ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.09.2019


NVA īsteno jaunu pasākumu „Darba vieta jaunietim”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros uzsāk īstenot jaunu nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem - „Darba vieta jaunietim”. Aktivitātes mērķis ir veicināt, lai jaunieši bezdarbnieki, strādājot pie darba devēja, attīstītu darba iemaņas un prasmes, iegūtu darba pieredzi un kļūtu konkurētspējīgi darba tirgū.

Pasākumā varēs piedalīties jaunieši  bezdarbnieki, kuri atbilst kādam no šiem kritērijiem:
  • bezdarbnieka statuss ir vismaz sešus mēnešus;
  • ir persona pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (tēvs vai māte);
  • ir persona ar invaliditāti.

Pieteikties dalībai pasākumā „Darba vieta jaunietim” var jau no šodienas, šā gada 13.aprīļa, NVA filiālēs visā Latvijā.
Par vēlmi tikt nodarbinātam pasākumā jāpaziņo savā NVA filiālē, jāaizpilda anketa un jāsaņem karjeras konsultanta atzinums par izvēlētās profesijas piemērotību. Viena pasākuma dalībnieka nodarbinātības ilgums – līdz 9 mēnešiem.

Jaunietis bezdarbnieks, strādājot viņam izveidotajā darba vietā, saņems darba samaksu, kas nevarēs būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu - 200 lati mēnesī, par kuru darba devējs veiks visas valstī noteiktās nodokļu iemaksas. Līgumu ar darba devēju slēgs NVA, savukārt darba devējs jau attiecīgi tālāk slēgs darba līgumu ar jaunieti.

Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā, saņems dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai -100 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 latus) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 latus) pēdējo trīs mēnešu laikā. Lai darba samaksa būtu vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā, darba devējam jaunieša bezdarbnieka darba algai būs jānodrošina arī papildu finansējums.

Aktivitātes „Darba vieta jaunietim” ietvaros darba devējs varēs saņemt dotāciju 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši bezdarbnieki. Attiecīgi par katra jaunieša darba vadīšanu darba vadītājs saņem vienu piekto daļu no minētās darba algas dotācijas apmēra.

Ir paredzēta arī izmaksu kompensācija darba devējam par darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem ir invaliditāte, ja pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits. Kompensācijas apmērs darba devējam par vienas darba vietas pielāgošanu paredzēts  līdz 500 latiem.

Darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos.

Pasākumā „Darba vieta jaunietim” 2011.gadā plānots nodarbināt 1050 jauniešus bezdarbniekus.
Detalizētāka informācija un pieteikuma formas atrodamas NVA mājas lapas sadaļā Darba devējiem http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#dvj un Bezdarbniekiem http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=313#darbavietajaunietim


Papildus informācija:
Tālr.: 67021821; 67021835
Sagatavoja:
Iveta Kancēna

Informācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv