Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Atbalsts tiem, kas vēlas strādāt

 

 

Pēc NVA statistikas, pēdējos gados reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti īpatsvars ik gadu pieaug:

 

 

Salīdzinot šī gada pirmā pusgada datus ar 2017.gada pirmā pusgada beigām, bezdarbnieku ar invaliditāti samazinājums absolūtos skaitļos ir par 344 personām. Šai mērķa grupai atgriešanās darba tirgū ir lēnāka kā citām bezdarbnieku grupām, tāpēc atbalsta sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti piemērota darba meklējumos ir viena no NVA prioritātēm, kura tiek īstenota sadarbībā ar darba devējiem.

Kāds ir mērķa grupas kopējais statistiskais “portrets” un iepriekšējā darba pieredze?
2018. gada jūnija beigās vairāk nekā puse (62,2%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir vecumā virs 50 gadiem (dzīves laikā varbūtība iegūt invaliditāti pieaug), 48,2% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši bezdarbnieki (15-24) ir 2,3%.

 

Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr.0-9) – vienkāršajās profesijās (30,8% no kopējā bezdarbnieku ar invaliditāti skaita), tam seko pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (18,4%) un kvalificēti strādnieki un amatnieki (14,3%) (sk. Tabulu 1).

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū lielā mērā ir atkarīga no iegūtās profesionālās kvalifikācijas un iepriekšējā darbā iegūtajām prasmēm un iemaņām. NVA statistikas dati liecina, ka vairākumam reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir darba pieredze vidējās kvalifikācijas profesijās (53%), bet 16,2% ir strādājuši augstākas kvalifikācijas profesijās (sk. Tabulu 2).


 

Tabula 1
Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesiju grupām*
pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 31.08.2018.)

 

Profesiju

pamatgr.

Nr. 

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums 

Reģistrēto

b/d skaits

% no kopējā mērķa

grupas skaita 

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas
2
 
 1 Vadītāji163 2,8%
 2 Vecākie speciālisti 291 5,0%
 3 Speciālisti 492 8,4%
 Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 4 Kalpotāji
 381
 6,5%
 5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 1079 18,4%
 6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki 1322,2%
 7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki  842 14,3%
 8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri  68111,6%
 Zemas kvalifikācijas profesijas
 9 Vienkāršās profesijas
1871 3087%
 * - pēc LR Profesiju klasifikatora
 
Tabula 2
Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām
pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 31.08.2018.). Top 5

Profesiju

pamatgr.

Nr. 

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums 

 

Profesijas
Top 5

 

 

Reģistr. b/d skaits

 

Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
1
 Vadītāji Valdes loceklis
 22
 Galvenais grāmatvedis 21
 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs 10
 Būvdarbu vadītājs 9
 Pasta nodaļas priekšnieks7
2
Vecākie speciālisti
 Pirmsskolas izglītības skolotājs
22
 Projekta vadītājs20
 Vispārējās vidējās izglītības skolotājs17
 Sākumizglītības skolotājs10
 Zinātniskais asistents7
3Speciālisti
 Grāmatveža palīgs38
 Lietvedis37
 Grāmatvedis (4.līm.kval.)36
 Medicīnas māsa19
 Sociālais aprūpētājs18
 Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 4Kalpotāji
 Datu ievades operators
41
 Noliktavas pārzinis38
 Pastnieks37
 Kasieris
29
 Klientu apkalpošanas speciālists26
 5Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
 Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
288
 Aprūpētājs110
 Pavārs88
 Pārdevējs konsultants87
 Asistents personām ar invaliditāti69
 6Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki
 Mežstrādnieks
38
 Lopkopis 21
 Laukstrādnieks18
 Malkas skaldītājs6
 Savvaļas/kažokādu dzīvnieku kopējs5
 7Kvalificēti strādnieki un amatnieki
 Šuvējs 76
 Zivju apstrādātājs64
 Kokapstrādes iekārtu operators64
 Atslēdznieks41
 Ēku celtnieks31
 8Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
 Apkures/krāšņu kurinātājs 102
 Kravas automobiļa vadītājs 92
 Automobiļa vadītājs 79
 Traktora vadītājs 45
 Traktortehnikas vadītājs 28
 Zemas kvalifikācijas profesijas
 9 Vienkāršās profesijas
 Palīgstrādnieks548
 Apkopējs358
 Sētnieks202
 Ceha strādnieks 59
 Būvstrādnieks 52
 

Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.

 

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā (sk. kataloga sadaļu "Darbinieks ar invaliditāti: kas jāzina darba devējam?").

 

Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības atbalstam NVA šī gada vasarā uzsākts jauns subsidētās nodarbinātības pasākums (bez algas dotācijas bezdarbniekiem). NVA nodrošina atbalstu darba devējiem darba vadītāja atlīdzībai, darba vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumus (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem).

 

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.

 

Gadījumā, ja veselības stāvokļa dēļ turpināt iepriekšējo nodarbošanos nav iespējams, NVA piedāvā vairākas pārkvalifikācijas programmas, lai nodrošinātu iespēju strādāt līdzvērtīgā amatā un sekmīgi veidot karjeru jaunajā profesionālajā virzienā.

 

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī citi NVA īstenoti pakalpojumi: konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, neformālās izglītības programmas, reģionālās mobilitātes atbalsts. Vairākos nodarbinātības un apmācības pasākumos ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi. Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota klienta vajadzībām.

 

Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.

 

Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.

 

2018. gada 6 mēnešos darbā iekārtojušās 2 025 personas ar invaliditāti, no kurām 969 (47,9%) ir iekārtojušās darbā pēc dalības kādā no NVA organizētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem.

 

Ļoti nozīmīgs ir atbalsts arī nodarbinātiem cilvēkiem ar invaliditāti, lai darbinieks varētu veikt darba pienākumus pēc iespējas ilgāk. NVA jaunā pasākuma “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros darba devēji varēs saņemt atbalstu darbinieku vecumā no 50 gadiem noturēšanai aktīvajā darba tirgū: darba vietu pielāgošanas, veselības uzlabošanas pasākumi, informālā izglītība (prasmju nodošana un mentorings), karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi.


 

 


 

26 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Tukums
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils


ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

DER ZINĀTJAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 06.10.2222. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv