ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.06.2018


Stājās spēkā Eiropas Savienības Regula par EURES tīklu, mobilitātes pakalpojumiem un darba tirgu integrāciju

Šī gada 12. maijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regula (ES) Nr. 2016/589 par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju, grozot iepriekšējās regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013
 

Regulas mērķis ir veicināt darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā (ES), sekmējot integrētāku Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu darba tirgu. Regula paredz pilnveidot EURES tīklu, lai nodrošinātu mobilitātes šķēršļu pārvarēšanu, palielinātu piekļuvi nodarbinātības iespējām visā Eiropas Savienībā, un veicinātu jaunu darba vietu izveidi. EURES sniegtie pakalpojumi ir pieejami visiem Eiropas Savienības pilsoņiem.
 
Lai nodrošinātu iespējami labākus pakalpojumus visiem darba ņēmējiem un darba devējiem, Regula paredz EURES tīkla paplašināšanu, dodot iespēju jauniem EURES dalībniekiem un partneriem iesaistīties tajā. Jebkura organizācija, kuras darbība ir saistīta ar nodarbinātību, tostarp publiskā, privātā vai trešā sektora nodarbinātības dienesti var pievienoties EURES tīklam, ievērojot Regulā minētos kvalitātes kritērijus, kas ir līdzvērtīgi tiem, kurus līdz šim kā EURES tīkla dalībnieki ir nodrošinājuši valsts nodarbinātības dienesti.
 
Regulā tiek uzsvērts, ka darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir viens no būtiskiem elementiem integrētāka Eiropas Savienības darba tirgus izveidē, tostarp pārrobežu reģionos, lai sekmētu lielāku darba ņēmēju mobilitāti. Regulas teksta tulkojums latviešu valodā pieejams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.