ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.06.2018


Bezdarbniekiem ar atkarībām NVA arī šogad piedāvā iespēju ārstēties

 

 ESF projekts „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

 

 

Bezdarbniekiem, kuriem iekārtoties pastāvīgā darbā traucē atkarības problēmas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš 2012.gada decembra piedāvā iespēju ārstēties no alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu atkarības. Līdz 2016.gada janvārim šo iespēju ir izmantojuši 518 bezdarbnieki, no kuriem ārstēšanos pabeidza 482, bet 36 bezdarbnieki to pārtrauca. Šogad bezdarbnieku ārstēšana no atkarībām notiek Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros.  Šogad ārstēšanos jau ir uzsākuši 67 bezdarbnieki, no kuriem 43 to pabeiguši, bet 21 turpina.

„Atbalsta pasākumu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām” īsteno divas ārstniecības iestādes - SIA „Akrona 12” Rīgā un VSIA “Slimnīca „Ģintermuiža” Jelgavā. Atbrīvošanās no atkarībām notiek pēc Minesotas 12 soļu programmas medicīniskās tehnoloģijas un ilgst līdz 30 dienām. Programmas galvenais uzdevums - uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti, iemācīt viņam saprast, ka, lai pārvarētu atkarības radītās negatīvās sekas, vispirms jāmainās pašam.

Dalībai „Atbalsta pasākumā bezdarbniekiem ar atkarības problēmām” var pieteikties gan tie bezdarbnieki, kuriem ir narkologa atzinums par alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību, gan bezdarbnieki, kuriem ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums. Jāuzsver, ka bezdarbnieki pasākumā iesaistās brīvprātīgi.

Kā pieteikties?
1. Jādodas uz savu NVA filiāli un jāpaziņo par vēlmi piedalīties pasākumā.
2. Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.
3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
4. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot pasi, narkologa atzinumu*, individuālo darba meklēšanas plānu un izziņu par trūcīgās personas statusu, ja tāda ir izsniegta.

“Atbalsta pasākuma bezdarbniekiem ar atkarības problēmām” dalībniekiem NVA ārstēšanās laikā apmaksā pacientu iemaksu 7.11 eiro apmērā par vienu ārstēšanās dienu, izņemot tos bezdarbniekus, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksas. Saņemot ārstniecības pakalpojumus dienas stacionārā, pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem tiek finansēti arī izmitināšanas un ēdināšanas izdevumi 13.37 eiro apmērā par vienu ārstēšanās dienu atbilstoši faktiskajam bezdarbnieka izmitināšanas un ēdināšanas dienu skaitam.

*Pasākuma dalībniekiem, kuriem ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, narkologa atzinums līdzi nav jāņem, taču jāņem vērā, ka ārstēšanās bez narkologa atzinuma notiek vienā medicīnas iestādē - SIA „Akrona 12” Rīgā.