ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.12.2019


Sabiedriskā apspriešana par darbaspēka brīvu kustību

Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) no 2011.gada 17.jūnija līdz 12.augustam rīko sabiedrisko apspriešanu par darbaspēka brīvu kustību Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), kuras mērķis ir izvērtēt, kā nodrošināt darbaspēka brīvu pārvietošanos ES un mazināt esošos šķēršļus.

Komisija uzsver, ka katram ES pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties, lai bez jebkādas diskriminācijas strādātu jebkurā ES dalībvalstī. Tomēr, neraugoties uz nostiprinātajiem principiem, joprojām praksē eksistē ierobežojumi. Tāpēc, Komisija aicina iedzīvotājus un organizācijas piedalīties publiskajā apspriešanā.

Komentārus un atbildes uz Komisijas jautājumiem ir iespējams sniegt šajā adresē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&consultId=8&visib=0&furtherConsult=yes&langId=lv