ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.06.2018


NVA rīkoja tikšanos ar “Nienhaus&Lotz Lettland” darbiniekiem

Šī gada 3.maijā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Gulbenes filiāle organizēja tikšanos ar šūšanas uzņēmuma “Nienhaus&Lotz Lettland” darbiniekiem, lai informētu viņus par valsts atbalsta iespējām bezdarba gadījumā. Konsultācijas sniedza arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts darba inspekcijas (VDI) speciālisti.

Uz tikšanos bija atnākuši 103 SIA „Nienhaus&Lotz Letland” darbinieki, tādēļ konsultatīvs pasākums notika Gulbenes novada domes mazajā zālē. NVA, VDI un VSAA pārstāvji informēja par valsts atbalstu bezdarba gadījumā un pakalpojumiem, ko var saņemt, zaudējot darbu.

Piedalīties sarunā ar „Nienhaus&Lotz Letland” darbiniekiem bija uzaicināta Krāslavas šūšanas uzņēmuma SIA "Nemo" īpašniece Inga Zemdega-Grape, viņa plāno jau maija vidū Gulbenē atvērt šūšanas cehu, kurā varētu nodarbināt 40 cilvēkus. NVA Gulbenes filiāles pārstāvis informēja par aģentūrā reģistrētajām vakancēm, kā arī par darba devējiem, kuri uzrunāti pieņemt darbā bijušās SIA „Nienhaus&Lotz Letland” šuvējas, taču piedāvātās darba vietas ir citos novados.

NVA, VSAA, VDI un Gulbenes novada domes pārstāvji atbildēja uz daudziem jautājumiem, ko uzdeva SIA „Nienhaus&Lotz Letland” darbinieki. Liela interese bija par NVA reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumu un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas nosacījumiem.

Atgādinām, ka darba zaudēšanas gadījumā darba ņēmējiem ir jāreģistrējas NVA bezdarbnieka statusa saņemšanai. NVA Gulbenes filiālē kā bezdarbnieki šobrīd jau ir reģistrējušies vairāk nekā 100 bijušo uzņēmuma „Nienhaus&Lotz Letland” darbinieku.  

NVA bezdarbniekiem un darba meklētājiem piedāvā informāciju par brīvajām darba vietām, karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, nodarbinātības pasākumus. NVA reģistrētie bezdarbnieki var izmantot iespējas pārkvalificēties vai apgūt jaunam darbam vajadzīgās zināšanas un prasmes, iesaistoties NVA profesionālajā vai neformālajā apmācībā. Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas ļaus paaugstināt jau esošu kvalifikāciju vai apgūt jaunu profesiju, kas ir pieprasīta darba tirgū, bet neformālās izglītības ietvaros tiek apgūtas mūsdienu darba tirgū pieprasītās papildus prasmes, piemēram, svešvalodas un datorprasmes.

Tie darba ņēmēji, kuri atradīs jaunu darbu attālāk no deklarētās dzīves vietas, var pieteikties dalībai NVA reģionālās darba mobilitātes programmā un darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā saņemt kompensāciju transporta izdevumiem vai telpu īrei. NVA piedāvā arī atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Detalizētāk ar NVA pakalpojumiem bezdarba gadījumā var iepazīties aģentūras interneta vietnes sadaļā "Klientiem".