Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakantajām ierēdņu mata vietām Pakalpojumu departamenta Darba meklēšanas atbalsta nodaļā – vecākais eksperts/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pārstāvēt Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk – Aģentūra) sadarbībā ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un nozaru asociācijām prezentējot Aģentūras pakalpojumus;
 • veidot un attīstīt sadarbību ar valstiski nozīmīgākajiem darba devējiem, sniegt atbalstu darba devējiem brīvo darba vietu aizpildīšanā;
 • nodrošināt metodisko vadību par vakanču reģistrēšanu un uzskaites atbilstību kā arī Aģentūras mājas lapas, CV un vakanču portāla saturisku pārraudzību un pilnveidi atbilstoši amata kompetencei;
 • prezentēt Nodarbinātības valsts aģentūras mērķus un pakalpojumus amata kompetences ietvaros.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Rēzeknes filiālē - nodarbinātības aģents/-e (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas sistēmanalītiķis (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • Analizēt un izvērtēt Aģentūras darbinieku prasības attiecībā uz informāciju tehnoloģiju (turpmāk – IT) Informācijas sistēmu (turpmāk – IS) risinājumiem.
 • Izstrādāt Aģentūras IS uzlabojumu un jaunu IT risinājumu izstrādes prasību specifikācijas.
 • Piedalīties Aģentūras IS uzlabojumu ieviešanā un jaunu IT risinājumu izstrādē.
 • Piedalīties IS datu apmaiņas specifikāciju un līgumu izstrādē ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.
 • Savlaicīgi un kvalitatīvi pildīt amata pienākumus un Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas reglamentā minētos uzdevumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu – Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Vecākā/s eksperta/es (1 amata vieta uz noteiktu laiku, uz projekta norises laiku)

 

Prasības pretendentiem/-ēm:
 • Augstākā juridiskā izglītība (vismaz bakalaura grāds ar piešķirtu profesionālo kvalifikācijas pakāpi);
 • Vēlama darba pieredze juridiskajos jautājumos vismaz viens gads;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā;
 • Izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Spēja strādāt pastāvīgi, identificēt problēmas, novērtēt riskus, piedāvāt risinājumus;
 • Datorprasmes MS Office – lietotāju līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu – ES fondu projektu departamenta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) Vecākā/s eksperta/es (1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi: nodrošināt ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1/15/I/001) īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, projekta mērķiem un uzdevumiem, apstiprinātajiem rādītājiem un noteiktajiem rezultātiem. Plānot, organizēt un uzraudzīt projekta aktivitāšu īstenošanu amata kompetences ietvaros Aģentūras struktūrvienībās un filiālēs; sagatavot informāciju izskatīšanai aktīvo nodarbinātības un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu rezultatīvo rādītāju un finanšu līdzekļu komisijā; analizēt un kontrolēt datus par projektu aktivitāšu īstenošanu; sniegt metodisku atbalstu un konsultācijas projekta personālam; pildīt aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” procesa īpašnieka pienākumus; piedalīties subsidēto darba vietu izveides procesa kontrolē.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas eksperts/-e (1 amata vietas uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk-KVS) procesu savstarpējo koordinēšanu un īstenošanas rezultātu atbilstību procesa kvalitātes raksturotājiem;
 • nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību organizēšanas procesu pārvaldību (profesionālā tālākizglītība, neformālā izglītība u.c.)
 • veikt informācijas apkopošanu par pārvaldībā esošiem KVS procesiem t.sk. atskaišu un pārskatu sagatavošana;
 • procesu pārvaldībā nodrošināt pakalpojumu pēctecību un attīstību, priekšlikumu sagatavošanu ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādei un pilnveidei;
 • sniegt priekšlikumus par pasākumu īstenošanas pilnveidi un jaunu pasākumu attīstīšanu, gatavot atzinumus par valsts pārvaldes iestāžu, valsts un pašvaldības institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Liepājas filiālē - nodarbinātības aģents/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos. Izdot administratīvus aktus. Noteikt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām tiesības saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, darbinieka prombūtnes laiku)

 

Prasības pretendentiem:
 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Vismaz viena gada darba pieredze nodarbinātības jomā (vēlams valsts pārvaldē);
 • Izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā un Eiropas Savienības nodarbinātības politikas jautājumiem;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • Prasme vērtēt faktus, datus, paredzēt un novērst riskus;
 • Labas organizēšanas un komunikācijas prasmes;
 • Datorprasmes MS Office – lietotāja līmenī, prasme strādāt ar biroja tehniku.

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv