultanti - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, darba un dzīvošanas nosacījumiem Beļģijā. Eiropas darba dienu portāls www.europeanjobdays.eu - darba piedāvājumi, iespēja tiešsaistē tikties ar darba devējiem.
 

 • Laikrakstos

 


 Uz sākumu>>

 

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

 

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Beļģijas darba tirgum un darbam Beļģijā nav nepieciešamas darba atļaujas.

 • Latvijas nepilsoņiem darbam Beļģijā nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt. Minēto atļauju, galvenokārt, iespējams saņemt darba tirgū pieprasītiem kvalificētiem speciālistiem, zinātniekiem, pētniekiem un sezonas darbu strādniekiem.

Papildu informācija: Darba atļauja Beļģijā

 

 

Lai saņemtu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās jautājumos Beļģijā var sazināties ar Beļģijas Karalistes vēstniecību Zviedrijā

E-pasts: stockholm@diplobel.fed.be

Mājas lapa: http://sweden.diplomatie.belgium.be

 

 Uz sākumu>>

 

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

 

 • Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās reģistrācijas var strādāt un uzturēties Beļģijā  līdz 3 mēnešiem. Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Beļģijā ilgāk par 3 mēnešiem, tad nepieciešams noformēt reģistrācijas apliecību (Annex 19) vietējā pašvaldības iestādē.

 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Beļģijā  līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Beļģijā nedrīkst strādāt bez izsniegtas uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt. Papildu informācija:  Darbs un uzturēšanās Beļģijā
 
 • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Beļģiju kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Beļģijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt. Šajā gadījumā nepilsonim ierodoties Beļģijā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās kartes saņemšanai. 

 

 Uz sākumu>>

 

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

 

Pieteikuma vēstulei un CV jābūt rakstītiem drukātā veidā flāmu, franču vai vācu valodā.
Pieteikuma vēstulei  jābūt ne garākai par vienu lappusi, standarta formā.


CV – forma nav noteikta; uzrāda personas datus, nacionalitāti, pilnu adresi, telefonu, e-pastu, izglītību, darba pieredzi hronoloģiskā secībā un papildu informāciju, kas var būt noderīga stājoties darbā, t.sk. par iespējamām atsauksmēm. Foto pievienošana CV nav obligāta.

 

CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv

 

Izglītības dokumentu dokumentus (ar tulkojumu, ja darba devējs tos pieprasa). Plašāka informācija www.enic-naric.net

 Uz sākumu>>

 

PIRMS DOTIES UZ BEĻĢIJU


 • Ja dodaties uz Beļģiju darba meklējumos, Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Beļģijā saņemtu valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darba attiecības veselības aprūpi nodrošinās Beļģijas valsts, un Latvijas EVAK pārstās darboties. Plašāka informācija: EVAK

   

 •  Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Beļģiju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu.  www.nva.gov.lv
 
 •   Noskaidrojiet vai darbam Beļģijā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana.

Plašāka informācija: www.naric.be

 

 •  Ja dodaties strādāt uz Beļģiju, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: VSAA mājas lapā sadaļā „Ģimenes pabalsti” 

 

 •  Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 veidlapu, lai Jūs Beļģijā varētu apliecināt savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu; U2 dokumentu, lai Jūs Beļģijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Beļģijā un vēlaties pieprasīt slimības, maternitātes vai apbedīšanas pabalstus Beļģijā). Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar nodarbinātības/apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem. 

 • Valsts ieņēmumu dienestā (VID) noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Beļģijā.

  Plašāka informācija VID mājas lapā sadaļā Latvijas rezidenti ārvalstīs 

   

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi;
 • izglītības dokumentu tulkojumus (ja nepieciešams);
 • CV, pieteikuma vēstule flāmu, franču vai vācu valodā (ja nepieciešams);
 • pietiekamā daudzumā līdzekļu iztikšanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • dzimšanas apliecību;
 • laulības apliecību

 Uz sākumu>>

 

IERODOTIES BEĻĢIJĀ

 

 • Ierodoties Beļģijā 10 dienu laikā ir jāreģistrējas vietējā pašvaldībā (rātsnamā), lai paziņotu par savu ierašanos valstī, līdzi ir jāņem pase vai ID karte.

