ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.02.2017


Darba devējiem

 
NVA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI DARBA DEVĒJIEM
 
   
 1. Vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase
 2. Pasākums noteiktām personu grupām (ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”)
 3. Apmācība pie darba devēja 
 4. Atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" 
 5. Pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos
 6. Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība
 7. Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma
 8. Pasākums noteiktām personu grupām (valsts līdzfinansētā nodarbinātība
 9. Juridiskās konsultācijas
 10. Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 
 11. Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana 
 12. Atbalsta pasākums “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” 
 13. Jauniešu garantijas atbalsta pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim”
 14. Ārzemnieku nodarbināšana
 15. Bēgļu un personu ar alternatīvo statusu nodarbināšana