ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.05.2018


NVA piedalīsies gadatirgū biznesa uzsācējiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedalīsies attīstības finanšu institūcijas ALTUM un Ekonomikas ministrijas rīkotajā pasākumā “Atbalsta gadatirgus biznesa uzsācējiem”, kas 10.jūnijā no pulksten 10.00. līdz 15.00 norisināsies Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīgā”( Krāsotāju ielā 12, Rīgā). Šajā pasākumā jaunie uzņēmēji varēs vienuviet iegūt informāciju par valsts institūciju un pašvaldību piedāvāto atbalstu uzņēmējiem, par valsts atbalsta programmu aizdevumiem, par riska kapitāla fondiem, biznesa inkubatoriem, mentoriem u.c. Pasākumā piedalīsies Ekonomikas ministrija (EM), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Latvijas startup platforma “Labs of Latvia”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Lauku atbalsta dienests (LAD), Uzņēmumu reģistrs (UR), Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), bankas, riska kapitāla fondi un citi.
 
NVA uzņēmējiem piedāvā daudzus pakalpojumus, tostarp, vakanču reģistrēšanu un vajadzīgo darbinieku atrašanu; CV un vakanču portāla iespējas; karjeras konsultācijas, izvērtējot iespējamo darbinieku profesionālo piemērotību; piedalīšanos subsidētās nodarbinātības pasākumos; bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma; bezdarbnieku praktisko apmācību pie darba devēja; Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) pakalpojumus darba devējiem u.c.
 
Savukārt NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, kuri vēlas uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, NVA sniedz konsultatīvu palīdzību un finansiālu atbalstu biznesa uzsākšanai, kā arī nodrošina biznesa plāna īstenošanas atbilstības regulāru novērtēšanu 24 mēnešus no biznesa plāna īstenošanas uzsākšanas dienas. NVA īstenotajos “Pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” var piedalīties tie bezdarbnieki, kuri ieguvuši profesionālo vidējo vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā līdzīgā jomā, kuri bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu ietvaros ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, iegūstot nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības jomā vai kuri ieguvuši profesionālo vidējo vai augstāko izglītību ar uzņēmējdarbību nesaistītā jomā, bet ir apguvuši ar uzņēmējdarbības vadību saistītās neformālās izglītības programmas. Pasākuma laikā bezdarbnieki saņem konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā. Pēcāk izstrādātie biznesa plāni tiek nodoti profesionāliem ekspertiem, kuri izvērtē tos un sniedz savu atzinumu. Ja eksperts atzinis, ka izstrādātais biznesa plāns ir dzīvotspējīgs, un tā īstenošanai nepieciešams atbalsts, NVA piedāvā bezdarbniekam slēgt līgumu par atbalsta pakalpojumu saņemšanu. Noslēdzot līgumu ar NVA, bezdarbnieks saņem komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai - līdz 3 000 eiro atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei, mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas pirmajos sešos mēnešos - valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, kā arī konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā.
 
Bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri vēlas kļūt par uzņēmējiem, NVA īstenotās kuponu apmācības ietvaros ir iespēja apgūt  tādas ar uzņēmējdarbību saistītās profesionālās pilnveides izglītības programmas kā, piemēram, “Mazā biznesa organizēšana,” “Projektu vadība”, “Praktiskais mārketings”,  bet Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros, piemēram, apmeklēt īsos kursus “Komercdarbības pamati”, “Pašnodarbinātas personas tiesiskie pamati un grāmatvedības uzskaites pamatprincipi”, “Biznesa plāna izveides pamati”, “Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai” un citas nodarbības.