ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.08.2019


NVA Balvu un Ludzas filiālēs notiks EURES informatīvie semināri

Šī gada 2.martā NVA Balvu filiālē (adrese: Bērzpils iela 2a, Balvi) plkst. 10:00 un 18.martā NVA Ludzas filiālē (adrese: Stacijas iela 44, Ludza) plkst. 11:00 notiks EURES informatīvie semināri darba meklētājiem un bezdarbniekiem.

 

Tiek aicināti piedalīties jaunieši un visi tie, kurus interesē informācija par to:

  • kas ir darba mobilitātes shēma „Tava pirmā EURES darba vieta”?
  • kādu atbalstu tā var sniegt jauniešiem, kurus interesē darbs/prakse/stažēšanās ārzemēs?
  • kā pieteikties „Tava pirmā EURES darba vieta” atbalstam?
  • kā un kur meklēt darba piedāvājumus?
  • kas ir Drop`pin portāls un kādu informāciju tajā var atrast?

 

Tiek aicināti piedalīties visi, kuriem ir interese par šo tēmu, neatkarīgi no tā, vai esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).

 

Semināra sākums: Balvos plkst. 10:00 (2.martā) un Ludzā plkst. 11:00 (18.martā)

 

Dalība ir bez maksas.

 

Pēc semināra minētajās filiālēs būs iespēja saņemt individuālu EURES konsultāciju; vēlams iepriekš pieteikties pie EURES konsultantes I.Gerasimovas, zvanot pa tālruni 26647766 vai sūtot e-pastu uz adresi inga.gerasimova@nva.gov.lv.

 

Uzziņām:

EURES – Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls – atbalsts darba mobilitātei Eiropā www.eures.europa.eu

EURES Latvijā www.nva.gov.lv/eures

Tava pirmā EURES darba vieta - https://ec.europa.eu/eures/public/lv/your-first-eures-job-js un http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=lv

Drop`pin portāls https://ec.europa.eu/eures/droppin

 

Pasākums tiek īstenots ESF projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā” aktivitāšu ietvaros.