Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumi
Sarunu procedūras
Aģentūras noslēgtie līgumi 2018. gadā
Aģentūras noslēgtie līgumi 2017. gadā
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes 


265. Latvijas simtgades ietvaros, brīvprātīgo godināšanas pasākumu organizēšana Latvijas novados, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/32

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.10.2018. Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 6.novembris, plkst.11:00 Brīvprātīgo godināšanas pasākumu organizēšana Rīgā un Latvijas reģionos, t.sk. nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus, telpu noformējumu un iekārtojumu, tehnisko nodrošinājumu, muzikālo noformējumu, balvu izgatavošanu un piegādes, un pasākuma vadītāja pakalpojumus pasākumu laikā atbilstoši nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajam.


No līguma noslēgšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 28.decembrim.Nolikums

1.pielikums (Precizēts ar IK 31.10.2018 lēmumu, skatīt NVA sniegto atbildi uz piegādātāja jautājumu)

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

 

Līgums

 

NVA sniegtā atbilde uz piegādātāja jautājumu   

 

Kontaktpersona:

Ieva Arndte-Kokare; e-pasts:
Aplūkot e-pastu
 


264. „Interaktīvā e – apmācības moduļa izstrādes iegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/27_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
17.10.2018. 2018. gada 26. novembris, plkst. 14:00 E-apmācību programma „Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”


ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros 22 (divdesmit divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

 

Līgums

 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (20.11.2018)

 

Kontaktpersona:

Agnese Grundule, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
 


263. “Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai” Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/29

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
26.09.2018.

2018. gada 8.oktobris, plkst.11.00.

Ekspertu pakalpojumi bezdarbnieku iesniegto biznesa plānu izvērtēšanai un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstīto biznesa plānu īstenošanas uzraudzība


No līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.martam. Paredzamā līguma summa: 40 000,00 euro bez PVN

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Līgums 

 

Kontaktpersona:

Baiba Ivāne, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 67021823
 


262. „Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu” Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/26_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.08.2018.

2018. gada

10. septembrim, plkst.10.00

”Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku

ar invaliditāti nodarbināšanu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām”

No līguma parakstīšanas brīža 2019.gada 30.decembrim vai līdz līguma summas sasniegšanai. Paredzētā līguma summa ir 21798.35 EUR

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Lēmums (09.10.2018.) 

 

Līgums Nr. 1

Pielikums

 

Līgums Nr. 2

Pielikums

 

 

Kontaktpersona:

Agnese Gelžina, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 66165014
 


261. „Drukas iekārtu (printeru) kasetņu uzpilde” Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/23

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
02.08.2018. 2018. gada 13. augusts, plkst.10.00 ”Drukas iekārtu (printeru) kasetņu uzpilde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām”
12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai. Paredzētā līguma summa ir 24 833,06 EUR

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums


Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2   (14.08.2018.)

Līgums

 

Kontaktpersona:

Ance Pavasare, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 67021815
 


260. “Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu”. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/25_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.07.2018. 2018. gada 7. augusts, plkst.10.00. Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām
No līguma parakstīšanas brīža 2019.gada 30.decembrim vai līdz līguma summas sasniegšanai. Paredzētā līguma summa ir 21798.35 EUR

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2   (07.08.2018.)

 

Kontaktpersona:

Agnese Gelžina, e-pasts:
Aplūkot e-pastu
tālrunis 371 66165014

 


259. “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas EURES papildinājumu izstrāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/19

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
15.06.2018. 2018. gada 10. jūlijs līdz plkst.14:00. Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas EURES papildinājumu izstrāde saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” (EURES 2017.gada 8.novembra specifikācija v1.3., kas apstiprināta EURES sadarbspējas darba grupā 2018.gada 12.janvārī)
No līguma parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 17.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

Līgums (15.08.2018.)  

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (26.06.2018.)

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.07.2018.)

 

Kontaktpersona:

Raitis Berkmanis, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersonas sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru. 

 


258. „Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu”. Iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/17_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
13.06.2018. 2018. gada 26. jūnijs, plkst.10.00. „Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu, saskaņā ar tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām”
No līguma parakstīšanas brīža 2019.gada 30.decembrim vai līdz līguma summas sasniegšanai

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2   (26.06.2018.)

 

Kontaktpersona:

Agnese Gelžina, e-pasts:

Aplūkot e-pastu
 


257. „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/7

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.05.2018. 2018. gada 22. maijs, plkst.14.00 „Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu
tehniskā apkope un remonts”
No līguma parakstīšanas brīža līdz 2019.gada 31.janvārim vai līdz līguma summas sasniegšanai

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

Lēmums (31.05.2018.) 

Līgums (19.06.2018.)  

 

Kontaktpersona:

Jānis Saulītis, e-pasts:

Aplūkot e-pastu
 


256. „Darbinieku apmācība ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/9_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
26.04.2018. 2018.gada 11.maijs, plkst.16.00
Apmācību nodrošināšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 personālam Līguma izpildes termiņš visām iepirkuma priekšmeta daļām – no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2018. gada 31. decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

 Līgums (27.07.2018.)  

 

Kontaktpersona:

Dace Ezermale
E-pasts:

Aplūkot e-pastu26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRSatkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv