Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vecāko ekspertu/-i (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk-KVS) procesu savstarpējo koordinēšanu un īstenošanas rezultātu atbilstību procesa kvalitātes raksturotājiem;
 • nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību organizēšanas procesu pārvaldību (profesionālā tālākizglītība, neformālā izglītība u.c.)
 • veikt informācijas apkopošanu par pārvaldībā esošiem KVS procesiem t.sk. atskaišu un pārskatu sagatavošana;
 • procesu pārvaldībā nodrošināt pakalpojumu pēctecību un attīstību, priekšlikumu sagatavošanu ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādei un pilnveidei;
 • sniegt priekšlikumus par pasākumu īstenošanas pilnveidi un jaunu pasākumu attīstīšanu, gatavot atzinumus par valsts pārvaldes iestāžu, valsts un pašvaldības institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Rīgas reģionālās filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Koordinējošā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem: Augstākā izglītība; Vēlama vismaz viena gada pieredze nodarbinātības jomā un pamatzināšanas finanšu vadības jautājumos; Izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros; Komunikācijas prasmes; Prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus; Datorpras...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles Darba tirgus daļas nodarbinātības organizatora amats (3 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt risinājumu;
 • saskarsmes, komunikācijas un organizēšanas prasmes, orientēšanās uz attīstību, pozitīvu darba rezultātu, izpratne par uz klientu orientētu darbību;
 • pamatzināšanas finanšu vadības jautājumos;
 • pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku.

 

Galvenie amata pienākumi: īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas Projektu vadītājs /-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem: atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams vadības zinātnēs vai Eiropas studijās; darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu izstrādes, starptautiskās sadarbības projektu īstenošanas jomā - ne mazāka par vienu gadu. izpratne par valsts politiku nodarbin...
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Preiļu filiālē – Nodarbinātības organizators/-e (1 amata vieta, 0.5 slodze uz noteiktu – ierēdņa prombūtnes laiku).

 

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērst riskus, piedāvāt risinājumus;
 • ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

 Prasībaspretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs vai vadības zinību programmās;
 • divu gadu pieredze vadošā amatā IS vai IT jomā;
 • darba pieredze IS un programmatūras izstrādes un administrēšanas jomā – ne mazāk kā 2 gadi;
 • pieredze datu drošības un personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumu risināšanā – ne mazāk kā 2 gadi;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā, datu drošību un valsts informācijas sistēmu darbību;
 • vadības, kontroles, mērķu noteikšanas, darbības plānošanas un stratēģiskās plānošanas prasmes;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, kā arī pārzināt IT inovatīvus risinājumus un nodrošināt to ieviešanu.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Nodarbinātības organizators/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība;
 • vismaz viena gada pieredze klientu konsultēšanā;
 • vēlama pieredze nodarbinātības jomā;
 • izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un saistošo Latvijas Republikā normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērst riskus, piedāvāt risinājumus;
 • ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • pieredze darbā ar datoru (MS Word, Excel) un biroja tehniku.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – Rīgas reģionālās filiāles konsultants/-te EURES jautājumos (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem/-em:
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās;
 • izpratne par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības darba tirgus politikas un sociālo lietu jautājumiem;
 • izpratne par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu mērķiem, mērķgrupām un sadarbības partneriem pasākumu organizēšana;
 • sadarbības, komunikācijas, plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • zināšanas par personāla atlases procesu;
 • angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos (tiek pārbaudītas konkursa laikā).
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņu amata vietu – Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājs/-a (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis: vadīt, plānot, organizēt un kontrolēt Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas reglamentā minēto uzdevumu, funkciju savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

Galvenie amata pienākumi: organizēt normatīvo aktu un citu dokumentu projektu t.sk. IT stratēģiju, IT resursu nepartrauktībasplāna, izstrādi un sagatavošanu; gatavot informāciju, atzinumus un analīzi par IT attīstību un TIK resursu pilnveidi, sekmējot e-pakalpojumu īstenošanu;piedalīties projektu īstenošanā, līgumu izstrādē un izpildē ar valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju un starptautiskajām institīcijam nodarbinātības jomā.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu – ES fondu projektu departamenta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) vecākā/s eksperta/es (1 amata vieta uz noteiktu, uz projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem. Plānot, organizēt un uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu amata kompetences ietvaros Aģentūras struktūrvienībās un filiālēs; sagatavot informāciju izskatīšanai aktīvo nodarbinātības un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu rezultatīvo rādītāju un finanšu līdzekļu komisijā; analizēt un kontrolēt datus par projektu aktivitāšu īstenošanu; sniegt metodisku atbalstu un konsultācijas projekta personālam; pildīt aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” procesa īpašnieka pienākumus; piedalīties subsidēto darba vietu izveides procesa kontrolē.

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀTJAUNUMU KALENDĀRSPēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv