ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.09.2019


NVA sāk izsniegt kuponus profesionālās apmācības programmu apguvei

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) profesionālo un neformālo apmācību šogad organizē, bezdarbniekiem izsniedzot mācību kuponus. No šīs nedēļas bezdarbniekiem NVA filiālēs kuponi jau tiek izsniegti profesionālās tālākizglītības programmu apguvei un pirmos pēc kupona NVA filiālē aicina tos bezdarbniekus, kuri izvēlētajai apmācību programmai pieteikušies iepriekšējā periodā, bet apmācībā vēl nav iesaistīti.

Pašreiz kupona saņemšana tiek organizēta apmācībai reģistrēto pieteikumu hronoloģiskā kārtībā. Šobrīd NVA darbinieki aktīvi sazinās ar bezdarbniekiem un uzaicina ierasties NVA filiālē pēc kupona konkrēta dienā un laikā. Kupona saņemšanas brīdī bezdarbnieks izvēlas izglītības programmu un pēc tam 10 darba dienu laikā izvēlas arī izglītības iestādi no NVA mājas lapā ievietotā piedāvājumu saraksta. Bezdarbnieks arī pats var piedāvāt sevis izvēlēto mācību iestādi ārpus šī saraksta.

Pēc tam  bezdarbniekam ar kuponu jādodas uz izvēlēto izglītības iestādi, kur izglītības  iestāde aizpilda kupona otru pusi. Aizpildītais kupons bezdarbniekam desmit darba dienu laikā jāiesniedz NVA filiālē. NVA filiāle slēdz līgumu ar izglītības iestādi un bezdarbnieku par apmācību īstenošanu, lai plānotajā datumā uzsāktu apmācību. Mācību iestādei bezdarbnieka apmācība jānodrošina mēneša laikā.

Profesionālās un neformālās apmācības laikā bezdarbnieks tāpat kā līdz šim varēs saņem stipendiju 70 latu apmērā par kalendāro mēnesi. Pabeidzot profesionālo apmācību, bezdarbnieks saņems profesionālās kvalifikācijas vai profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Pabeidzot neformālās izglītības programmas apguvi, bezdarbnieks saņems iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.
 
Šobrīd sabiedrībā aktīvi tiek diskutēts par strukturālo bezdarbu un izskan viedoklis, ka darba devējs Latvijā nevar atrast bezdarbnieku rindās savam uzņēmumam atbilstošas kvalifikācijas darbinieku. Tāpēc NVA palīdz bezdarbniekam sevi pasniegt darba tirgū citā kvalitātē, ja nepieciešams – jaunā profesijā, ar noderīgām zināšanām un iemaņām, un svarīgi - labu darba kvalifikāciju. Tomēr arī bezdarbniekiem līdz ar mācību kuponu saņemšanu vajadzēs būt līdzatbildīgiem un kopā ar NVA darbiniekiem izvērtēt, ko dzīvē mainīt, kādu profesiju iegūt vai pilnveidot un, protams, brīvi izdarīt savu izvēli, kurā mācību iestādē iegūt nepieciešamās zināšanas un praksi, lai maksimāli palielinātu savas iespējas reāli atgriezties darba tirgū,” - norāda NVA direktore Baiba Paševica.

Iespēja saņemt kuponu dalībai profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides programmu apguvē ir bezdarbniekam, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:
  • nav iepriekš ieguvis profesionālo kvalifikāciju vai iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū;
  • iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments, kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā;
  • zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus;
  • veselības stāvokļa dēļ nevar strādāt iegūtajā profesijā.

NVA organizētā profesionālā apmācība bezdarbniekiem dod iespējas:
  • iegūt profesionālo kvalifikāciju profesionālās tālākizglītības programmā;
  • apgūt profesionālās prasmes profesionālās pilnveides izglītības programmā.

Savukārt NVA organizētā neformālā apmācība bezdarbniekiem dod iespējas apgūt vai pilnveidot mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas sociālās un profesionālās pamatprasmes.
 
Atgādināsim, ka arī Pasaules Bankas vecākais ekonomists Išans Adžvats, apmeklējot Latviju intervijā „Dienas Biznesam” bija ļoti atzinīgi novērtējis NVA šogad īstenoto apmācību kuponu sistēmu un nosaucis to par inovatīvo programmu, kas ļauj cilvēkam pašam izvēlēties, ko un kur mācīties, jo „tā ir viņa paša atbildība – kļūt par produktīvu sabiedrības locekli”. Šāda savā ziņā pašregulējoša sistēma var palīdzēt darba tirgum ātrāk atgūties - uzskata I.Adžvats: „Cilvēki paši daudz labāk par valdību zina, kas viņiem būtu jāiemācās, lai varētu atrast darbu”.

Plašāka informācija pieejama NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Bezdarbniekiem” --> „Apmācības iespējas bezdarbniekiem”:

Sagatavoja:
Iveta Kancēna

Informācijas un dokumentu pārvaldības
nodaļas vadītāja
Tālr. 67021744; 67021808