ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.06.2018


Nīderlandē notika piektā Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes sanāksme

27. un 28. jūnijā Amsterdamā notika piektā Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla PES valdes sanāksme, kurā Eiropas Komisijas pārstāvji un Eiropas Savienības valstu nodarbinātības dienestu vadītāji sprieda par situāciju Eiropas valstu darba tirgū, tostarp par situāciju darba tirgū Baltijas valstīs un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nodarbinātības dienestu sadarbību. Latviju sanāksmē pārstāvēja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Inese Kalvāne un NVA Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas vadītāja Margarita Krišlauka.

Īpaša uzmanība PES tīkla valdes sanāksmē bija veltīta Eiropas Padomes uzdevumu izpildei ilgstošā bezdarba mazināšanā, atbalstam cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī bēgļu integrācijai Eiropas valstu sabiedrībā un darba tirgū. Tika spriests par nodarbinātības dienesta atbalstu darba devējiem mūsdienu darba tirgus situācijā, jauno darba vietu izveidi un kvalificētu speciālistu iekļaušanu darba tirgū. Sanāksmes dalībnieki izvērtēja arī PES tīkla dalībvalstīs aprīlī rīkotās 1. Eiropas Darba devēju dienas pasākumus, to norisi un ieguvumus.

PES tīkla valdes sanāksmes darba kārtībā bija arī nodarbinātības dienestu darbības salīdzinošā izvērtēšana Eiropas valstu nodarbinātības dienestu savstarpējās mācīšanās projekta ietvaros. Atgādināsim, ka 2015.gada novembrī Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības (ES) valstu nodarbinātības dienestu pārstāvju delegācija viesojās Latvijā, lai veiktu NVA darbības salīdzinošo izvērtēšanu. Eiropas Komisijas un ES valstu nodarbinātības dienestu pārstāvji iepazinās ar NVA stratēģiju, prioritātēm, budžeta un darbības plānošanu, izvērtēja NVA piedāvāto pakalpojumu un nodarbinātības pasākumu efektivitāti, īpašu uzmanību veltot ilgstošā bezdarba mazināšanai, jauniešu nodarbinātības veicināšanai, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībām, pakalpojumiem darba devējiem, kā arī tiešsaistes pakalpojumu attīstībai interneta vidē.
 
Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkls izveidots 2014.gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par ciešāku sadarbību starp Eiropas valstu nodarbinātības dienestiem. Tīklā darbojas visu Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu vadītāji un Eiropas Komisijas pārstāvji. Vienu reizi pusgadā katra prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē organizē Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksmi, lai apspriestu, kas ir paveikts iepriekšējā pusgadā un pieņemtu lēmumus par turpmāko darbību.

 

 

 

 

Foto no http://www.pesboard.eu/EN/pesboard/Service/News/news-2016-06-28.html?nn=9500