ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.07.2020


SOLVIT - strīdu risināšanas mehānisms iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzību izskatīšanā


SOLVIT centrs ir Eiropas Komisijas un dalībvalstu izveidots alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms iedzīvotāju un uzņēmēju sūdzību izskatīšanā, kas tiem radušās citu ES dalībvalstu iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto. Tā darbību nodrošina visu ES dalībvalstu un Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas valsts pārvaldes iestādes. SOLVIT pakalpojumi ir bezmaksas.

 

SOLVIT centrs risina problēmas, kuras radušās saistībā ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, preču savstarpējo atzīšanu, brīvību veikt uzņēmējdarbību, kā arī citām sūdzībām, ja tās ir saistītas ar kādas valsts iestādes rīcību, ja nav ievērotas iedzīvotāja vai uzņēmuma ES tiesības, pārkāpums noticis citā ES dalībvalstī.

 

Vai zināji, ka #SOLVIT centrs palīdz iedzīvotājiem un uzņēmējiem atrisināt pārrobežu problēmas 10 nedēļu laikā? Aicinām aktīvi izmantot #SOLVIT piedāvātas iespējas, lai novērstu šķēršļus Vienotajā tirgū!
Apskaties, kā SOLVIT var Tev palīdzēt: https://www.facebook.com/SOLVIT.EU/ vai http://www.solvit.eu/

SOLVIT Effective Problem Solving in Europe | Your Europe | Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

 

 Papildus informācijai lūdzam sazināties ar Latvijas SOLVIT centru (e-pasts: solvit@em.gov.lv; tālrunis: 67013075).