ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
17.09.2019


Aicinām mediju pārstāvjus uz preses konferenci par „Jauniešu garantiju”

Piektdien, 13. decembrī, pulksten 9.30 labklājības ministre Ilze Viņķele un Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Inese Kalvāne mediju pārstāvjus iepazīstinās ar aktualitātēm jauniešu nodarbinātības jautājumā saistībā ar Eiropas Komisijas iniciētās „Jauniešu garantijas” pasākumu īstenošanu no 2014.gada.

NVA direktore I. Kalvāne atgādina: „Arī mūsu valstij ir būtiski risināt jautājumus, kas saistīti ar jauniešu nodarbinātību, izglītības iespējām, iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū. Šos jautājums ir nepieciešams risināt kompleksi, ciešā kontaktā ar sadarbības partneriem, kā arī  piesaistot plašu ekspertu loku.

Preses konference notiks „Hotel Island”, Ķīpsalas ielā 20, 1.stāva Zelta zālē, Rīgā.

Iniciatīva „Jauniešu garantija” paredz, ka jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, lai iekļautos darba tirgū, saņems atbalstu nodarbinātības, apmācību vai izglītības pasākumu veidā. Lai piedalītos garantijas pasākumos jauniešiem, kuri nemācīsies vai nestrādās, būs jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbniekiem. Jaunieši varēs piedalīties gan NVA apmācību programmās, gan profesionālās izglītības programmās, kuru apguvi nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra valsts profesionālās izglītības iestādēs. Uzņēmīgākajiem jauniešiem NVA piedāvās atbalstu pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai. Tāpat būs iespējams gūt praktiskas iemaņas pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim”, „Brīvprātīgais darbs” un izmantot citus NVA pakalpojumus.

Mediju pārstāvji aicināti apmeklēt arī starptautisko konferenci „Jauniešu garantija - pasākumi un partnerības”, kas pulksten 10.00 sāksies turpat viesnīcā „Hotel Island”. Konferences darbā piedalīsies Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, NVA direktore Inese Kalvāne,  Valsts Izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās,  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe, Latvijas Universitātes profesors, Bonnas Darba pētījumu institūta (IZA) asociētais pētnieks Mihails Hazans. Par ārvalstu pieredzi jauniešu nodarbinātības veicināšanā stāstīs Austrijas valsts nodarbinātības dienesta pārstāve Ingeborga Frīsa, Somijas Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas, Nodarbinātības un uzņēmējdarbības departamenta vecākais padomnieks Ahti Avikainens, Slovēnijas nodarbinātības dienesta vadošā koordinātore Barbara Gogala.

UZZIŅAI: 2013.gada novembra sākumā NVA bija reģistrēti 8 709 jaunieši bezdarbnieki  vecumā līdz 24 gadiem, kas ir 9,7% no kopējā NVA reģistrēto bezdarbnieku skaita. Vidējais bezdarba ilgums 2013.gada novembra sākumā jauniešiem bezdarbniekiem bija 101 diena jeb apmēram 3,3 mēneši. Lielākais jauniešu bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc pēdējās nodarbošanās: mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, palīgstrādnieks, pārdevējs konsultants, viesmīlis, pavārs, tirdzniecības zāles darbinieks. 65%  jauniešu bezdarbnieku nav profesijas, viņi ir ieguvuši tikai pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai nav pat pamatizglītības. Vismazāk jauniešu bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību - 11%.  Sadalījumā pa reģioniem visvairāk jauniešu bezdarbnieku šā gada novembra sākumā bija Latgalē (2280), vismazāk - Vidzemē (1079).   2013.gada 10 mēnešos pastāvīgā darbā iekārtojušies 10 416 jaunieši bezdarbnieki, no kuriem 4 547 jeb 43,7% jauniešu bezdarbnieku bija iekārtojušies darbā pēc kāda NVA aktīvā pasākuma pabeigšanas.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67021808; 29466959
info@nva.gov.lv