ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


Aktualizētas darba tirgus īstermiņa prognozes

Nodarbinātības valsts aģentūra ir sagatavojusi darba tirgus īstermiņa prognozes laika periodam no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 1.aprīlim. Aktualizētās prognozes pieejamas NVA interneta vietnes pašapkalpošanās portālā.

 

Prognožu rīka dati ļauj izvērtēt darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences – jaunu darba vietu palielinājumu vai samazinājumu. Uzklikšķinot uz katras profesiju grupas, atveras logs, kurā var saņemt arī papildus informāciju par vidējo atlīdzību (VID dati), nodarbināto skaitu (VID dati), reģistrēto bezdarbnieku skaitu, kuriem pēdējā nodarbošanās  ir bijusi attiecīgajā profesijā (NVA dati), reģistrēto vakanču skaitu profesijā (NVA dati). Darba tirgus īstermiņa prognozes ir sagatavotas četru profesiju grupu līmeņos, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO). Prognozēs netiek iekļautas vakances, kas radušās darbaspēka rotācijas dēļ.

 

Saskaņā ar prognozēm, jaunu darba vietu pieaugums līdz nākamā gada aprīlim sagaidāms 109 atsevišķu profesiju grupās. Jaunas darba vietas veidosies profesiju grupās, kas saistītas ar būvniecību: ēku būvnieki, apmetēji, betonētāji, būvniecības speciālisti, namdari un galdnieki un citās ar būvniecību saistītās profesijās. Pieprasīti būs programmētāji, zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori, smago kravas automobiļu vadītāji, metinātāji u.c. Savukārt darba vietu samazinājums sagaidāms tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatoru, lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāju, ugunsdzēsēju un glābēju, lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālistu profesiju grupās.

 

Prognožu sagatavošanā tika izmantoti ekonometriskie modeļi, kas izstrādāti Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” ietvaros. Lai sagatavotu prognozes, sistēmā tika ievadīti Eurostat iepriekšējie dati par pievienoto vērtību un nodarbinātību nozaru griezumā, LR Ekonomikas ministrijas pievienotās vērtības prognozes nozaru griezumā un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) darbaspēka apsekojuma dati.

 

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju 2016.gadā NVA uzsāks jaunu projektu – „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”, kura mērķis ir izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai pieņemtu pamatotus un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus lēmumus rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanai. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma nodrošinās ērtu un pārskatāmu informāciju par prasmju un profesiju pieprasījumu gan īstermiņā, gan vidējā un ilgtermiņā, kā arī datus par izglītības iespējām, kas lietotājam atvieglos nākotnes vai turpmākās profesijas izvēli.