ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2018


Noslēgusies jauniešu bezdarbnieku iesaiste pasākumā ”Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai”

 

 

ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001
PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS
 

 

Ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda (projekta „Jauniešu garantijas” pasākums „Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kura mērķis bija sniegt konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz jauniešiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

 

Kopā 2016.gadā ES fondu projekta „Jauniešu garantijas” pasākuma ”Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros atbalstīti 40 biznesa plāni.

 

Pārstāvētākās nozares ir pārtikas produktu un dzērienu ražošana un ēdināšana, skaistumkopšana un veselība. Kā arī populārākās biznesa idejas tiek realizētas interjera un dizaina priekšmetu ražošanā, apģērbu un aksesuāru ražošanā, rotaļlietu ražošanā u.c. nozarēs.

 

Pasākumā tika iesaistīti Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību.

 

Pasākuma laikā jaunieši bezdarbnieki saņēma nepieciešamo palīdzību un atbalstu uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai - konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, izstrādāšanai un īstenošanai, komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – līdz EUR 3000 un pirmajos sešos mēnešos dotāciju valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.