ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.06.2018


Ja darbs ir atrasts attālāk no dzīves vietas, NVA piedāvā iespēju saņemt transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres kompensāciju

Lai cilvēki, kuri nevar atrast darbu savā pagastā vai pilsētā, varētu sākt strādāt pie attālākiem darba devējiem Latvijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš 2013.gada pavasara īsteno nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu. Tas paredz, ka attālāk no dzīvesvietas  nodarbinātām personām darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumiem. Ieguvēji ir ne tikai darba meklētāji, bet arī darba devēji, jo savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus var piesaistīt no citām pilsētām vai novadiem. Kopš NVA piedāvā reģionālās mobilitātes veicināšanas programmu, šo iespēju jau ir izmantojuši 626 strādājošie, no tiem 2016. gada 6 mēnešos - 76.

Atbalstu reģionālajai mobilitātei šogad var saņemt ne tikai komersantu nodarbinātie, bet arī tie darba ņēmēji, kuri uzsākuši darbu publiskā sektora iestādēs. Reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu NVA īsteno darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu. Maksimālā summa, ko nodarbinātais kompensācijā var saņemt četru mēnešu laikā ir 400 eiro.

Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes programmā iesaistīties un saņemt NVA atbalstu ir ļoti vienkārši. Ja NVA vismaz divus mēnešus reģistrēts bezdarbnieks atrod darbu, kas ir vismaz 20 km attālumā no viņa deklarētās dzīves vietas, viņam jādodas uz savu NVA filiāli un jāiesniedz pieteikums mobilitātes atbalsta saņemšanai. Tas ir jāizdara 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas ar darba devēju. Savukārt darba devēja piedāvātajai vakancei pirms darba attiecību uzsākšanas vismaz nedēļu ir jābūt reģistrētai NVA filiālē vai publicētai NVA CV/Vakanču portālā. Bezdarbnieks var pieteikties NVA filiālē personīgi, pa pastu vai elektroniski ar e-parakstu. Klientu ērtībām, iesnieguma paraugs finanšu atlīdzības saņemšanai atrodams arī NVA mājaslapā.

Finanšu atlīdzības aprēķinu NVA veic, ņemot vērā iesniegto finanšu atlīdzības pamatojumu un transporta vai īres izdevumus apliecinošus dokumentus. Tas nozīmē, ka jau pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī nodarbinātajam ir jākrāj biļetes vai degvielas čeki, vai jāslēdz un NVA jāuzrāda īres līgums, kā arī maksājums.

Detalizētāka informācija par pasākumu atrodama NVA mājaslapā: Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana.

Atgādinām, ka arī bezdarbniekiem, kuri iesaistījušies NVA apmācību pasākumos, ir iespējas  reģionālas mobilitātes atbalstam saņemt finanšu atlīdzību līdz 100 eiro mēnesī  transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres kompensācijai, ja apmācību vieta atrodas vismaz 20 kilometru attālumā no deklarētās dzīves vietas. Savukārt bezdarbnieki, kuri iesaistās Pasākumos noteiktām personu grupām, pirmo četru darba tiesisko attiecību mēnešu laikā var saņemt finanšu atlīdzību, piedaloties NVA pasākumā “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”, ja subsidētā darba vieta atrodas attālāk no dzīves vietas.  Reģionālās mobilitātes atbalstu NVA piedāvā arī jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri piedalās Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos, ja pasākuma norises vieta atrodas vismaz 20 kilometru attālumā no deklarētās dzīves vietas.