ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.11.2018


BRĪVO DARBA VIETU REĢISTRĒŠANA UN DARBINIEKU ATLASE

Brīvo darba vietu reģistrēšana

 

Brīvās darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūrā ir iespējams pieteikt šādos veidos:

 • Aģentūras filiālēs klātienē, elektroniski vai zvanot pa tālruni (kontaktinformācija ir pieejama zemāk).
 • Ja vēlaties meklēt darbiniekus ES/EEZ valstīs, Jums ir iespēja publicēt vakances konkrētās Jūs interesējošās valstīs. Sazinieties ar EURES konsultantiem.


Brīvās darba vietas publicēšanai nepieciešams norādīt šādu informāciju:

 • Darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs;
 • Profesija;
 • Darbības joma;
 • Darba pienākumi;
 • Darba vietas adrese;
 • Atalgojums;
 • Brīvo darba vietu skaits;
 • Darba devēja kontaktinformācija.


Pakalpojuma apraksts


Darba devējs var pieteikt brīvās darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs klātienē, telefoniski, e-pastā vai pašreģistrācijas ceļā CV/Vakanču portālā.

Darba devējs var izvēlēties brīvās darba vietas veidu:

 • atklātā brīvā darba vieta, ja darba devējs atļauj pretendentam tieši sazināties ar sevi un piekrīt brīvās darba vietas publiskošanai, tai skaitā aģentūras CV un vakanču portālā;
 • slēgtā vakance, ja darba devējs vēlas nepiekrīt informācijas par brīvo darba vietu publiskošanai, bet vēlas saņemt aģentūras palīdzību pretendentu atlasē.


Aģentūras darbinieki veic darbinieku atlasi no bezdarbnieku un darba meklētāja vidus pēc darba devēja pieprasījuma divējādi:

 • aģentūras darbinieki veic piemērotu pretendentu atlasi, informāciju par pretendentiem nosūta darba devējam izvērtēšanai.
 • aģentūras darbinieki veic piemērotu pretendentu atlasi. Pēc tam tiek organizēta darba devēja un bezdarbnieka (-u) tikšanās, un notiek nākamais atlases posms.


Darba devējam ir iespēja darbaspēku meklēt citās ES un EEZ valstīs:

 • ievietot brīvo darba vietu EURES datu bāzē. Šī informācija tiek izplatīta darba meklētājiem visās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs un Šveicē;
 • izmantot EURES CV datu bāzi pretendentu atlasei un meklēšanai;
 • saņemt EURES konsultanta tiešu atbalstu darbinieku piesaistei no citām Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

 

NVA filiāļu kontaktinformācija vakanču pieteikšanai

NVA filiāleKontakttālrunis vakanču reģistrēšanaiE-pasts
Aizkraukle
25685252aizkraukle@nva.gov.lv
Alūksne64381014 aluksne@nva.gov.lv
Balvi64507263 balvi@nva.gov.lv
Bauska63960631 bauska@nva.gov.lv
Cēsis28344696
cesis@nva.gov.lv
Daugavpils 65434561 daugavpils@nva.gov.lv
Dobele63721565 dobele@nva.gov.lv
Gulbene64471445gulbene@nva.gov.lv
Jelgava63026674
jelgava@nva.gov.lv
Jēkabpils65231950 jekabpils@nva.gov.lv
Jūrmala67760227 jurmala@nva.gov.lv
Krāslava65622102kraslava@nva.gov.lv
Kuldīga

63350553

63350551

kuldiga@nva.gov.lv
Liepāja

63427365

liepaja@nva.gov.lv
Limbaži64021542 limbazi@nva.gov.lv
Ludza65770900ludza@nva.gov.lv
Madona64860839madona@nva.gov.lv
Ogre65047099  ogre@nva.gov.lv
Preiļi65314023preili@nva.gov.lv
Rēzekne64607807rezekne@nva.gov.lv
 Rīga26525906
29374428
28358618
67507870
67507858
 rigasfiliale@nva.gov.lv
Saldus  63822326

saldus@nva.gov.lv

 Sigulda 67870973

sigulda@nva.gov.lv

aina.kuzmane@nva.gov.lv

Talsi  63224653 talsi@nva.gov.lv
Tukums

 63107210

 63125227

tukums@nva.gov.lv
Valka 64723871 valka@nva.gov.lv
Valmiera  64220764

valmiera@nva.gov.lv

antra.toma@nva.gov.lv

Ventspils  63629352 ventspils@nva.gov.lv

DARBA DEVĒJIEM

NVA Rīgas reģionālā filiāle piedāvā darba devējiem reģistrēt vakances atbilstoši darbības nozarei. Daudznozaru uzņēmumi reģistrē vakances pēc dominējošās nozares.

Nozares

Kontaktinformācija

vakanču reģistrēšanai

 • Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
 • Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
 • Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
 • Transports un uzglabāšana
 • Būvniecība
Tālr.: 26525906
E-pasts: daiga.lihtenberga@nva.gov.lv
E-pasts: angelika.moroza@nva.gov.lv
 • Apstrādes rūpniecība
 • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
 • Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
Tālr.: 29374428
E-pasts: daina.petrova@nva.gov.lv
 • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts
 • Izglītība
Tālr.: 28358618
E-pasts: aira.ferdate@nva.gov.lv
 • Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
 • Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
 • Citi pakalpojumi
 • Veselība un sociālā aprūpe

Tālr.: 67507870
E-pasts: aija.zvirbule@nva.gov.lv

 

 • Māksla, izklaide un atpūta
 • Finanšu un apdrošināšanas darbības
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu
 • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 • Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
 • Mājsaimniecību kā darba devēju darbība; pašpatēriņa preču ražošana
un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
 • Ārpus teritoriālo organizāciju un institūciju darbība

 

 

Tālr.: 67507858
E-pasts: ralda.apse@nva.gov.lv