ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.07.2020


Notiks seminārs „Iespējas studējošajiem un augstskolu beidzējiem”

Seminārs „Iespējas studējošajiem un augstskolu beidzējiem”, ko organizē Nodarbinātības valsts aģentūras EURES (Eiropas Nodarbinātības dienesta tīkls) sadarbībā ar citiem sociālajiem partneriem, norisināsies 2013.gada 26. februārī Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, 301.auditorijā. Semināra sākums plkst. 14:00, pulcēšanās un reģistrācija, sākot no plkst. 13:30.

Uz semināru tiek aicināti ne tikai Daugavpils universitātes studenti un augstskolu beidzēji, bet arī visi tie, kam ir interese un vēlme uzzināt par:
  • EURES piedāvātajiem pakalpojumiem, par iespējām saņemt informāciju par dzīves un darba apstākļiem, kā arī studiju un darba iespējām ES/EEZ valstīs;
  • EUROPASS mobilitātes dokumentiem un par iespējām padarīt savas prasmes un kvalifikāciju skaidri un viegli saprotamu Eiropas darba devējiem;
  • Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu citās valstīs un ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā;
  • ERASMUS programmu studentiem un ERASMUS veiksmes stāstiem;
  • karjeras un brīvprātīgā darba iespējām.

Semināra apmeklēšana bezmaksas!

Sīkāka informācija par semināru, sazinoties ar Daugavpils filiāles konsultanti EURES jautājumos Agiju Krafti pa tālruni 65435460; e-pasts: Agija.Krafte@nva.gov.lv