Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Privātuma atruna
Sīkdatnes

Projekta Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” kopsavilkums

 

 

 

 

Projekta Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” kopsavilkums

DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”

9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”

9.1.1.1. pasākums “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem”

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Nodarbinātības valsts aģentūra

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

PROJEKTA ĪSTENOŠNAS VIETA

Latvijas Republikas teritorija

PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS DATUMS

28.09.2015.

ĪSTENOŠANAS PERIODS

88 mēneši

02.02.2015.-31.12.2022.

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir veicināt 4554 nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Projekta ietvaros mērķa grupas bezdarbnieki tiks iesaistīti:

1.       pasākumos noteiktām personu grupām (turpmāk – PNPG), kas ietver Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) un darba devēju visā Latvijā sadarbību subsidēto darbavietu izveidē. PNPG ietvaros papildus atbalstu specifisku pakalpojumu veidā: ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumi (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem), darbavietu pielāgošana atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam, saņem bezdarbnieki ar invaliditāti. Darba devējiem PNPG īstenošanas laikā ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanai, konsultācijas bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai;

2.       PNPG pieejamības uzlabošanai mērķa grupas bezdarbniekiem tiks īstenots atbalsts reģionālajai mobilitātei (turpmāk – mobilitātes pasākums), kas ietver finanšu atlīdzību pirmos četrus mērķa grupas bezdarbnieka, kurš piedalās PNPG, darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ un izdevumu segšanai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā (t.sk., transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ).

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki (turpmāk – mērķa grupas bezdarbnieki):

1.     persona ar invaliditāti;

2.     persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;

3.     persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus;

4.     persona, kura ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem vai ir vecāka par 55 gadiem, ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;

5.     persona, kura ir vecāka par 55 gadiem;

6.     persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

FINANSĒJUMS

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi 35 823 369,23 EUR:

  • ESF finansējums 30 449 858,30 EUR;
  • Valsts budžeta finansējums 3 701 981,93 EUR;
  • Privātais attiecināmais finansējums 1 671 529,00 EUR.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Iznākuma rādītājs: Projektā iesaistīti 4554 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, t.sk. līdz 2018.gadam projektā iesaistīti 2390 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki.

PIELIKUMI


Kontaktpersona:

Agnese Gelžina

Eiropas Savienības fondu projektu departamenta

ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” vadītāja

Tālrunis:  66165014

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

 

Saistošie dokumenti:

Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.835 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1.pasākuma „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi” 

 

 


 

 

< Atpakaļ

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRSPēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv