Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes

Personām ar invaliditāti

 

Personām ar invaliditāti ir pieejami visi NVA īstenotie pakalpojumi. Ar NVA atbalstu personām ar invaliditāti ir iespēja piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālajā apmācībā, neformālās izglītības programmu apguvē, strādāt subsidētajās darba vietās, izmantot karjeras konsultācijas, saņemt palīdzību darba meklēšanā un reģionālās mobilitātes atbalstu, kā arī atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir iespēja piedalīties ESF projekta "Jauniešu garantijas" Nr.7.2.1.1/15/I/001 īstenotajos pasākumos.

 

Lai NVA varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus personām ar invaliditāti, vairākos NVA īstenotajos nodarbinātības pasākumos un apmācībās ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi, kā arī, ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota konkrētā cilvēka vajadzībām.

 

                                       

                       Surdotulku pakalpojumu saņemšana          Ergoterapeitu pakalpojumu saņemšana

 

ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros NVA īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”, kura ietvaros pie darba devējiem uz 24 mēnešiem tiek veidotas subsidētās darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. ESF projekta „Jauniešu garantijas” subsidētas darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejamas 12 mēnešus. Katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam tiek nodrošināts kvalificēts darba vadītājs, kas palīdz apgūt darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Strādājot subsidētajā darba vietā, bezdarbnieks ar invaliditāti, var saņemt ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personas pakalpojumus, kā arī, ja nepieciešams, tiek nodrošināta darba vietas pielāgošana konkrētā bezdarbnieka vajadzībām.

Lai veicinātu izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām, NVA filiālēs darba devējiem tiek organizētas konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

 

Darba devēji, nodarbinot bezdarbnieku ar invaliditāti subsidētajā darba vietā, no NVA saņem dotācijas bezdarbnieka darba algai un darba vadītāja atlīdzībai. Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un tas nodarbina bezdarbniekus pielikumā esošajās profesijās (skat.1.pielikums), vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti, tas var saņemt dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka algas dotācijas daļas.


Kopējais pie darba devēja nodarbināto bezdarbnieku skaits, par kuriem NVA sedz VSAOI, nepārsniedz 50% no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita. Darba devēji saņem arī vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu izmaksām un vienreizēju dotāciju iekārtu, aprīkojumu un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, lai darba vietu pielāgotu bezdarbniekam ar invaliditāti.

 28 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Gulbene
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valka
Valmiera
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀT

JAUNUMU KALENDĀRS

atkrapies.lv

www.knab.gov.lv
Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv