Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Nodarbinātības organizators/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiālē (1 amata vieta, 0,5 slodze uz noteiktu laiku - ierēdņa prombūtnes laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos, izdot administratīvus aktus un noteikt klienta tiesības saņemt iestādes pakalpojumus; organizēt sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu ar darba devējiem, reģistrējot un uzskaitot darba devēja pieteiktās brīvās darba vietas, veikt piemērotu pretendentu atlasi brīvās darba vietas aizpildīšanai.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Nodarbinātības organizators/-e Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos, izdot administratīvus aktus un noteikt klienta tiesības saņemt iestādes pakalpojumus, īstenot bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, nodrošināt klientu apkalpošanu ar nodarbinātību saistītos jautājumos, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kontrolēt līgumu izpildi pasākumu ietvaros.

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amatu- ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” 9.1.1.1/15/I/001 vecākais eksperts/-e (1 amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pastāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos tiesību aktos, piedalīties ar projekta īstenošanu saistīto iekšējo normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā un sniegt priekšlikumus projekta iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu, t.sk. pārstāvēt Aģentūras intereses attiecībās ar apmācību īstenotājiem un citām institūcijām, nepieciešamības gadījumā pārstāvēt Aģentūru tiesā;
 • sagatavot atbildes uz projekta īstenošanā iesaistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem;
 • amata kompetences ietvaros sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus, līgumu projektus, organizēt un pārraudzīt sagatavoto līgumu slēgšanu;
 • nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu;
 • sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto amata vietu - Juridiskā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) Vecākā eksperta/-es amatu (1 amata vieta uz noteiktu, projekta norises laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) īstenošanai nepieciešamo juridisko atbalstu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • pastāvīgi sekot izmaiņām normatīvajos tiesību aktos, piedalīties ar projekta īstenošanu saistīto iekšējo normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā, t.sk. sniegt priekšlikumus projekta vadītājam par sekmīgas projekta īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • risināt juridiskus jautājumus saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanu, t.sk. pārstāvēt Aģentūras intereses attiecībās ar apmācību īstenotājiem un citām institūcijām;
 • sagatavot atbildes uz projekta īstenošanā iesaistīto juridisko un fizisko personu sūdzībām un iesniegumiem;
 • amata kompetences ietvaros sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamos juridiskos dokumentus, līgumu projektus, nodrošināt to juridisko pareizību, organizēt un pārraudzīt sagatavoto līgumu slēgšanu;
 • nodrošināt projekta un tā aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu, t.sk., izstrādāt iepirkumu dokumentāciju;
 • sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas projekta personālam juridiskajos jautājumos.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu Aizkraukles filiālē - nodarbinātības organizators/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi: sniegt pakalpojumus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ar nodarbinātību saistītos jautājumos, izdot administratīvus aktus un noteikt klienta tiesības saņemt iestādes pakalpojumus; organizēt sadarbību un savstarpēju informācijas apmaiņu ar darba devējiem, reģistrējot un uzskaitot darba devēja pieteiktās brīvās darba vietas, veikt piemērotu pretendentu atlasi brīvās darba vietas aizpildīšanai.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas vecākais eksperts/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras darbības risku vadību un pārraudzību, risku novērtējumu, uzraudzību pār risku pārvaldīšanas veicamo pasākumu izpildi;
 • sagatavot ziņojumus par identificētiem būtiskajiem riskiem, kuri identificēti Aģentūras darbībā un struktūrvienību risku reģistros;
 • piedalīties iekšējās kontroles sistēmas uzraudzības pasākumu īstenošanā un pārbaužu veikšanā;
 • sagatavot ziņojumus, pārskatus, atskaites un citus dokumentus, izstrādāt Nodaļas darbībai nepieciešamos normatīvo aktu projektus;
 • konsultēt un sniegt metodisku palīdzību Aģentūras struktūrvienībām un darbiniekiem risku vadības  un iekšējās kontroles jautājumos.
Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas vecākais eksperts/-e (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras darbības risku vadību, novērtējumu un pārraudzību;
 • sagatavot ziņojumu par identificētiem būtiskajiem riskiem, kas konstatēti veiktajās apmeklētības kontrolēs un pārbaudēs pasākumu īstenošanas vietās, izteiktiem ieteikumiem un to ieviešanas progresu;
 • pārraudzīt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārbaudēs izteikto ieteikumu ieviešanas izpildi;
 • piedalīties iekšējās kontroles sistēmas uzraudzības pasākumu īstenošanā un pārbaužu veikšanā;
 • konsultēt un sniegt metodisku palīdzību Aģentūras struktūrvienībām un darbiniekiem risku vadībā un to  pārraudzībā, pārbaužu veikšanā.

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀTJAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv