Darbs Maltā

 

Vakances Maltā ->>

 


Informatīvs buklets par sociālā nodrošinājuma tiesībām (angļu val., izd. 2013)

 


Galvaspilsēta - Valleta (~6 tūkstoši iedzīvotāju)
Iedzīvotāju skaits valstī - ~432 tūkstoši (2018.g.)
Teritorija - 316 km²
Eiropas Savienība dalībvalsts kopš 2004.gada
Valsts valoda
- maltiešu, angļu
Valūta – Eiro (EUR)
Starptautiskais tālruņu kods 00 356

 

 

KĀ MEKLĒT DARBU?

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

PIRMS DOTIES UZ MALTU

IERODOTIES MALTĀ

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI

NODOKĻI

DZĪVESVIETA

RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

NODERĪGAS INTERNETA ADRESES


 

KĀ MEKLĒT DARBU?

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu Maltā, ir nepieciešamas maltiešu vai angļu valodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Atkarībā no darba vietas un veida noderīgas var būt itāļu un franču valodu zināšanas. Ieteicams sākt darba meklēšanu, pirms dodaties uz Maltu.

 

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 

Maltas valsts nodarbinātības dienests - Jobsplus, iepriekš ETC (The Employment and Training Corporation) https://jobsplus.gov.mt

https://jobsplus.gov.mt/register - reģistrēties Jobsplus vietnē (lai pieteiktos vakancēm, lietotājam ir jābūt reģistrētam!)

www.youth.org.mt – informācija jauniešiem un viņu vecākiem par karjeras izvēles iespējām, speciālistu konsultācijas u.tml.

 

Ja atrodaties Maltā un vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanas procesā, ir jāreģistrējas Maltas nodarbinātības dienestā. Informācija par pirmreizējo reģistrāciju pieejama šeit https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/first-time-registrants

 

EURES

www.eures.com.mt - EURES tīkls Maltā

www.eures.europa.eu - Eiropas darba mobilitātes portāls

Ieteikumi darba meklētājiem, CV tiešsaistē, informācija par brīvajām darbavietām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Maltā un pārējās Eiropas valstīs.

 

Privātās darba aģentūras

Meklējot darbu ārvalstī, Jums ir tiesības izmantot privāto darbiekārtošanas aģentūru pakalpojumus Latvijā vai ārpus tās, piemēram, Maltas privātās darba aģentūras. Tām ir jābūt Maltas Rūpniecības un Nodarbinātības lietu departamenta (http://dier.gov.mt) izsniegtai licencei. Šādu darbiekārtošanas aģentūru kontaktinformācija ir atrodama tīmekļa vietnēs:

Interneta pārlūkos meklēšanas lodziņā ievadiet, piemēram, Employment

www.nva.gov.lv – Latvijā reģistrētās darbiekārtošanas aģentūras; meklējiet sadaļu Darbiekārtošanas pakalpojumi

Ņemiet vērā, ka darba sameklēšana ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem - darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma.

 

Maltas privātās darba aģentūras bieži vien publicē savas vakances Maltas nodarbinātības dienesta vakanču datu bāzē https://jobsplus.gov.mt/

 

Laikraksti un žurnāli

Darba sludinājumus var meklēt arī laikrakstos un specializētajos izdevumos.

Šajā tīmekļa vietnē www.legal-malta.com/about-malta/media ir pieejams saraksts ar dažiem populārākajiem mēdijiem angļu un maltiešu valodās un šeit www.onlinenewspapers.com/malta.htm atradīsiet Maltas laikrakstu sarakstu.

 

Internets

Darba piedāvājumu meklēšanai citviet internetā var izmantot specializētos darba meklēšanas portālus.

Esiet uzmanīgi un ņemiet vērā, ka bieži vien šie portāli neuzņemas atbildību par tajos ievietotās informācijas saturu.

 

Darba iespējas publiskajā sektorā

www.recruitment.gov.mt

 

Sociālais tīkls

Personīgiem kontaktiem un rekomendācijām ir liels spēks Maltā. Tāpēc pastāstiet paziņām, radiem, draugiem, bijušiem kolēģiem un citām personām Maltā, ka meklējat darbu, iespējams, viņi varēs Jums palīdzēt.

 

Pašnodarbinātība Maltā

Ja plānojat kļūt par pašnodarbināto vai vēlaties nodibināt savu uzņēmumu Maltā, noderīgu informāciju atradīsiet šajās tīmekļa vietnēs:

- Maltas Nacionālā attīstības aģentūra www.maltaenterprise.com

- Maltas biznesa portāls www.businessfirst.com.mt

 

 

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

 

Latvijas pilsoņiem darbam Maltā nav nepieciešama darba atļauja.

 

Ja vēlaties uzsākt savu uzņēmējdarbību, Jums ir jāveic reģistrācijas un atļauju iegūšanas procedūras. Padomus šajā jautājumā iespējams iegūt  oficiālajās Maltas tīmekļa vietnēs, skat. iepriekš Pašnodarbinātība Maltā.

 

Latvijas nepilsoņiem darbam Maltā ir nepieciešama darba atļauja (Employment Licence), ko izsniedz Maltas nodarbinātības dienests saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem.

 

Darba atļauju piesaka darba devējs, nevis pats darba meklētājs. Tāpēc vispirms ir jāatrod piemērota darba vieta un darba devējs, kurš būs ar mieru kārtot formalitātes saistībā ar Jūsu pieņemšanu darbā.

 

Papildus informāciju par darba atļaujām un piekļuvi darba tirgum var lasīt Maltas nodarbinātības dienestā https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/tcns-seeking-employment

 

Lai strādātu Maltā, personai ir jābūt nodokļu maksātāja un sociālās apdrošināšanas numuriem.


UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

 

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt Maltā ilgāk par 3 mēnešiem, vietējā Pilsonības un migrācijas lietu departamentā ir jānoformē uzturēšanās apliecība.

 

Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Maltā līdz 3 mēnešiem. Ja plānotais uzturēšanās laiks pārsniedz 3 mēnešus, nepilsoņiem ir jānoformē uzturēšanās atļauja, kas jāpieprasa Maltas Pilsonības un migrācijas lietu departamentā.

 

Latvijas pilsoņa ģimenes locekļiem, kas paši nav pilsoņi, lai uzturētos un strādātu Maltā ir jānoformē Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

 

Plašāka informācija par uzturēšanās nosacījumiem, iebraucēju tiesībām un pienākumiem, kā arī pieteikumu formas ir atrodamas Pilsonības un migrācijas lietu departamenta mājas lapā https://identitymalta.com/citizenships-expatriates/


Uz sākumu>>

 

 

KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

 

Darba devēji parasti ir ieinteresēti saņemt CV un pieteikuma vēstules, kam jāpievieno arī izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Pirms sūtīt savu pieteikumu, pieņemts sazināties ar darba devēju un pārliecināties, vai vakance joprojām ir aktuāla.

 

CV un pieteikuma vēstule ir jāiesniedz tādā valodā, kā tiek prasīts vakancē. CV optimālais apjoms ir 1 A4 formāta lapa, nav vēlams pārsniegt 2 lapu robežu.

CV noteikti ir jāatspoguļo personas dati, iegūtā izglītība un kvalifikācija, darba pieredze un darbā izmantojamās prasmes un personīgās īpašības. Vairumā gadījumu nav nepieciešams pievienot CV savu fotogrāfiju, tomēr atsevišķos gadījumos tas ir ieteicams.

Ja tiek prasīts, pieteikumam pievieno arī izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, ieskaitot kursu apliecību kopijas, kas apliecina profesionālo atbilstību.

 

CV sastādīšanai ieteicams lietot Eiropas standarta CV – Europass CV.

www.europass.lv - Europass CV paraugi, veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai, iespēja izveidot CV tiešsaistē.

Atsevišķi darba devēji CV vietā lūdz kandidātus aizpildīt uzņēmuma izveidotās pieteikumu formas.

 

Rekomendācijas vēstules parasti netiek pieprasītas, tomēr tās var pievienot pieteikumam, ja tās ir rakstītas angļu vai maltiešu valodā un var raksturot Jūs kā atbilstošu darbinieku amatam, kuram vēlaties pieteikties.

