ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
30.03.2017


Darba devējiem

 

 

NVA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI DARBA DEVĒJIEM
 
 1. Vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase
 2. Pasākums noteiktām personu grupām (ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”)
 3. Apmācība pie darba devēja 
 4. Atbalsta pasākums „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" 
 5. Pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos
 6. Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība
 7. Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma
 8. Pasākums noteiktām personu grupām (valsts līdzfinansētā nodarbinātība
 9. Juridiskās konsultācijas
 10. Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 
 11. Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana 
 12. “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” (ESF projekts „Jauniešu garantijas”) 
 13. „Pirmā darba pieredze jaunietim” (ESF projekts „Jauniešu garantijas”) 
 14. Ārzemnieku nodarbināšana
 15. Bēgļu un personu ar alternatīvo statusu nodarbināšana 
 16. Ārzemnieku nodarbināšana
 17. Darba informācijas kabineti 
 18. Skolēnu vasaras darbs