ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


Prakses iespējas NATO

No 13. marta līdz 18. aprīlim interesentiem ir iespēja iesniegt savus pieteikumus 6 mēnešus ilgai NATO finansētai praksei 2018. gadā organizācijas štābā Briselē.

 

Īpaši tiek meklēti praktikanti sekojošās nozarēs:

  • politikas zinātnes, starptautisko attiecību, aizsardzības vai drošības jomās,
  • Interneta un komunikāciju tehnoloģiju, grafiskā dizaina, aeronautikas vai inženierijas studenti,
  • cilvēki ar pieredzi žurnālistikā vai tulkošanā,
  • krievu, ukraiņu vai arābu valodas pratēji.

 

Prasības kandidātiem:

  • Vismaz 21 gads pieteikuma iesniegšanas brīdī;
  • NATO dalībvalsts pilsonis;
  • Vismaz trešā kursa students vai ieguvis grādu ne vēlāk kā gadu pirms pieteikuma iesniegšanas brīža;
  • Teicamas zināšanas angļu vai franču valodā.

 

Kandidātiem, kas izturēs atlasi būs nepieciešama nosegta veselības apdrošināšana, kā arī būs jāiziet drošības pārbaude.

 

Pieteikuma veidlapa, CV un motivācijas vēstule jāiesniedz elektroniski, reģistrējoties NATO mājas lapā. Vairāk informācijas par prakses iespējām NATO: http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm.

 

Aicinājums pieteikties prakses vietām (angļu val.)