 • Jāreģistrējas vietējā pašvaldībā un jāsaņem uzturēšanās reģistrācijas sertifikāts - Annex 19, ja plānojat Beļģijā uzturēties ilgāk par 3 mēnešiem vai vēlaties reģistrēties Beļģijas Nodarbinātības dienestā. Annex 19 var pieprasīt arī darba devējs, ja uzsākat darba attiecības.

   

 • 7 dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Beļģijas Nodarbinātības dienesta birojā un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Beļģijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu. U2 dokumentu pirms došanās uz Beļģiju nepieciešams saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā www.vsaa.gov.lv

 • Jāreģistrējas tuvākajā Nodarbinātības dienesta birojā, ja esat darba meklētājs un vēlaties saņemt palīdzību darba atrašanā vai izmantot citus Beļģijas Nodarbinātības dienesta pakalpojumus.

 • 1 darba dienas laikā jāinformē savu NVA nodarbinātības aģentu par darba uzsākšanu, ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs: www.nva.gov.lv

 

 Uz sākumu>>

 

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI

 

Beļģijā pastāv vairāku veidu darba līgumi. Atkarībā no darba ilguma darba līgumi iedalās: pastāvīgs, terminēts (uz noteiktu laiku), uz noteiktu darba apjomu (piemēram, uz ražas novākšanu lauksaimniecībā), uz darbinieka aizvietošanas laiku. Atsevišķu kategoriju darba līgumus regulē īpaši noteikumi, tas attiecas, piemēram, uz studentiem, strādājošiem no mājām, tirdzniecības pārstāvjiem, mājkalpotājiem, pagaidu aģentūru darbiniekiem.

 

Darba devējs slēdzot darba līgumu nedrīkst darbiniekam noteikt pārbaudes laiku, izņemot  studentu darba līgumu vai līgumu ar pagaidu darba aģentūru.

 

Plašāka informācija par darba līgumiem: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=40420

 

 • Normālais darba laiks ir 40 stundas nedēļā (8 stundas dienā), darba devēji var piemērot arī saīsināto darba nedēļu 38-37 stundas nedēļā.
 • Var strādāt virsstundas, nepārsniedzot 11 stundas dienā un kopumā 50 stundas nedēļā
 • Ikgadējais atvaļinājums parasti ir 20-24 dienas
 • Beļģijā algas netiek noteiktas ar likumu, pārsvarā tās tiek regulētas ar kolektīvajiem darba līgumiem. Tomēr valstī pastāv minimālā garantētā darba alga  1593,81 EUR mēnesī (2019. gadā), kas ir jānodrošina tiem nodarbinātajiem, kuriem nevar piemērot kādu no kolektīvajos līgumos noteiktām algu skalām.Atbildīgā iestāde, kuras kompetencē ir darba tiesiskās attiecības, ir Federālās valsts nodarbinātības, darba un sociālā dialoga dienests (Federal Public Service of Employment, Labour and Social Dialogue) www.employment.belgium.be 

 

 

 Uz sākumu>>

 

NODOKĻI

 

Rezidenti Beļģijā maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no 25% līdz 50% (atkarībā no darba algas, jo augstāka alga, jo augstāki nodokļi ir jāmaksā) 

 

Sociālās iemaksas ir 13,07% no bruto darba algas privātajā sektorā.

     
Rezidenti arī maksā pašvaldību un reģionālo nodokli, kura likme ir no 0% līdz 9% (vidēji tiek maksāti 7% no kopējā ienākuma)

 


Ienākumu deklarāciju parasti iesniedz līdz 1.jūlijam, ja deklarācija netiek iesniegta laikus, par to tiek piemērots sods. Deklarāciju var iesniegt izmantojot mājas lapu:www.taxonweb.be

 


Papildu informācija: Federālā finanšu pārvalde: https://finance.belgium.be/en/about_fps/structure_and_services/general_administrations/taxationDZĪVESVIETA

 

Dzīvesvieta Beļģijā ir salīdzinoši dārga. Dzīvokļa īre mēnesī ir sākot no 500 EUR.

