Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Reģistrētā bezdarba līmenis jūlijā Latvijā bija 11,8%

 

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2009.gada jūlija beigās bija 11,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2009.gada jūniju pieaudzis par 0,3% punktiem.Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2009.gada jūlija sākumā bija 129269, jūlija beigās – 132519 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 3250 cilvēkiem jeb 2,5%. 2009.gada jūlijā bezdarbnieka ...
NVA atgādina par darba meklētāja tiesībām, izmantojot darbiekārtošanas firmu pakalpojumus

 

Tā kā aizvien vairāk darba meklētāju izmanto darbiekārtošanas firmu pakalpojumus, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atgādina, ka darbiekārtošanas pakalpojumus (konsultēšana darbiekārtošanas jautājumos, informēšana par brīvajām darba vietām, iekārtošana darbā) ir tiesīgs sniegt komersants, kas ir saņēmis NVA izsniegtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai.*Licencēta darbiekārtošanas firma (komersants) nav tiesīgs darba...
NVA projekts „KOMPLEKSI ATBALSTA PASĀKUMI” aicina DARBA DEVĒJUS pieteikt darba vietas bezdarbnieku praktiskai apmācībai

 

Lai palīdzētu atgriezties darba tirgū tiem bezdarbniekiem, kuri īpaši pakļauti sociālās atstumtības riskam, piemēram, ilgstošos, ekonomiski neaktīvos bezdarbniekus, jaunās māmiņas/tēvus sešus mēnešus pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, bezdarbniekus ar invaliditāti u.c., Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu uzsāk bezdarbnieku komplekso atbalsta pasākumu īstenošanu. Galvenās komplekso atbalsta pasākumu aktivit...
LM: valdība dod zaļo gaismu krīzes nodarbinātības programmas uzsākšanai

 

Valdība ir pieņēmusi izšķirošo lēmumu un piešķīrusi priekšfinansējumu Labklājības ministrijai (LM), lai, piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, nekavējoties uzsāktu sociālekonomiskās krīzes seku mazināšanas nodarbinātības pasākumus.Labklājības ministrs Uldis Augulis uzsver, ka „valdības akcepts ir ļoti būtisks pavērsiens, lai mēs reāli varētu sākt atbalstīt cilvēkus, kuri jau rudenī būs nonākuši neapskaužamā situācijā. Jau vai...
Būtiski samazinās darba izsaukumu skaits viesstrādniekiem no trešajām valstīm

 

2009.gada 6 mēnešos Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs tika apstiprināti 779 darba izsaukumi ārzemniekiem no trešajām valstīm. Tas ir par 949 izsaukumiem mazāk nekā 2008.gada 1.pusgadā, kad bija apstiprināti 1728 darba izsaukumi. Tas, ka pieprasījums pēc viesstrādniekiem sarūk, izskaidrojams ar pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, ar ražošanas, pakalpojumu un it īpaši būvniecības apjomu samazināšanos. Piemēram, ja 2008...
NVA darbiniekiem tiek samazinātas algas un uzsāktas strukturālās reformas

 

No š. g 13. augusta visiem Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) ierēdņiem un darbiniekiem par 20 % tiek samazinātas mēnešalgas. NVA pārvaldē notiek arī reorganizācija, likvidējot un atlaižot katrā struktūrvienībā vismaz 20 % darbinieku. Jau pirmajā pusgadā NVA samazināja 94 amata vietas. Šie nepopulārie lēmumi tiek īstenoti atbilstoši valsts pārvaldes strukturālo reformu ieviešanas plānam un Ministru kabineta (MK) noteikumiem.NVA šom...
Aptauja: darba devēji atzinīgi novērtē sadarbību ar NVA

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2009.gada 15.aprīļa līdz 2009.gada 15.maijam veica darba devēju aptauju, lai izvērtētu darba devēju viedokli par sadarbību ar NVA un aģentūras piedāvātiem pakalpojumiem. Kopumā bija aptaujāti 2500 darba devēji, no kuriem 41% aptaujas dalībnieku norādīja, ka iepriekš jau sekmīgi bija sadarbojušies ar NVA. Kopumā 94,4% darba devēju NVA sadarbības prasmi novērtējuši pozitīvi, 5,5% -apmierinoši un tikai 0,1% - ...
NVA atbalstīs bezdarbniekus, kuriem īpaši grūti iekļauties darba tirgū

 

Lai palīdzētu atgriezties darba tirgū tiem bezdarbniekiem, kuri īpaši pakļauti sociālās atstumtības riskam, proti – kuriem ir ļoti grūti atrast darbu, piemēram, invaliditātes, ļoti zema izglītības līmeņa, kaitīgu ieradumu vai atkarību dēļ, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu uzsāk bezdarbnieku komplekso atbalsta pasākumu īstenošanu. Komplekso atbalsta pasākumu ietvaros minēto problēmgru...
NVA apkopoja jaunākās darba devēju aptaujas rezultātus

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2009.gada 15.aprīļa līdz 15.maijam veica kārtējo darba devēju aptauju, lai apzinātu uzņēmēju plānotās nodarbināto skaita izmaiņas 2009.gada otrajā pusgadā, šo izmaiņu iemeslus un darba devēju pieprasītās un nepieprasītās profesijas. Tika aptaujāti 2499 visu reģionu darba devēji, kas pārstāvēja gan privāto, gan sabiedrisko sektoru. Darba devēju aptaujas dati tika apkopoti sadarbībā ar Centrā...
EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta delegācija apmeklē NVA

 

6.jūlijā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā fonda departamentu apmeklēja Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta pārstāvji F.Pointners, D.Fromholde un K.Krivmane. EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorātu satrauc, ka NVA, neraugoties uz pieaugušo darba slodzi, ir skāris finanšu un darbinieku samazinājums, kas var apdraudēt veiks...

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀTJAUNUMU KALENDĀRS


Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv