Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Par grozījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Darbiekārtošanas pakalpojumi

 

    

   Informācija par dokumentu atvasinājumu un tulkojumu noformēšanu ir pieejama apakšsadaļā “KOMERSANTIEM – DARBIEKĀRTOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM”

   

  Citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētie komersanti, kuri saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīgi sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un Nodarbinātības valsts aģentūrai ir rakstveidā paziņojuši par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu
  PARAUGS:

   

   

  Ņemot vērā Aģentūrā pastāvošo caurlaižu sistēmu, komersantu pārstāvjiem jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.

    
  Uzmanību!
  Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuriem Satiksmes ministrija ir izsniegusi attiecīgu licenci. Ar Satiksmes ministrijas licencēto komersantu sarakstu ir iespējams iepazīties Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā.
   

  Pirms sadarbojies ar darbiekārtošanas komersantu, iepazīsties ar informāciju NVA mājas lapā par to, kas jāņem vērā, izmantojot licencēto firmu pakalpojumus
  Pirms sadarbojies ar darbiekārtošanas komersantu, iepazīsties un noslēdz abpusējo sadarbības līgumu par pakalpojuma saņemšanu!
  Pirms maksā komersantam, pārliecinies, ka saņemsi maksājumu apliecinošu dokumentu! 

   

  Par grozījumiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas dokumentos 

  “Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšana un uzraudzība” (noteikumi)
   

   

  DARBA MEKLĒTĀJIEM
  KOMERSANTIEM - DARBIEKĀRTOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM


   


    
  Kas jāņem vērā, izmantojot licencēto firmu pakalpojumus:

   

  Darbiekārtošanas pakalpojumus (konsultēšana darbiekārtošanas jautājumos, informēšana par brīvajām darba vietām, iekārtošana darbā vai citi nodarbinātību veicinoši pakalpojumi) ir tiesīgs sniegt komersants, kas ir saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešama arī tad, ja darbiekārtošanas pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

   

  Darba meklētājam, sadarbojoties ar darbiekārtošanas firmu, jāatceras, ka:

  • izvēloties darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju, vispirms Aģentūras mājas lapas reģistrā, ir jāpārliecinās, vai komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un ir saņēmis Aģentūras izsniegtu licenci;


  • jāpieprasa pakalpojuma sniedzējam uzrādīt NVA izdoto licenci, no 2013.gada 6.jūlija licence ir gan elektroniskā dokumenta formā, gan papīra dokumenta formā;


  • rūpīgi jāizlasa līgumi, un pirms noslēgšanas jānoskaidro visi nosacījumi;


  • jānoskaidro informācija par darba tiesībām, pienākumiem, algu un darba stundu skaitu;


  • jāpārliecinās, vai, strādājot ārvalstī, ir garantēta dzīves vieta;


  • jābūt pārliecinātam, ka attiecīgās valsts valodas zināšanu līmenis ir pietiekams darba veikšanai;


  • jāsazinās ar darba devēju un jānoskaidro, vai darba devējs ir informēts par darbinieka ierašanos;


  • jānodrošinās ar iztikas minimumu vismaz pirmajām darba nedēļām (vēlams ņemt līdzi nevis skaidru naudu, bet starptautiskās norēķinu kartes);


  • jāatceras, ka darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam (licences saņēmējam) ir pienākums rakstveidā iepazīstināt ar darba līgumu (kas tiks noslēgts ar darba devēju) un tā atbilstību Latvijas Republikas vai ārvalsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ar noteikumiem, kas noteikti starp darbiekārtošanas firmu un tās sadarbības partneri noslēgtajā līgumā;


  • jāatceras, ka starp darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju (komersantu) un darba meklētāju  ir jānoslēdz līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, tad  komersantam rakstveidā jāiepazīstina darba meklētāju ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un jānodrošina, lai līgumi un pakalpojuma sniegšana atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;


  • komersantam pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstveidā jāinformē darba meklētāju par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu samaksas, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus, kā arī ar dokumentiem, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību uzsākšanai.