 

Lielākajās pilsētās ir salīdzinoši grūti uzreiz atrast piemērotu dzīvokli īrēšanai vai pirkšanai, līdz ar to ir ieteicams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Beļģiju.

 

Dzīvesvietas īres nosacījumus Beļģijā regulē īres likums: Valonijas reģionam dgo4.spw.wallonie.be, Briseles reģionam logement.brussels, Flandrijas reģionam www.wonenvlaanderen.be

 

 

Dzīvesvietu piedāvājumi: www.homeinbrussels.be, www.immoweb.be, www.vlan.be

Informācija par dzīvesvietas atrašanu, īres līgumu slēgšanas nosacījumiem, mājokļa apdrošināšanu u.c.: www.belgium.be/fr/logement


 Uz sākumu>>

 

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

 

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Beļģijā:

 

 • Nodokļu birojā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli.

 • Beļģijas nodarbinātības dienestā jāsaņem U1 dokuments par nostrādāto periodu Beļģijā, kas apliecinās Beļģijā nostrādāto periodu un veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

 • Beļģijas nodarbinātības dienestā jāsaņem U2 dokuments, ja Jums Beļģijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un dodoties darba meklējumos uz citu ES/EEZ valsti, piemēram, Latviju, vēlaties turpināt saņemt Beļģijā piešķirto pabalstu.

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i. Beļģijā! 

 

 • Sociālās apdrošināšanas birojā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Beļģijā saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu.

          Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā;

 

 • Par došanos prom no ārvalsts atceries informēt visas tās iestādes, kurās biji reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju, piemēram, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.

 

 Uz sākumu>>

 

RĪCĪBA ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ


 • Deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā, ja esiet uzturējies Beļģijā ilgāk par 3 mēnešiem.
Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana".

 

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Beļģijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; Papildu informācija: www.nva.gov.lv  www.vsaa.lv

 

 • Iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlieties apliecināt savu nodarbinātības periodu Beļģijā. U1 dokuments būs noderīgs gadījumā, ja persona, kura atgriezusies Latvijā no citas ES / EEZ valsts vai Šveices, sākusi strādāt Latvijā un pēc kāda laika darbu zaudējusi. Izskatot personas iespējas saņemt bezdarbnieka pabalstu Latvijā, tiks ņemts vērā personas apdrošināšanas periods gan Latvijā, gan U1 dokumentā norādītais Beļģijas darba periods, t.i., apdrošināšanas periodi tiks summēti, lai izpildītu Latvijas nosacījumus pabalsta piešķiršanai. Papildu informācija: www.vsaa.gov.lv

 • Reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba atrašanā vai izmantot citus aģentūras pakalpojumus. Papildu informācija: www.nva.gov.lv

 

 • Līdz 1.jūnijam iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Beļģijā papildus darba samaksai esat guvis citus ienākumus . Papildu informācija:  www.vid.gov.lv – Latvijas rezidenti ārvalstīs

 • Iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumentus vai izziņas par Beļģijā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlaties pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā

 

 

Papildu informācija:  Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.

 

 Uz sākumu>>

 

NODERĪGAS ADRESES
 

 

 • Beļģijas federālais nodarbinātības valsts dienests (darba un sociālajos jautājumos) www.meta.fgov.be
 • Beļģijas federālā valdība

www.belgium.be       

 • Informācija par reģioniem:

Brisele: http://be.brussels

Flandrija: www.flanders.be

Valonija: www.federation-wallonie-bruxelles.be

 • Beļģijas finanšu ministrija
http://financien.belgium.be/nl/
 • Tūrisms:

www.visitbelgium.com

 • Transports:

Lidosta www.brusselsairport.be

Dzelzceļš www.belgianrail.be

Valonjas publiskais transports infotec.be/

Flāmu publiskais transports https://www.delijn.be/nl/

Brisele publiskais transports ir stib-mivb.be/

 

 

Uz sākumu>>

Informācija šajā rakstā atjaunota 2019.gada jūlijā

 

VAKANCES LATVIJĀ

VAKANCES ĀRVALSTĪS

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai Jūs šobrīd meklējat darbu ārvalstīs vai Latvijā?

  Ārvalstīs
  Latvijā

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 18.10.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv