ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
24.06.2018


Publicēts NVA 2015.gada darbības publiskais pārskats

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sagatavojusi 2015.gada darbības publisko pārskatu. Ar NVA veikumu aizvadītajā gadā tagad var iepazīties mūsu interneta vietnes sadaļā ”Dokumenti un statistika”.
 
2015.gadā reģistrētā bezdarba līmenis valstī stabilizējās: gada griezumā tas no 9% janvārī bija pazeminājies līdz 8,7% decembrī, zemāko rādītāju sasniedzot septembrī un oktobrī - 8,3%. 2015. gada sākumā NVA bija reģistrēti 82 027 bezdarbnieki, bet gada beigās – 81 780. Pērn, salīdzinot ar 2014. gadu, samazinājies arī reģistrēto bezdarbnieku vidējais bezdarba ilgums.

NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos 2015.gadā piedalījās 83 807 klienti, izmantojot iespējas paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū, saņemt karjeras konsultācijas, iegūt darba tirgū nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas vai strādāt subsidētajās darba vietās. No vairāk nekā 69 tūkstošiem bezdarbnieku, kuri pagājušajā gadā atrada pastāvīgu darbu, 20,5 tūkstoši darbu atrada pēc dalības kādā no NVA nodarbinātības pasākumiem.
 
2015.gadā uzņēmēji NVA bija reģistrējuši vairāk nekā 51 tūkstoti vakanču, tas ir par 19% vairāk nekā 2014. gadā. Mēs turpinājām vakanču gadatirgu rīkošanas tradīciju Latvijas reģionos. Lai palīdzētu zemnieku saimniecībām piesaistīt nepieciešamos darbiniekus sezonas darbiem, kopā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi esam iedibinājuši jaunu tradīciju, organizējot lauksaimniecības vakanču gadatirgus „Darbs laukos!”. Lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un tautsaimniecības attīstību Latgalē, NVA un Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome 2015.gadā parakstīja līgumu „Par sadarbību uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Latgales reģionā”.
Bez pašvaldību un to sociālo dienestu līdzdalības nevarētu efektīvi risināt, piemēram, ļoti aktuālu ilgstošā bezdarba problēmu. Pērn gandrīz 29 tūkstoši ilgstošo bezdarbnieku tika iesaistīti NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos, un vairāk nekā 14 tūkstoši iekārtojās pastāvīgā darbā, 59% darbu atrada jau sešu mēnešu laikā pēc kāda NVA pasākuma pabeigšanas.

Aizvadītajā gadā NVA īstenoja 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektus. Pateicoties ESF līdzfinansējumam, īstenoti Jauniešu garantijas pasākumi, nodrošināta EURES tīkla darbība Latvijā, atbalsts bezdarbnieku izglītībai un subsidēto darba vietu izveide. ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros 13 864 bezdarbnieki uzsāka profesionālo apmācību, neformālās izglītības programmu apguvi vai praktisku apmācību pie darba devēja, savukārt 655 bezdarbnieki, kuriem ir īpaši grūti atrast darbu, guva iespēju strādāt subsidētajās darba vietās. 2015. gadā tika apstiprināts arī ESF projekts atbalstam ilgstošajiem bezdarbniekiem, kura īstenošana uzsākta 2016. gadā.

Viena no mūsu prioritātēm ir jauniešu nodarbinātības veicināšana. 2015. gadā ESF projekta „Jauniešu garantijas” aktivitātēs iesaistījās 25 769 jaunieši, bet vairāk nekā 21 tūkstotis jauniešu bezdarbnieku pērn iekārtojās pastāvīgā darbā.

Visos Latvijas reģionos NVA rīkoja karjeras dienas skolās, lai vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem savlaicīgi palīdzētu plānot profesionālo nākotni, izzināt katra spējas un dotības, iepazīt situāciju darba tirgū. Savukārt 3 804 skolēni ar NVA atbalstu strādāja algotu darbu vasaras brīvlaikā, iegūstot pirmo darba pieredzi, darba iemaņas un iepazīstot darba vidi un darba tiesiskās attiecības. Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā piedalījās 467 darba devēji, to skaitā 126 pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības.

Turpinājām attīstīt un pilnveidot e-pakalpojumu klāstu, tostarp, padarot elektroniski pieejamu iesniegumu bezdarbnieka statusa iegūšanai. Tātad, cilvēks, kurš vēlas iegūt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, iesniegumu statusa piešķiršanai tagad var iesniegt elektroniski, izmantojot portālu www.latvija.lv, kā arī e-pastā vai pašapkalpošanās portālā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Aizvadītā gada sākumā NVA klientiem Rīgā tika piedāvāta jauna apkalpošanas vieta - Talejas ielā 1, kur izveidots valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs. Apmeklētāji šeit var saņemt vairāku valsts iestāžu pakalpojumus. Konsultācijas par NVA pakalpojumiem no 2015. gada var saņemt arī 51 valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas darbojas daudzās Latvijas pašvaldībās.

NVA aktīvi darbojās Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīklā (PES) un Eiropas nodarbinātības dienestu tīklā (EURES). Latviju apmeklēja Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla delegācija, kas veica NVA darbības salīdzinošo izvērtējumu Eiropas valstu nodarbinātības dienestu savstarpējās mācīšanās projekta ietvaros. Aizvadītā gada rudenī Viļņā tika parakstīts līgums, kas paredz ciešāku Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbību, daloties pieredzē un informācijā, kas saistīta ar nodarbinātības veicināšanu un aktuālajām norisēm darba tirgū. Par tradīciju un nozīmīgu pārrobežu sadarbības paraugu ir kļuvis Latvijas un Igaunijas nodarbinātības dienestu kopīgi rīkotais „Livonijas darba tirgus”, kas 2015. gadā pavasarī norisinājās Valkā, bet rudenī - Valgā.

Aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai sadarbības iestāde pērn sekmīgi administrējusi 2007.-2013. gada plānošanas perioda visu 120 ESF projektu noslēgumu. Sasniegta mērķu un uzraudzības rādītāju 100% izpilde.

2015. gads bija Latvijas prezidentūras gads Eiropas Savienības Padomē. Jūnijā organizējām Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksmi, kurā Eiropas Komisijas pārstāvji kopā ar Eiropas valstu nodarbinātības dienestu vadītājiem sprieda par situāciju Eiropas Savienībā darba tirgū, nodarbinātības dienestu uzdevumiem, prioritātēm un paveikto. Sanāksmē augsti tika novērtēts NVA veikums ilgstošā bezdarba mazināšanā, jauniešu nodarbinātības veicināšanā un e-pakalpojumu attīstībā.

Plašāk par NVA veikumu 2015. gadā Jūs varat izlasīt pārskatā.
 
 
Nodarbinātības valsts aģentūras
  direktore Inese Kalvāne