ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
16.10.2019


ES fondu atbalsts – no pieredzes uz nākotnes izaicinājumiem

Ar iedvesmu jauniem sasniegumiem nākamajam 2014.-2020.gada plānošanas periodam noslēgusies Labklājības ministrijas (LM) un Nodarbinātības valsts aģentūras - sadarbības iestādes (NVA SI) organizētā konference „ES fondu atbalsts – no pieredzes uz nākotnes izaicinājumiem”, kura notika 2014.gada 19.septembrī.

 

Konferenci atklāja labklājības ministrs U.Augulis, Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes vadītājs A.Eberhards un Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs A.Jaunsleinis, kā arī piedalījās labklājības nozares speciālisti, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda projektu īstenotāji.

 

2007.- 2013.gada plānošanas periods bija bagāts ar veiksmīgām nodarbinātības un sociālās iekļaušanas iniciatīvām, tai skaitā arī inovācijām sociālās rehabilitācijas un aprūpes jomās. NVA SI vadītāja I.Šteina savā prezentācijā norādīja uz administrēto projektu inovatīviem risinājumiem: grupu dzīvokļi, mobilās brigādes, drošības poga, dažādas terapijas metodes - Marte Meo, Reiki, biodejas, surdotulka pakalpojumi māmiņām ar dzirdes traucējumiem u.c. Sociālās rehabilitācijas un aprūpes jomās projektu aktivitātēs iesaistījās 18 tūkstoši mērķa grupas dalībnieku. I.Šteina uzsvēra, ka pēc dalības projektos 670 mērķa grupas dalībnieki iesaistījušies izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā, tādējādi veiktais darbs ir palīdzējis daudziem cilvēkiem visos Latvijas novados pilnveidot dzīvi un uzlabot tās kvalitāti.

 

Konferences norisi bagātināja saviļņojošs priekšnesums, ko sniedza Latvijas Nedzirdīgo savienības īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Klusuma pasaule” dalībnieki, dejojot mūzikas pavadībā un dziedot dziesmas zīmju valodā.

 

Piekrītot izcilā vācu dzejnieka J.V.Gētes teiktajam „Nepietiek zināt, zināšanas ir jālieto. Nepietiek gribēt, ir jārīkojas.”, I.Šteina atzina, ka projektu īstenotāji ir rīkojušies aktīvi un radoši, ieviešot jaunus pakalpojumus savos novados un nākamais struktūrfondu plānošanas periods būs jauns izaicinājums ikvienam.

 

 

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

 

 

 

           

 

 

Plašāka informācija:
Ineta Krūmiņa
NVA ESF departamenta
Projektu atbalsta un finanšu nodaļas
projektu vadītāja
Tālr. 67 072 007
e-pasts: Ineta.Krumina@nva.gov.lv