Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumi
Sarunu procedūras
Aģentūras noslēgtie līgumi 2018. gadā
Aģentūras noslēgtie līgumi 2017. gadā
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes 

268. „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/21/1_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
21.09.2018.
Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 23. oktobris, plkst. 10:00 „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem (grupu nodarbības (kurss)”

ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros līdz 2021. gada 31. decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums 

Kontaktpersona:

Iveta Raubena

Aplūkot e-pastu 

267. „Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/24_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.07.2018.
Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 20. augusts, plkst. 14:00 „Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana”

ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums 

Kontaktpersonas:

Ingūna Upeniece - Vilīte

Aplūkot e-pastu 

266. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums nodarbinātām personām (“Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums” iepirkuma priekšmeta 2.daļa), iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/21/2_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.07.2018.
Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 8.augusts, plkst.11:00 Grupu nodarbības (semināri) un individuālās konsultācijas ESF projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”, Nr. 7.3.2.0/16/I/001, iesaistīto darba devēju darbiniekiem vecumā no 50 gadiem konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikumam “Tehniskā specifikācija”.

No līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā līguma finansējuma izlietošanai (53 mēneši), bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 30. decembrim.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums


NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (02.08.2018.)

 

Kontaktpersonas:
Dace Lūse

Aplūkot e-pastu


Ance Pavasare

Aplūkot e-pastu

  

265.  „Psihologa individuālo konsultāciju un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/22_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
24.07.2018.
Piedāvājumu iesniegšana – 2018.gada 5.oktobris, plkst.16:00 (Precizēts ar IK 17.09.2018. lēmumu) „Psihologa individuālo konsultāciju un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu.

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 30.jūnijam.

Nolikums 

(Precizēts ar

IK 17.09.2018.

lēmumu)

1.pielikums

(Precizēts ar

IK 03.08.2018.

lēmumu)

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums


NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (27.07.2018.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (08.08.2018.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (18.09.2018.)

 

Kontaktpersona:
Jūlija Žirkova; e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”

 

264.  „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/8_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
13.04.2018.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

2018.gada 27.aprīlis, plkst.16:00 (Precizēts ar IK 13.04.2018. lēmumu) 

Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu īstenošana ilgstošajiem bezdarbniekiem

No līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā līguma finansējuma izlietošanai, bet ne ilgāk par 2021.gada 31. decembrim

Nolikums

(Precizēts ar IK 19.04.2018.

lēmumu) 

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

 

Līgums Nr.1, 2 

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Līgums Nr.5

Līgums Nr.6

Līgums Nr.7

Līgums Nr.8

Līgums Nr.9

Līgums Nr.10

Līgums Nr.11

Līgums Nr.12

 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (13.04.2017.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (16.04.2017.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (19.04.2017.) 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (21.04.2017.)  

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (25.04.2017.)  

 

Kontaktpersona:
Agnese Jēkabsone; e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

ESF projekta “Jauniešu garantijas ” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” īstenošana. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/3_ESF

 

263.  ESF projekta “Jauniešu garantijas ” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” īstenošana. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/3_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.02.2018.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018.gada 23.martam, plkst.12:00.  

 

ESF Projekta “Jauniešu garantijas ”atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” īstenošana

 


No līguma noslēgšanas dienas līdz pasākumam plānotā finansējuma izlietošanai, bet ne ilgāk, kā līdz 2018. gada 30. decembrim.

Nolikums

(Precizēts ar IK 12.03.2018. lēmumu) 

1.pielikums

(Precizēts ar IK 12.03.2018. lēmumu) 

2.pielikums

(Precizēts ar IK 12.03.2018. lēmumu) 

3.pielikums

4.pielikums

(Precizēts ar IK 12.03.2018. lēmumu) 


 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.03.2018.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (07.03.2018.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (20.03.2018.) 

 

Kontaktpersona:
Ieva Ģērmane, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

„Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/4_ESF

 

262.  „Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/4_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.02.2018.
2018. gada 12. marts, plkst. 14:00

 

„Telpu noma grupu nodarbībām pasākuma „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” īstenošanas nodrošināšanai”

 


1. ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros līdz 2021. gada 31. decembrim;
2. ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums


Līgums Nr.1 (22.05.2018.) 

Līgums Nr.2 (22.05.2018.)  

Līgums Nr.3 (30.05.2018.)  

 

Kontaktpersona:
Inese Lukšo, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”. Iepirkuma ID - NVA2017/27_ESF

 

263.  „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”. Iepirkuma ID - NVA2017/27_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.01.2018.
2018.gada 5.februāris, plkst.16:00

Iepirkuma priekšmets - Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu īstenošana ilgstošajiem bezdarbniekiem

 


No līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā līguma finansējuma izlietošanai, bet ne ilgāk par 2018.gada 30. decembrim

Nolikums

1.pielikums


2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Ar iepirkuma komisijas 2018. gada 31.janvāra lēmumu iepirkums ir pārtraukts

 

Kontaktpersona:
Agnese Jēkabsone; e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

„Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros”. Iepirkuma ID Nr. – NVA 2017/26_ESF

 

262.  „Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros”. Iepirkuma ID Nr. – NVA 2017/26_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.12.2017.
2018.gada 10.janvāris, plkst. 16:00

 

Iepirkuma priekšmets - psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana ilgstošajiem bezdarbniekiem, saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju

 


no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 29.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (08.01.2018.)

 

Kontaktpersona:
Daiga Dzelme, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

„Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros””. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/21_ESF

 

261. „Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros””. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/21_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
14.08.2017.
2017.gada 5.septembris, plkst.16:00

 

Iepirkuma priekšmets ir psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros”, saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju

 


no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 29.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.09.2017.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (24.08.2017.)

 

Kontaktpersona:
Agnese Rone, e-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv