ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Rēzeknē notiks EURES informatīvs seminārs „Jaunieti, zini, ko vēlies! – Tavas iespējas Latvijā un citviet Eiropā”

Š.g. 26.martā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas zālē notiks informatīvs seminārs „Jaunieti, zini, ko vēlies! – Tavas iespējas Latvijā un citviet Eiropā”, kuru organizē Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rēzeknes filiāle ar mērķi veicināt jauniešu, to starpā vidusskolēnu, studentu, absolventu, un pārējo apmeklētāju informētību un interesi par mācību, brīvā laika aktivitāšu un darba iespējām dzimtajā pusē, Latvijā kopumā un citviet Eiropā.

 

Seminārā informāciju sniegs pārstāvji no Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvaldes, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Euroguidance programmas un AIC Nacionālā Europass centra.

 

Uz semināru tiek aicināti ne tikai jaunieši, bet arī visi tie, kam ir interese un vēlme uzzināt par:

  • NVA un EURES pakalpojumiem, tostarp jauniešu atbalsta programmām, karjeras konsultācijām,
  • jaunatnes neformālās izglītības, iniciatīvu, līdzdalības un brīvprātīgā darba iespējām Rēzeknē,
  • projektu konkursu iespējām jauniešiem,
  • izglītības iespējām Latvijā un pārējā Eiropā,
  • Europass CV izveidošanu un tā priekšrocībām.

 

Semināra sākums plkst. 11.00, pulcēšanās un reģistrācija, sākot no plkst. 10.30 Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (2.stāvā), Atbrīvošanas alejā 81/5 Rēzeknē.

 

Detalizētāka informācija par semināru, sazinoties ar NVA Rēzeknes filiāles konsultanti EURES jautājumos Ingu Gerasimovu pa tālruni 646 07807; e-pasts: inga.gerasimova@nva.gov.lv