 

Darba intervijas laikā pretendentos tiek novērtētas profesionālās kompetences, gatavība mācīties un personiskās īpašības, godīgums, kodolīgums un zināšanas par Maltas kultūru un pašu organizāciju, kurā pretendē uz amatu.

 

Ja Maltā vēlaties strādāt reglamentētā profesijā, Jums iespējams būs jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra Nacionālā akadēmiskās informācijas centrā – Maltas NARIC www.ncfhe.org.mt

Uz sākumu>>

 

 

PIRMS DOTIES UZ MALTU

 

Ja dodaties uz Maltu darba meklējumos, studēt vai atpūtas braucienā noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Maltā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā www.vmnvd.gov.lv.

Savukārt, lai Maltā varētu saņemt valstī garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus, Latvijā ir jāsaņem S1 veidlapa „Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi” .

 

Papildus Jūs varat iegādāties brīvprātīgo veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi vai ceļojumu apdrošināšanas polisi. Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām atrodama Latvijas Apdrošinātāju asociācijas tīmekļa vietnē www.laa.lv.

 

Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokuments – par nodarbinātības periodu Latvijā (var noderēt, ja nepieciešams noteikt tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem, bet Maltā trūkst nodarbinātības/apdrošināšanas periods, un ir iespēja piemērot periodu summēšanas principu); U2 dokuments – bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā (Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu varēs turpināt saņemt, meklējot darbu Maltā); E104 veidlapa – par slimības un maternitātes pabalstu) un noskaidrojiet nosacījumus jau piešķirto Jums pabalstu turpmākai saņemšanai, uzturoties ārvalstī.

Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar nodarbinātības/apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

Plašāka informācija: www.vsaa.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”

 

Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties darba meklējumos vai strādāt uz Maltu, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu tajā NVA filiālē, kur esat reģistrējies. Kā arī atcerieties 1 darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.

 

Noskaidrojiet, vai darbam Maltā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana . Nepieciešamības gadījumā diplomu un kvalifikācijas atzīšanu Maltā veic Maltas kvalifikāciju atzīšanas informācijas birojs (MQRIC).

Plašāka informācija: www.ncfhe.org.mt

 

Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Maltā, vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Maltā.

Papildus informācija: www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties.

 

Bez tam līdzi būtu jāņem dokumenti un to kopijas:
 • Derīga pase, ID karte
 • Dzimšanas apliecība
 • Autovadītāja apliecība
 • Laulības apliecība
 • Vismaz 2 fotogrāfijas dokumentiem
 • Bankas norēķinu kartes
 • Pietiekamā apmērā iztikas līdzekļi dzīvošanai vai mājupceļam
 • CV un rekomendācijas vēstules angļu, maltiešu vai citā attiecīgā valodā
 • Izglītības dokumenti
 • Uz papīra izrakstīta radu, draugu kontaktinformācija
 • Maltā iepriekš izsniegtus dokumentus un kartes (ja ir)

 

Noderīgs rīks, lai pārliecinātos par savu gatavību doties uz ārzemēm, ir Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotā interneta vietne http://brauktvainebraukt.lv.

Uz sākumu>>

 

 

IERODOTIES MALTĀ

 

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties vietējā nodarbinātības dienestā https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/first-time-registrants. Iespējams, Jums prasīs uzrādīt U1 dokumentu.

Ja vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Maltā (bezdarbnieka pabalsta eksports), septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas reģistrējieties vietējā Maltas Nodarbinātības dienestā, iesniedzot U2 dokumentu.

(Parūpējieties savlaicīgi noformēt U1 un/vai U2 dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Latvijā! www.vsaa.lv )

 

Reģistrējieties vietējā Pilsonības un migrācijas lietu departamentā un noformējiet uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, ja paliekat Maltā ilgāk par 3 mēnešiem. Papildus skat. sadaļu „UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

 

Noformējiet sociālās apdrošināšanas numuru Maltas sociālās aizsardzības administrācijā (ja šis numurs Jums vēl nav piešķirts Maltā) www.socialsecurity.gov.mt

 

Uzsākot darba attiecības Maltā, pārliecinieties, ka Jūsu darba devējs ir aizpildījis un nosūtījis veidlapu par darba uzsākšanu, kā to paredz likums. Kad forma ir apstrādāta, Jūs saņemsiet apstiprinājuma vēstuli.

