ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.07.2019


Veicot darba devēju aptauju, NVA sadarbosies ar CSP

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šā gada nogalē plāno veikt darba devēju aptauju, lai iegūtu precīzu statistisku par darba devēju plānotajām darbinieku skaita izmaiņām (darbinieku pieaugums / samazinājums), to iemesliem, kā arī par darba tirgū pieprasītajām profesijām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu prognozi par darba tirgus attīstības tendencēm 2009. gadam. Tiks sagatavots arī darba tirgū pieprasītāko profesiju saraksts bezdarbnieku apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšanai.

4. septembrī NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Vija Račinska, Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta (NPAD) direktore Inese Kalvāne un NPAD direktores vietnieks Gundars Ignats tikās ar Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvjiem: Sociālās statistiskas departamenta direktori Marandu Behmani, Darba samaksas statistikas daļas vecāko referenti Baibu Miezīti un Sociālās statistikas departamenta Darba samaksas statistikas daļas vadītāju Ervīnu Rekki. Tika apspriesta NVA un CSP sadarbība darba devēju aptaujas organizēšanā un datu apstrādē, kā arī CSP un NVA rīcībā esošie dati par brīvajām darba vietām.