ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


Rēzeknē notiks Baltijas valstu nodarbinātības dienestu konference

Šī gada 18. un 19. maijā Latgales vēstniecībā "Gors" (Pils ielā 4, Rēzeknē) norisināsies Baltijas valstu nodarbinātības dienestu konference, kas veltīta ilgstoša bezdarba mazināšanas jautājumiem, nodarbinātības veicināšanas pieredzes apmaiņai, pārrobežu sadarbībai un sadarbībai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) ietvaros. Konferences atklāšana notiks 18.maijā pulksten 13:30.

Konferences darbā piedalīsies Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Inese Kalvāne, Lietuvas Darba biržas direktore Ligita Valalite, Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda valdes locekle Rēlika Lētmā, Vācijas Federālās nodarbinātības aģentūras rīkotājdirektors ES lietās Volfgangs Muellers, Baltijas valstu nodarbinātības dienestu amatpersonas un eksperti.

Konferences pirmajā dienā uzrunu teiks Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, ar ziņojumiem uzstāsies NVA padomniece ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) lietās, NVA Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas vadītāja Margarita Krišlauka, Lietuvas Darba biržas direktora vietniece Inga Liuberte,  Lietuvas Darba biržas padomniece PES lietās, Komunikācijas nodaļas vadītāja Jurate Baubliene un Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda valdes locekle Rēlika Lētmā. EURES projekta vadītāja Latvijā Līga Baufale vadīs diskusiju par pārrobežu darba mobilitātes jautājumiem un EURES tīkla pakalpojumiem nodarbinātības veicināšanā Baltijas valstīs. Notiks arī diskusija par nodarbinātības dienestu savstarpējās mācīšanās rezultātiem, pieredzes apmaiņas ieguvumiem un labās prakses piemēriem.

Konferences otro darba dienu, kas būs veltīta ilgstošā bezdarba mazināšanai, atklās NVA direktore Inese Kalvāne. Vācijas Federālās nodarbinātības aģentūras rīkotājdirektors ES lietās Volfgangs Muellers iepazīstinās ar Vācijas pieredzi ilgstošā bezdarba mazināšanā un ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanā darba tirgū. Lietuvas Darba biržas Klaipēdas struktūrvienības Darba resursu nodaļas vadītājs Egidijuss Palevičus vadīs diskusiju par Baltijas valstu nodarbinātības dienestu pakalpojumiem un īstenotajiem pasākumiem ilgstošā bezdarba mazināšanai, tiks izvērtēta pakalpojumu efektivitāte un sasniegtie rezultāti, sadarbība ar darba devējiem, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un citām iesaistītajām institūcijām un organizācijām. Konferences dalībnieki apmeklēs arī NVA Rēzeknes filiāli, kur klātienē varēs iepazīt NVA darbu ar ilgstošajiem bezdarbniekiem, profilēšanas metodi, pakalpojumu un atbalsta pasākumu piedāvājumu.

Konference Rēzeknē organizēta Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības līguma ietvaros.

Uzziņai: Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības līgums paredz ciešāku Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbību, daloties pieredzē un informācijā, kas saistīta ar nodarbinātības veicināšanu un aktuālajām norisēm darba tirgū. Līguma mērķis - izveidot Baltijas valstu nodarbinātības dienestu partnerību informācijas, kompetenču un labās prakses apmaiņā, kā arī nodarbinātības pakalpojumu jomā. Līgums paredz pieredzes apmaiņu tādos svarīgos nodarbinātības veicināšanas jautājumos kā pārrobežu darba mobilitāte, ilgstošo bezdarbnieku, pirmspensijas vecuma bezdarbnieku, bezdarbnieku ar invaliditāti un jauniešu bezdarbnieku iekļaušana darba tirgū. Baltijas valstu nodarbinātības dienesti sadarbojas arī stratēģijas izstrādes, sniegto pakalpojumu efektivitātes un darba tirgus prognozēšanas jomā, notiek informācijas apmaiņa par jaunām darba metodēm, e-pakalpojumu attīstību un moderno tehnoloģiju izmantošanu. Katra gada pēdējā ceturksnī tiek lemts par nākamā gada prioritārajām sadarbības jomām un darbību līguma ietvaros.