 

Paziņojiet jauno dzīvesvietas adresi Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs www.pmlp.gov.lv

Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs  

Atgriežoties atpakaļ, Jums ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

 

 

Kad uzsāksiet strādāt, atcerieties 1 darba dienas laikā par to informēt NVA nodarbinātības aģentu. Informācija, kas jāzina bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Uz sākumu>>

 

 

GALVENIE DARBA LĪGUMA NOTEIKUMI

 

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 

Darba līgumu jāslēdz rakstveidā ne vēlāk kā 8 dienu laikā kopš darba uzsākšanas. Pārbaudes laiks parasti ir 6 mēneši, ja nav vienošanās par īsāku periodu, vai garāku – augsti kvalificētiem darbiem.

 

Maltā pastāv nozaru koplīgumi, kuri var noteikt labvēlīgākus apstākļus un noteikumus attiecībā uz darba laiku, atalgojumu, piemaksām un citām sociālām garantijām. Koplīgumi ir saistoši tām arodbiedrībām, darba devējiem, darbiniekiem un to pārstāvjiem, kuri ir parakstījuši kādu konkrētu koplīgumu.

 

Normālais darba laiks ir 40 stundas nedēļā jeb 8 stundas dienā un vidēji nevajadzētu pārsniegt 48 stundas nedēļā. Virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darba devējs un darbinieks par to ir vienojušies rakstiski. Virsstundu darba samaksa tiek regulēta ar atbilstošu darba samaksas rīkojumu.

 

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 200 stundas.

 

Valstī tiek noteikta minimālā alga, kas ir piesaistīta darbinieka vecumam. Piemēram,  pilna laika strādājošiem 2019. gadā

- no 18 gadu vecuma ir tiesības vismaz uz 175,84 eiro samaksu nedēļā,

- 17-gadīgajiem – 169,06 eiro nedēļā,

- tiem, kuri jaunāki par 17 gadiem – 162,22 eiro nedēļā.

 

Atsevišķos sektoros tiek piemēroti citi darba nosacījumi, tostarp arī minimālās algas apmērs, darba un atpūtas laiks utt.

 

Papildus informācija par algām:

https://dier.gov.mt/en/Employment-Conditions/Wages/Pages/Wages.aspx

http://dier.gov.mt/en/Legislation/Pages/Wage-Regualtion-Orders.aspx (informācija par nodarbinātības nosacījumiem, tostarp atalgojumu nozaru griezumā)

 

Plaša informācija par nodarbinātības nosacījumiem Maltā ir pieejama šeit

http://dier.gov.mt/en/Employment-Conditions

 

Par darba tiesiskajiem pārkāpumiem var ziņot un palīdzību strīdus jautājumu risināšanai meklēt Rūpniecības un Nodarbinātības lietu departamentā. http://dier.gov.mt/en/Employment-Conditions/Breaching Conditions of Employment/Pages/Breaching-Conditions-of-Employment.aspx

 

 

NODOKĻI

 

Darba devējs ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un sociālo iemaksu veikšanu pirms algas izmaksas darbiniekam. Ja esat pašnodarbinātais, nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi ir jāveic patstāvīgi. Pie tam tie ir atkarīgi no ienākumu līmeņa.

 

Ienākuma nodokļa likmes ir 0 - 35%. Nodokļa likmes piemērošana ir atkarīga no ienākumu līmeņa un ģimenes stāvokļa. Piemēram, neprecētas personas gada ienākumi no 9 101 līdz 14 500 eiro (rezidentiem) tiek aplikti ar nodokli 15% apmērā. Nerezidentu

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju Maltā, ir iespējams atgūt pārmaksāto nodokļu daļu. Deklarācija ir jāiesniedz līdz 30.jūnijam Maltas Ieņēmumu dienestā. Taksācijas gads šajā valstī ir līdzvērtīgs kalendārajam gadam, t.i. no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

 

PNV likmes ir 5%, 7% un 18%.

