Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumi
Sarunu procedūras
Aģentūras noslēgtie līgumi 2018. gadā
Aģentūras noslēgtie līgumi 2017. gadā
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu "VDI darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/51_ESF)

 

NVA veic iepirkumu "VDI darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/51_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 14.07.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 29. jūlija, plkst.12.00
 
Iepirkuma līguma priekšmets: 
VDI darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts 3 daļās:
  1. daļa - Rakstiskā komunikācija;
  2. daļa - Angļu valoda;
  3. daļa - Publiskā runa, mediju treniņš.
 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
  • Paredzamais līguma izpildes termiņš 1. iepirkuma priekšmeta daļai – no 2011.gada septembra līdz 2013.gada jūnijam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
  • Paredzamais līguma izpildes termiņš 2. iepirkuma priekšmeta daļai – no 2011.gada septembra līdz 2011.gada decembrim, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
  • Paredzamais līguma izpildes termiņš 3. iepirkuma priekšmeta daļai – no 2011.gada septembra līdz 2012.gada martam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.


 
Saistošie dokumenti:

 

 

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.


NVA veic iepirkumu Profesionālo tālākizglītības un neformālās izglītības programmu īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESFprojekta"Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2 ", Identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 " (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/56_ESF)

 

60. NVA veic iepirkumu Profesionālo tālākizglītības un neformālās izglītības programmu īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESFprojekta"Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2 ", Identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 " (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/56_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 26.07.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 5. augustam, plkst.10.00
 
Iepirkuma līguma priekšmets: 
1. Profesionālās tālākizglītības programmas „Kokkopis-arborists” apguves organizēšana NVA Liepājas filiāles 1 bezdarbniekam;
 
2. Neformālās izglītības programmas „F” kategorijas traktortehnikas „Meža izstrādes un kopšanas mašīnas” vadītājs” apguves organizēšana NVA Aizkraukles filiāles 1 bezdarbniekam;

3. Neformālās izglītības programmas „F” kategorijas traktortehnikas „Meža izstrādes un kopšanas mašīnas” vadītājs”(programmā iesaistītajiem bezdarbniekiem nepieciešama iepriekš iegūta vismaz vienas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība) apguves organizēšana NVA Ludzas filiāles 5 bezdarbniekiem.

 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
  • Paredzamais līguma izpildes termiņš 1. iepirkuma priekšmeta daļai –  2012.gada 13. janvārim;
  • Paredzamais līguma izpildes termiņš 2. iepirkuma priekšmeta daļai – 2011.gada 17. oktobris;
  • Paredzamais līguma izpildes termiņš 3. iepirkuma priekšmeta daļai – 2010.gada 10. oktobrim.

 

 
Saistošie dokumenti:

 

 

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.


NVA veic iepirkumu "NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001."

 

59. NVA veic iepirkumu "NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001." (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/55_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.07.2011
08.08.2011. plkst.10.00
NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001."
 

Līdz 2013.gada jūnijamKontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001." (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/53_ESF)

 

57. NVA veic iepirkumu "NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001." (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/53_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
15.07.2011
29.07.2011. plkst.12.00
NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001."
 

Līdz 2013.gada jūnijamKontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas "Viesmīlības pakalpojumu speciālists" īstenošanu bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros, (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/54_ESF)

 

58. NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas "Viesmīlības pakalpojumu speciālists" īstenošanu bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros, (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/54_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
20.07.2011
04.08.2011. plkst.10.00
Profesionālās tālākizglītības programmas "Viesmīlības pakalpojumu speciālists" īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākumā "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros
 

Līdz 2012.gada 31. decembrim


 


Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas "Frizieris" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2", projekta identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/52_ESF)

 

55. NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas "Frizieris" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2", projekta identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/52_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
13.07.2011
28.07.2011. plkst.10.00
Profesionālās tālākizglītības programmas "Frizieris" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2", projekta identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001
 

Līdz 2011.gada 23.decembrimKontaktpersona:

Inese Kempa

Fax:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Surdotulku pakalpojumi" (sadalīts 5 daļās). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/50)

 

54. NVA veic iepirkumu "Surdotulku pakalpojumi" (sadalīts 5 daļās). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/50).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
11.07.2011
26.07.2011. plkst.10.00
"Surdotulku pakalpojumi" (sadalīts 5 daļās)
 

Līdz 2013.gada 31.decembrimKontaktpersona:

Laima Mirzojeva

Tālr.:  67021772

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

53. NVA veic iepirkumu "NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide" ietvaros, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/47_ESF)

 

NVA veic iepirkumu "NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide" ietvaros, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/47_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 29.06.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 12. jūlijam, plkst.12.00
 
Iepirkuma līguma priekšmets: 
NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts 18 daļās:
1.    daļa- Eiropas Savienības politika nodarbinātības jomā;
2.    daļa- Labās prakses piemēri Eiropas Savienības struktūrfondu projektu uzraudzībā;
3.    daļa- Eiropas Savienības tiesību sistēma;
4.    daļa- Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadība;
5.    daļa- Aktualitātes un izmaiņas ESF regulējošos normatīvos aktos, to praktiskais pielietojums. Likuma terminoloģija un regulējumi, administratīvo un tiesisko procesu normu piemērošana;
6.    daļa- Pārbaudes projektu īstenošanas vietās, praktiskie aspekti;
7.    daļa- Aktuālās izmaiņas grāmatvedības likumdošanā, metodiskie norādījumi, un to pielietošanas nosacījumi Es struktūrfondu projektos;
8.    daļa- ES struktūrfondu projektu vadības risku identificēšana;
9.    daļa- Projektu iesnieguma budžeta plānošana, pareiza sastādīšana un budžeta pārbaude;
10.    daļa- Atklātās projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšana;
11.    daļa- Debitoru parādu administrēšana un piedziņas paņēmieni;
12.    daļa- Publiskās pārvaldes pamati;
13.    daļa- Tiesību sistēmas pamati;
14.    daļa- Publisko iepirkumu procedūras;
15.    daļa- Publisko iepirkumu likuma izmaiņas. Aktualitātes, problēmas, risinājumi iepirkuma jautājumos;
16.    daļa- Profesionāls iekšējais auditors. 1.līmenis;
17.    daļa- Sertificēts, profesionāls iekšējais auditors. 2.līmenis;
18.    daļa- Starptautiskie revīzijas standarti.
 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 15. iepirkuma priekšmeta daļām – no 2011.gada jūlija līdz 2011.gada decembrim, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
3., 14. iepirkuma priekšmeta daļām – no 2011.gada jūlija līdz 2012.gada jūnijam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
4., 13. iepirkuma priekšmeta daļām – no 2011.gada jūlija līdz 2013.gada jūnijam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
12. iepirkuma priekšmeta daļai- no 2011.gada septembra līdz 2012.gada jūnijam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
16., 17., 18. iepirkuma priekšmeta daļām- no 2011.gada septembra līdz 2011.gada decembrim, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

 

 
Saistošie dokumenti:

 

 

 

Kontaktpersona:

Olga Kuzenkova

Tālrunis: 67021802

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
NVA veic iepirkumu Ergoterapeitu (medicīnisko speciālistu) pakalpojumi. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/43)

 

54. NVA veic iepirkumu Ergoterapeitu (medicīnisko speciālistu) pakalpojumi. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/43).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
21.06.2011
08.07.2011. plkst.11.00
Ergoterapeitu (medicīnisko speciālistu) pakalpojumi (iepirkums sadalīts daļās).
 

Līdz 2013.gada 31.decembrimKontaktpersona:

Laima Mirzojeva

Fakss:  67021836

Tālr.: 67021772

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei" Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Neformālās izglītības ieguve" ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/32)

 

52. NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei" Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Neformālās izglītības ieguve" ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/32).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
13.06.2011
28.06.2011. plkst.11.00
"Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei" Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Neformālās izglītības ieguve" ietvaros.
 

Līdz 2013.gada 31.martamKontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv