ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.04.2018


Liepājā un Daugavpilī notiks darba gadatirgus "Darbs un karjera 2016"

 

Starptautiskais darba gadatirgus „Darbs un karjera 2016”Liepājā un Daugavpilī tiek īstenots ESF projekta Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā” aktivitāšu ietvaros. 
 

 

13.septembrī Latviešu biedrības namā Liepājā un 15.septembrī Olimpiskajā centrā Daugavpilī norisināsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) organizētais starptautiskais darba gadatirgus „Darbs un karjera 2016”. Piedaloties darba gadatirgū, darba devējiem būs iespēja popularizēt savu uzņēmumu, informēt par vakancēm, rīkot personāla atlasi, klātienē tiekoties ar darba ņēmējiem un veicot darba intervijas. Dalība pasākumā ir bez maksas!

Darba gadatirgū piedalīsies ne tikai darba devēji, bet arī Latvijas un citu Eiropas valstu nodarbinātības dienestu eksperti, karjeras konsultanti, valsts iestāžu pārstāvji, kā arī Eiropas informācijas tīklu speciālisti, kas interesentiem stāstīs par darba, izglītības, karjeras un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā un citās Eiropas valstīs. Darba gadatirgus dalībniekiem un apmeklētājiem būs iespējas saņemt individuālās konsultācijas, piedalīties semināros par darba un karjeras veidošanas jautājumiem, iepazīties ar Latvijas un citu Eiropas valstu nodarbinātības speciālistu un darba devēju prezentācijām.

Atgādinām, ka NVA īsteno nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu, piedāvājot iespēju saņemt  finanšu atlīdzību līdz 400 eiro apmērā transporta vai dzīvesvietas īres izdevumu kompensācijai pirmajos 4 nodarbinātības mēnešos tiem darba ņēmējiem, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas vismaz 20 km no  darba vietas. Līdz ar to arī citu Latvijas pilsētu un reģionu darba devēji, piedaloties darba gadatirgū Liepājā vai Daugavpilī,  var atrast un nodarbināt savā uzņēmumā nepieciešamos speciālistus no Kurzemes vai Latgales, izmantojot NVA reģionālās mobilitātes atbalsta iespējas. Informācija par nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākuma nosacījumiem izlasāma šeit.
 
Pieteikties bezmaksas dalībai darba gadatirgū „Darbs un karjera 2016” Liepājā un Daugavpilī darba devēji var elektroniski. Dalībnieku vietu skaits ir ierobežots, tāpēc iesakām pieteikuma anketas aizpildīt savlaicīgi.
Pieteikuma anketa:
Darbs un karjera 2016 – Liepājā
Darbs un karjera 2016 – Daugavpilī
 


Informācijai:
 
EURES ir Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkls, kura darbību koordinē Eiropas Komisija un kas pārstāv 32 valstu nodarbinātības dienestus. EURES tīklā ietilpst Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, kā arī Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas un Šveices nodarbinātības dienesti.
 
EURES misija ir atbalstīt darbaspēka brīvu pārvietošanos Eiropā.
 
EURES tīklā visā Eiropā strādā vairāk nekā 900 EURES konsultanti, kas ir specializējušies praktiskos, juridiskos un administratīvos jautājumos saistībā ar Eiropas darba mobilitāti starpvalstu un pārrobežu līmenī.
 
Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un EURES konsultanti NVA Rīgas, Liepājas, Cēsu, Rēzeknes un Daugavpils filiālē.

Saites:
NVA EURES konsultanti

EURES Eiropas darba mobilitātes portāls