 

Plašāka informācija par nodokļiem Maltā ir atrodama:

www.ird.gov.mt Maltas Ieņēmumu dienests

http://finance.gov.mt Finanšu ministrija

www.vat.gov.mt PVN departaments

 

Sociālā apdrošināšana ir obligāta visiem Maltas iedzīvotājiem. Sociālā apdrošināšanas numura (Registration Certificate) iegūšana ir paša cilvēka atbildība, tomēr Jūs varat lūgt palīdzību nākamajam darba devējam formalitāšu kārtošanā.

Sociālo iemaksu likmes ir atkarīgas no ienākumu līmeņa un vecuma.

Sociālo iemaksu likmes ir atkarīgas no ienākumu līmeņa un vecuma. Piemēram, saskaņā ar 2018.gadā noteiktajām sociālu iemaksu likmēm, nodarbinātajiem (dzimuši 1962. gadā un vēlāk), kuru ienākumi ir 172,51 – 455.78 eiro nedēļā, sociālo iemaksu apmēru sastāda darba ņēmēja iemaksas 10% un darba devēja iemaksas 10% no ienākumiem.


 

 

Plašāka informācija:

www.socialsecurity.gov.mt (sociālā apdrošināšanas sistēma)

https://socialsecurity.gov.mt/en/Pages/Social-Security-Contributions.aspx (sociālo iemaksu likmes)

 

Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Maltā:

- apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Kipru: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

- iepazīstieties ar pārskatu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām  Maltā latviešu valodā   un angļu valodā ;

- izpētiet MISSOC tabulas  par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā. 

 

 

Uz sākumu>>

 

 

DZĪVESVIETA

 

Vēlams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Maltu. Cenu atšķirības parasti sastāda vieta, sabiedriskā transporta pieejamība, mājas un dzīvokļa stāvoklis u.c. Vidēji divistabu dzīvokļa īre sastāda aptuveni 350 – 700 eiro mēnesī.

 

Sludinājumi tiek publicēti gandrīz visās vietējās avīzēs.

www.legal-malta.com/about-malta/media

www.onlinenewspapers.com/malta.htm

 

Var griezties arī nekustamo īpašumu aģentūrās. Aģentūru kontaktinformāciju meklējiet interneta pārlūkos, meklēšanas lodziņā ievadot, piemēram, Estate Agents.

 

Sākotnēji var apmesties hostelī, viesnīcā vai kempingā. Meklējiet kontaktus Maltas oficiālajā tūrisma portālā www.visitmalta.com

 

Ja plānojat iegādāties nekustamo īpašumu Maltā, Jums būs jāsazinās ar kontrolējošām iestādēm https://ird.gov.mt/aip/currentconditions.aspx

Papildus informācija par mājokļa īri vai iegādi atrodama Maltas valdības portālā https://www.gov.mt/en/Life Events/Pages/Renting and Purchasing Property/default.aspx

Uz sākumu>>

 


RĪCĪBA PĒC NODARBINĀTĪBAS PERIODA BEIGĀM

 

Par došanos prom no Maltas atceries informēt visas tās iestādes, kurās biji reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē;

Tā pat jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Maltā, tajā skaitā:

 • U1 dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem Maltā vai
 • U2 dokuments par Maltā piešķirto bezdarbnieka pabalsta eksportu uz citu ES/EEZ valsti.
 • Apliecinājumu nodokļu nomaksai u.c. 

Ja ārvalstī esi reģistrējies kā bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, un esi saņēmis U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā Tev būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Tu joprojām paliec sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādāji.

 

Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz kādu no pabalstiem, vērsieties tuvākajā Sociālās drošības departamentā. Ja saņemot kādu no Maltas pabalstiem, plānojat doties uz citu Eiropas valsti, tostarp arī Latviju, informējiet Maltas atbildīgās iestādes par šiem plāniem un noskaidrojiet nosacījumus, kuri jāievēro, lai varētu turpināt saņemt piešķirtos pabalstus.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.

 

 Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tā pat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūsu pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā “Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā

 

Lai uzzinātu, vai Jums ir izveidojusies nodokļu pārmaksa, strādājot Maltā, un vai Jums ir jāiesniedz ienākumu deklarācija, sazinieties ar Maltas Ieņēmumu dienestu.

www.ird.gov.mt

Uz sākumu>>

 

 

RĪCĪBA, ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ

 

 Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

 

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā un izmantot citus Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus, reģistrējieties tuvākajā NVA filiālē www.nva.gov.lv

 

Ja Maltā Jums ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un noformēts U2 dokuments, kas ļauj turpināt saņemt Maltā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Latvijā, tad septiņu dienu laikā reģistrējieties vietējā NVA, un iesniedziet U2 dokumentu VSAA. Ja Maltā saņēmāt bērna kopšanas, ģimenes vai citus pabalstus, noskaidrojiet VSAA, kādi nosacījumi attiecināmi Jūsu situācijā, lai varētu tos saņemt, uzturoties Latvijā. Atcerieties, ka ir jāinformē arī Maltas atbildīgās iestādes, ja dodaties uz Latviju vai citu Eiropas valsti.

Informācija, kas jāzina bezdarbniekiem un darba meklētājiem (NVA informācija) 

Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā (VSAA informācija)

 

Ja, pieprasot bezdabnieka pabalstu Latvijā, nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības un apdrošināšanas periodu Maltā, iesniedziet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U1 dokumentu.

www.vsaa.lv

 

Pēc atgriešanās deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā vai elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana". Papildus informācija www.pmlp.gov.lv

 

Ja Maltā ir gūti ienākumi, Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā lasiet informāciju par to, kam un kādos gadījumos līdz 1.jūnijam ir vai nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu.

www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis

Uz sākumu>>

 

NODERĪGAS INTERNETA ADRESES

 

Valsts pārvalde, saistītās institūcijas un iestādes

 • Latvijas vēstniecība (atrodas Romā, Itālijā)

e-pasts: embassy.italy@mfa.gov.lv

www.am.gov.lv/lv/rome

 • Informācija par Maltas pārstāvniecību LR Ārlietu ministrijas mājas lapā
www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas#MT
 • Maltas e-valdība

https://mygov.mt

 • Publiskie pakalpojumi – Klientu apkalpošanas sistēma

www.servizz.gov.mt

 • Oficiālais valdības portāls

www.gov.mt

 • Ārlietu ministrija

http://foreignaffairs.gov.mt

 • Iekšlietu un nacionālās drošības ministrija

http://homeaffairs.gov.mt

 • Finanšu ministrija

http://finance.gov.mt

 • Ieņēmumu dienests

www.ird.gov.mt

 • Rūpniecības un Nodarbinātības lietu departaments

http://dier.gov.mt

 • Valsts nodarbinātības dienests (Jobsplus)

https://jobsplus.gov.mt/

 • Sociālā aizsardzība
www.socialsecurity.gov.mt
 • Policija

www.pulizija.gov.mt

 

 

Reglamentētās profesijas un kvalifikācijas atzīšana

 • Reglamentēto profesiju datu bāze

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

 • Nacionālais akadēmiskās informācijas centrs – Maltas NARIC

www.ncfhe.org.mt

 

Transports

 • Maltas Transporta direkcija

www.transport.gov.mt

 • Gaisa satiksme

www.airmalta.com

 • Autobusu satiksme

www.publictransport.com.mt

www.koptaco.com

www.maltabusroutes.com

 • Autobusi no/uz lidostu

www.publictransport.com.mt/airport?l=1

http://gettinghere.maltairport.com/en/gethere-home.htm

 • Ūdens satiksme

www.gozochannel.com

www.vallettawaterfront.com

 

Vispārēja informācija par Maltu

 • Oficiālais Maltas tūrisma portāls

www.mta.com.mt

www.visitmalta.com

 • Informācijas pārvalde

www.gov.mt/en/Government/DOI

 • Nacionālais statistikas birojs

www.nso.gov.mt

 • Maltas biznesa portāls

www.businessfirst.com.mt

 • Eiropas Savienības programmu aģentūra (EUPA)

 

www.eupa.org.mt

 

 

Informācija šajā rakstā atjaunota 2019. gada jūnijā

Uz sākumu>>

< Atpakaļ

VAKANCES LATVIJĀ

VAKANCES ĀRVALSTĪS

VAKANČU KOPSAVILKUMS

CITI PIEDĀVĀJUMI DARBAM EIROPĀ

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Vai Jūs šobrīd meklējat darbu ārvalstīs vai Latvijā?

  Ārvalstīs
  Latvijā

VIDEO

FOTO

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.10.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv