Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumi
Sarunu procedūras
Aģentūras noslēgtie līgumi 2018. gadā
Aģentūras noslēgtie līgumi 2017. gadā
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu "Psihologa pakalpojumi"

 

53. NVA veic iepirkumu "Psihologa pakalpojumi". (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/41_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
16.06.2011
01.07.2011. plkst.10.00
"Psihologa pakalpojumi"
 

Līdz 2013.gada 30.jūnijam


 

2011.gada 8.augusta iepirkuma komisijas sēdē, komisija vienbalsīgi nolēma

izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo nav saņemts neviens tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums.


   


Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma "Karjeras konsultācijas" bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu profesionālās orientācijas karjeras konsultācijas ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/34)

 

51. NVA veic iepirkumu Preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma "Karjeras konsultācijas" bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu profesionālās orientācijas karjeras konsultācijas ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/34).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
06.06.2011
20.06.2011. plkst.10.00
Preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma "Karjeras konsultācijas" bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu profesionālās orientācijas karjeras konsultācijas
 

Līdz 2011.gada 30.decembrim


 


Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/24_ESF)

 

49. NVA veic iepirkumu Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/24_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
24.05.2011
07.06.2011. plkst.10.00
Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros.
 

Līdz 2013.gada 31.martamKontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/15_ESF)

 

46. NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta  "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/15_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.05.2011
06.06.2011. plkst.10.00
Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām". Projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" Nr.1 DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001.
 

Līdz 2013.gada 31.decembrimKontaktpersona:

Laura Kazaka

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/31_ESF)

 

50. NVA veic iepirkumu NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/31_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.05.2011
07.06.2011. plkst.15.00
NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide", Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.
 

Līdz 2013.gada 30.jūnijamKontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Profesionālās pilnveides programmas "Lokmetināšanas pamati metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2") ietvaros, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/35_ESF)

 

51. NVA veic iepirkumu Profesionālās pilnveides programmas "Lokmetināšanas pamati metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2") ietvaros, identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/35_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.05.2011
14.06.2011. plkst.10.00
Profesionālās pilnveides programmas "Lokmetināšanas pamati metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2") ietvaros.
 

Līdz 2011.gada 19.augustamKontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/28_ESF)

 


48. NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/28_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
19.05.2011
02.06.2011. plkst.15.00
Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros.
 

Līdz 2013.gada 31.martam


 


Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA Nr.2011/25_ESF)

 

47. NVA veic iepirkumu "Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA Nr.2011/25_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
12.05.2011
27.05.2011. plkst.10.00
"Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi" NVA pamatbudžeta, EURES, ESF un ESF tehniskās palīdzības projektu finanšu līdzekļu ietvaros
 

Līdz 2013.gada 23.maijamKontaktpersona:

Renārs Neimanis

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Profesionālo tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" ietvaros" (Identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001) (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/26_ESF)

 

45. NVA veic iepirkumu "Profesionālo tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" ietvaros" (Identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001) (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/26_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.05.2011
20.05.2011. plkst.10.00
Profesionālo tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3. /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

Līdz 2011.gada 15.decembrimKontaktpersona:

Inese Kempa

Tālr.:  67021804

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiemNodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Neformālās izglītības ieguve" ietvaros" (ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" Nr. 1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 ietvaros)

 

43. NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiemNodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Neformālās izglītības ieguve" ietvaros" (ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2" Nr. 1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 ietvaros) (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/17_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
12.04.2011
05.05.2011. plkst.14.00
Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiemNodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Neformālās izglītības ieguve" ietvaros"     Iepirkums sadalīts 77 daļās
 

Līdz 2013. gada 31.martam


 


Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.:  67021743

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv