ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.12.2019


Cēsīs norisinājies EURES seminars Vidzemes reģiona Aģentūras filiāļu vadītājiem un EURES asistentiem

 

 

 

Šī gada 3.jūnijā Cēsīs norisinājās EURES seminars Vidzemes reģiona Aģentūras filiāļu vadītājiem un EURES asistentiem. Semināra galvenais uzdevums bija veicināt Aģentūras filiāļu vadītāju un EURES asistentu informētību par patvēruma jautājumiem Latvijā un Eiropā, kā arī migrantu integrācijas iespējām Latvijā.

 

Semināra dalībniekiem tika piedāvāta plaša un aizraujoša semināra programma:

- Aģentūras projekta “Bēgļu un alternatīvo status ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” vadītāja A.Jansone informēja par projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” aktualitātēm, kā arī reģionālo EURES konsultantu lomu.

 

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja I.Ceļmalniece  informēja dalībniekus par patvēruma situāciju Latvijā un Eiropas Savienībā.

 

- Latvijas Universitātes docents, mācītājs un “Zvannieku mājas” bērnu un ģimeņu aprūpes centra dibinātājs un vadītājs J.Cālītis dalījās pieredzē par Bēgļu integrācijas jautājumiem Latvijā.

 

- Par iedzīvotājiem pieejamajām e-iespējām, t.sk. e-pakalpojumiem, kas atvieglo formalitāšu kārtošanu valsts un pašvaldību iestādēs informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļa vecākā eksperte D.Tiltiņa.

 

- Par sociālās drošības pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām ārvalstīs dzīvojošajiem cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā informēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte A.Zīraka;

 

- Par Aģentūras EURES tīkla pakalpojumiem un aktualitātēm, EURES pakalpojumiem darba meklētājiem informēja Aģentūras konsultante EURES jautājumos Z.Meļķe.