ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2018


NVA aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus iepirkumam ilgstošo bezdarbnieku atbalstam

ESF projekts „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

 

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001), Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem tiks nodrošināta iespēja izmantot transporta pakalpojumu nokļūšanai līdz atbalsta pasākumu īstenošanas vietai. 2016. gada 13. jūlijā NVA ir izsludinājusi iepirkumu „Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana”. Aicinām pretendentus iesniegt savus pieteikumus, ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties NVA interneta vietnē.

Lai palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas un atgriezties darba tirgū, NVA šogad uzsāk ESF projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" īstenošanu, piedāvājot šādus atbalsta pasākumus:

  • Motivācijas programma darba meklēšanai, kas ietver motivēšanas veicināšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, kā arī mentora pakalpojumus, lai pēc motivācijas programmas pabeigšanas bezdarbniekam nodrošinātu psiholoģisko atbalstu un palīdzētu iekārtoties pastāvīgā darbā.
  • Karjeras, psihologa un psihoterapeita individuālas un grupu  konsultācijas.
  • Veselības pārbaudes, lai noteiktu veselības stāvokļa piemērotību piedāvātajam darbam un darba vides faktoriem.
  • Atbalsts bezdarbniekiem ar esošu un prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par piemērotu darbu vai iesaisti nodarbinātības pasākumos, ņemot vērā konkrētā bezdarbnieka veselības stāvokli. Sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru tiks veikta profesionālās piemērotības noteikšana.
  • Minesotas 12 soļu programma, emocionālā stresa terapija un narkologa atzinuma saņemšana bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.
Visi projekta ietvaros īstenotie atbalsta pasākumi tiek nodrošināti Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros.