ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.06.2019


Pieprasījums pēc darbiniekiem divas reizes pārsniedz darba atteikumu skaitu

Lai gan šogad ik mēnesi Nodarbinātības valsts aģentūrā samazinās darba devēju reģistrēto vakanču skaits, tomēr, apkopojot darba devēju 2008. gada pirmajā pusgadā iesniegtos datus par plānoto darbinieku skaita samazinājumu vai palielinājumu, var secināt, ka pagaidām pieprasījums darba tirgū kopumā pārsniedz plānoto samazinājumu. Tikai jūnijā situācija bija pretēja: plānotais darba atteikumu skaits pārsniedza pieprasījumu pēc darbiniekiem.

Pirmajā pusgadā par darbinieku skaita samazinājumu paziņoja 351 darba devējs, plānojot no darba atlaist kopumā 4669 cilvēkus. Savukārt par darbinieku skaita palielinājumu šā gada 6 mēnešos paziņoja 502 darba devēji, kopumā plānojot palielināt darbinieku skaitu par 9012 cilvēkiem. Sadalījumā pa mēnešiem darba devēju iesniegto prognožu apkopojums izskatās šādi:

Mēnesis

Darbinieku samazinājums

Darbinieku palielinājums

Darba devēju paziņojumu skaits

Darba vietu skaits

Darba devēju paziņojumu skaits

Darba vietu skaits

Janvāris

37

244

89

1882

Februāris

26

1246

77

1312

Marts

49

572

100

1793

Aprīlis

63

714

79

1468

Maijs

62

471

90

1409

Jūnijs

61

1015

45

493

Jūlijs

53

407

22

655

KOPĀ:

351

4669

502

9012


NVA rīcībā esošie dati ļauj secināt, ka Latvijas darba tirgū pagaidām saglabājas darba ņēmējiem labvēlīga situācija, jo pieprasījums pēc darbiniekiem pirmajā pusgadā gandrīz divas reizes pārsniedz plānoto darba atteikumu skaitu.

Darba devējiem, kuri paredzējuši veikt kolektīvo atlaišanu vai darbinieku skaita samazināšanu, saskaņā ar Darba likumu, ne vēlāk kā 60 dienas iepriekš par to rakstiski jāinformē NVA. Katru mēnesi darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūrā iesniedz ziņas arī par plānoto darbinieku skaita palielinājumu un vajadzīgajiem speciālistiem.

NVA rīcībā ir tie darbinieku skaita samazinājuma un kolektīvās atlaišanas gadījumi, par kuriem, atbilstoši Darba likuma prasībām, darba devēji informēja NVA, taču Darba likums paredz arī citus darba tiesisko attiecību pārtraukšanas veidus no darba devēja puses, par kuriem darba devējam nav jāziņo aģentūrai, tāpēc mūsu rīcībā esošie dati neaptver visus darba tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumus.

Darba devēju plānotā darbinieku skaita samazinājuma vai palielinājuma pilns saraksts katru mēnesi tiek publicēts NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļās „Aktuāli darba devējiem” un „Statistika”.

Jūnija beigās NVA vakanču datu bāzē bija reģistrētas 11,4 tūkstoši brīvu darba vietu. To aizpildīšana ir apgrūtināta, jo bieži vien darba meklētāju profesionālā kvalifikācija , intereses, cerības uz atalgojumu nesakrīt ar darba devēju atalgojuma piedāvājumu un prasībām pret potenciālo darbinieku.