ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Cēsīs norisinājies informatīvs EURES seminārs sociālo dienestu darbiniekiem

Šī gada 11.maijā Cēsīs norisinājies informatīvs EURES seminārs sociālo dienestu darbiniekiem.

Semināra galvenais mērķis bija sniegt Sociālo dienestu darbiniekiem informāciju par EURES pakalpojumiem darba meklētājiem, kā arī informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā NVA) sniegtajiem pakalpojumiem.

Semināru pārstāvēja Cēsu, Priekuļu, Amatas, Pārgaujas un Līgatnes novadu pašvaldību Sociālo dienestu darbinieki. Pasākuma ievadā EURES konsultante I.Purmale plaši prezentēja EURES pakalpojumus darba meklētājiem, turpinājumā ar vispārīgu informāciju par NVA sniegtajiem pakalpojumiem un šī brīža nodarbinātības un bezdarba statistikas rādītājiem valstī kopumā, akcentējot rādītājus Vidzemes reģionā un pašā Cēsu novadā, iepazīstināja NVA Cēsu filiāles vadītāja Z.Meļķe. Semināra noslēgumā ar informāciju par pakalpojumiem dalījās NVA Cēsu filiāles darbinieki G.Mika, I.Kaupuža, I.Liniņa, E.Daukule, V.I.Rīdiņa, katrs iepazīstinot ar savos pienākumos ietilpstošā NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma mērķi, uzdevumiem, galvenajiem nosacījumiem, rezultatīvajiem rādītājiem u.c.

Semināra dalībnieki pozitīvi novērtēja sanāksmes tematiku un saņemto informāciju, kā arī atzina, ka šī informācija būs noderīga strādājot turpmāk savās novadu pašvaldībās ar klientiem.