   

    NVA vērš uzmanību uz diviem biežāk sastopamiem darba meklētāju apkrāpšanas scenārijiem ārvalstīs:

   

  Slikti apmaksāts darbs un ļoti slikti dzīves apstākļi:

   

  • Netiek izsniegts līgums par darbiekārtošanas pakalpojuma saņemšanu un maksājumu dokuments par “dokumentu sagatavošanas izmaksām”;


  • Nokļūstot ārzemēs, noskaidrojas, ka darba devējs negaida šādu darbinieku;


  • Tiek skaidrots, ka darba nav, bet varot piedāvāt citu, sliktāk apmaksātu darbu, sliktākus un dārgākus dzīvošanas apstākļus;

   

  • Uz darba meklētāja sūdzībām, ka ārzemēs solītā darba nav, komersants nereaģē vai atbild, ka sajaukts telefona numurs;

   

  • Darba devēja piedāvātajā darba vietā parādās arvien jauni nosacījumi – transporta izmaksas, darba apģērba izmaksas, dzīvošanas izmaksas, par kuriem cilvēks nebija iepriekš informēts ;

   

  • Darbu uzsākot, cilvēkam tiek paziņots, ka viņš darba devējam “ir parādā,” un parāds tiks ieturēts no algas.

  VAI


  Cilvēks pakļaujas ekspluatācijai, lai nebūtu jāatmaksā apmācību nauda:


  • Tiek piedāvāts labi apmaksāts darbs, bet pirms tā uzsākšanas nepieciešama apmācība (parasti 4-6 mēneši)’;

   

  • Apmācība tiek piedāvāta it kā bezmaksas;

   

  • Ierodoties darba vietā citā valstī izrādās, ka darba līguma nosacījumi veidoti tā, ka atalgojums ir ļoti zems, par dzīvošanu jāmaksā vairāk nekā bija solīts, turklāt jādzīvo ļoti sliktos apstākļos;

   

  • Nav iespējas atteikties no darba, jo tiek paziņots, ka, no darba aizejot, būs jāatmaksā apmācību nauda. Noskaidrojas, ka maksa par apmācībām ir ļoti liela.
   

  Par Lielbritānijas Licencēšanas pārvaldi (GLA)

  Lielbritānijas Licencēšanas pārvalde (GLA) ir valsts institūcija, kas dibināta 2006.gadā, pamatojoties uz 2004.gadā pieņemto likumu par darbaspēka piegādātāju licencēšanu. Likums nosaka, ka visiem uzņēmējiem, kas nodrošina ar darbaspēku tādās jomās kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, dārzkopība, pārtikas produktu pārstrāde un iepakošana, kā arī vēžveidīgo vākšanas darbi, ir nepieciešama Licencēšanas pārvaldes izsniegta licence. Piešķirot licenci, pārvalde pārliecinās vai darbaspēka piegādātāji ievēro minimālās Lielbritānijas likumā noteiktās prasības un to, vai darba ņēmēji netiek ekspluatēti. Licencēšanas process ir aprakstīts Licencēšanas pārvaldes mājas lapā www.gla.gov.uk

   

   

  Ja uzskati, ka licences saņēmējs pārkāpis Tavas tiesības, iesniedz rakstveida sūdzību NVA!

  Papildu informācija:
  Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskais departaments – K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, 582A. kabinets, tālrunis konsultācijām – 67021836. Pieteikties konsultācijām apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00 un trešdienās no plkst.9.00 līdz plkst. 12.00) ir iespēja elektroniskā veidā, rakstot e-pasta vēstuli uz:
  Aplūkot e-pastu
  Ņemot vērā Nodarbinātības valsts aģentūras caurlaižu sistēmu un Nodarbinātības valsts aģentūras
  Juridiskais departaments apmeklētāju pieņemšanas kārtību, lūdzam iepriekš sazināties ar Nodarbinātības valsts aģentūras Juridisko departamentu (rakstot e-pasta vēstuli uz:
  Aplūkot e-pastu
  un vienoties par apmeklējuma datumu un laiku. Vēršam uzmanību, ka pirms konsultācijas jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība, bet pilnvarotai personai – arī pilnvara (ja pilnvara nav iesniegta pirms tam).


    


  25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

  Aizkraukle
  Alūksne
  Balvi (Gulbene)
  Bauska
  Cēsis
  Daugavpils
  Dobele
  Jēkabpils
  Jelgava
  Jūrmala (Tukums)
  Krāslava
  Kuldīga
  Liepāja
  Limbaži
  Ludza
  Madona
  Ogre
  Preiļi
  Rēzekne
  Rīgas reģionālā
  Saldus
  Sigulda
  Talsi
  Valmiera (Smiltene, Valka)
  Ventspils


  ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

  DER ZINĀT

  JAUNUMU KALENDĀRS

  Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


  Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
  Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

  Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
  © Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
  Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv