ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


Reģistrēto bezdarbnieku skaits vecumā līdz 29 gadiem gada laikā samazinājies par 5,6%

Lai sekmētu jauniešu iesaisti darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš 2014.gada sākuma īsteno Eiropas Savienības jaunatnes nodarbinātības veicināšanas programmu "Jauniešu garantijas", palīdzot gados jauniem bezdarbniekiem iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem.

Šī gada 3 mēnešos Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos iesaistīti 4 838 bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem, savukārt pastāvīgā darbā 3 mēnešu laikā iekārtojušies 4 966 šīs vecuma grupas bezdarbnieki, no kuriem 1 165 cilvēki ir iekārtojušies darbā pēc kāda NVA atbalsta pasākuma pabeigšanas.

ESF projekta "Jauniešu garantijas" piedāvāto atbalsta pasākumu klāsts ir plašs, tas ietver iesaisti profesionālajā  un neformālajā apmācība, palīdzību darba meklēšanā, karjeras konsultācijas,  profesionālo interešu izzināšanas pasākumu "Darbnīcas jauniešiem", Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, atbalstu reģionālajai mobilitātei, palīdzību pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, iespējas iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, iesaistoties tādos nodarbinātības pasākumos kā "Pirmā darba pieredze jaunietim", "Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem", „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā.”

Atrast piemērotu darbu jauniešiem visvairāk traucē zems izglītības līmenis, darba tirgus prasībām neatbilstošs profesionālo kompetenču  līmenis, darba pieredzes trūkums, darba tiesisko attiecību nepārzināšana un citi faktori. 2016.gada aprīļa sākumā 56% bezdarbnieku vecumā līdz 29 gadiem bija zems izglītības līmenis, viņi bija ieguvuši tikai pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai nebija pabeiguši pat pamatizglītības ieguvi.

Šī gada 3 mēnešos visvairāk bezdarbnieku vecumā līdz 29 gadiem iesaistījās Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 2 791, profesionālās un neformālās apmācības programmu apguvi uzsāka 1 144 jaunieši,  reģionālās mobilitātes atbalstu izmantoja 221 jaunietis, bet 128 jaunieši vēlas paši kļūt par darba devējiem, tāpēc piedalās atbalsta pasākumā pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Jāpiebilst, ka viens jaunietis var piedalīties vairākās ESF projekta "Jauniešu garantijas" aktivitātēs.

2016.gada aprīļa sākumā NVA uzskaitē bija 6 871 jaunietis bezdarbnieks vecumā no 15 līdz 24 gadiem  jeb  8% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Savukārt bezdarbnieku skaits vecumā no 15 līdz 29 gadiem aprīļa sākumā bija 16 827 jeb 19,7% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita.

2016.gada aprīļa sākumā, salīdzinot ar periodu pirms gada, bezdarbnieku skaits vecumā līdz 29 gadiem samazinājies par 1 007 cilvēkiem jeb 5,6%. Vidējais bezdarba ilgums bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem šobrīd ir apmēram 4 mēneši. Visvairāk jauniešu bezdarbnieku pirms bezdarba perioda bija strādājuši tādās profesijās kā palīgstrādnieks, veikala pārdevējs, pārdevējs konsultants, būvstrādnieks, viesmīlis.

Lai piedalītos ESF projekta "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos, jauniem cilvēkiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, jādodas uz tuvāko NVA filiāli un jāinformē par vēlmi iesaistīties šajā programmā.

 

 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS
ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001