Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Pasākums noteiktām personu grupām (PNPG)

 

 

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākums noteiktām personu grupām”
Pasākums „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”
 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

 

1. Pasākuma mērķi:

 • Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

 • Pasākuma “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir sekmēt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas. Pasākumu īsteno ESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 ietvaros.

 


2. NVA Pasākumā iesaista bezdarbniekus, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 KritērijiNodarbināšanas ilgums Pasākumā 
• Jaunietis*, kurš bijis bez darba vismaz 6 mēnešus;
• Jaunietis*, kurš nav ieguvis vispārējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju vai ir beidzis pilna laika izglītības programmu ne vēlāk kā pirms diviem gadiem un vēl nav ieguvis pirmo pastāvīgo algoto darbu;
• Jaunietis*, kurš ieguvis bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
6 mēneši
• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;
• Persona, kura ir vēcāka par 55 gadiem;
• Persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
12 mēneši
• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus
• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem
• Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un ir vecāka par 55 gadiem
24 mēneši
• Persona ar invaliditāti
24 mēneši

* Bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot


 • Katram Pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

 • Bezdarbnieki ar invaliditāti Pasākuma īstenošanas laikā var saņemt ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumus, kā arī tiek nodrošināta darba vietas pielāgošana atbilstoši katra bezdarbnieka ar invaliditāti veselības vajadzībām.

 

3. Kā bezdarbniekam iesaistīties Pasākumā?

 • Filiālē, kurā esi reģistrējies, vērsies pie sava nodarbinātības aģenta ar vēlmi pieteikties dalībai Pasākumā, vai piesakies, izmantojot NVA e-pakalpojumu portālu https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/;
 • Informē par Pasākumu atbildīgo darbinieku par profesiju, kurā vēlies strādāt Pasākuma īstenošanas laikā;
 • Par Pasākumu atbildīgais darbinieks izvērtēs Tavu atbilstību Pasākuma iesaistes kritērijiem un atbilstības gadījumā reģistrēs Tavu pieteikumu dalībai Pasākumā;
 • Pieteikumu reģistrēšanas secībā par Pasākumu atbildīgais darbinieks informēs Tevi par iespēju iesaistīties Pasākumā (ja darba devējs pieteicies izveidot subsidēto darba vietu Tevis norādītajā profesijā);
 • Tev būs jādodas uz darba pārrunām ar darba devēju;
 • Pirms iesaistes Pasākumā, Tev tiks izsniegta Informācija par Pasākumu, kurā varēsi iepazīties ar bezdarbnieka un darba devēja tiesībām un pienākumiem Pasākuma īstenošanas laikā.

4. Informācija par finanšu atbalstu darba devējam, kurš Pasākuma ietvaros nodarbina bezdarbnieku pieejama ŠEIT.

 

 

“Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”. 

 

1. Bezdarbnieki, kuri strādā subsidētajās darba vietās, var pretendēt uz finanšu atlīdzību pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus, iesaistoties atbalsta pasākumā “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”.  

 

 

2. Nosacījumi finanšu atlīdzības saņemšanai:
 • Darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu) un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, bet gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja bezdarbnieka deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;

 • Bezdarbniekam ir noteikts normālais darba laiks, un bezdarbnieka darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;

 • 10 darba dienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas ir saņemts bezdarbnieka iesniegums, un NVA filiāle trīs darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas ir pieņēmusi lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu.

3. Kā bezdarbniekam saņemt finanšu atlīdzību Pasākuma ietvaros?

 • Aizpildi iesniegumu un iesniedz to NVA filiālē;
 • 10 darba dienu laikā NVA ar Tevi sazināsies, lai informētu par pieņemto lēmumu finanšu atlīdzības piešķiršanai un turpmākajām rīcībām.

4. Piešķiramā finanšu atlīdzība nepārsniedz 100 euro mēnesī. Finanšu atlīdzību izmaksā, pārskaitot to uz bezdarbnieka norādīto bankas kontu.

 

5. Saistošie dokumenti:

 • Dokumentu formas, ja bezdarbnieks iesaistīts Pasākumā ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros:

1) Iesniegums;

2) Apliecinājums;
3) Finanšu atlīdzības pamatojums;
4) Bezdarbnieku aptaujas anketa.

 • Dokumentu formas, ja bezdarbnieks iesaistīts Pasākumā ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros:

1) Iesniegums;
2) Finanšu atlīdzības pamatojums;
3) Bezdarbnieku aptaujas anketa.


 

 

< Atpakaļ

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv