ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.04.2018


NVA pilnveido pakalpojumus klientiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pilnveidot savus pakalpojumus klientiem. Ir uzlabota bezmaksas informatīvā tālruņa 80200206 darbība, nodrošinot NVA zvanu centra pakalpojuma pieejamību klientiem visā Latvijā. NVA zvanu centrs tagad ikvienam interesentam jebkurā valsts reģionā piedāvā iespēju saņemt viņam nepieciešamo informāciju un konsultāciju par visu aģentūras struktūrvienību darbību un pakalpojumiem.Veiktas izmaiņas arī balss paziņojumos zvanītājiem - tagad zvanītājs tiek informēts par savienojuma gaidīšanas laiku, ja visi operatori ir aizņemti, un par iespēju savu jautājumu nosūtīt elektroniski, ja viņam tas ir ērtāk. Nākotnē plānots klientiem piedāvāt iespēju ierunāt balss ziņu, kā arī  nodrošināt tiešo savienojumu ar zvanītājam nepieciešamo darbinieku.


Lai pilnveidotu klientu apkalpošanas kvalitāti kopumā un nodrošinātu uz klientu orientētas efektīvas apkalpošanas sistēmas darbību visās NVA struktūrvienībās un pakalpojumu sniegšanas vietās, NVA Klientu apkalpošanas vadības nodaļa ir aktualizējusi Klientu apkalpošanas standartu, kas publicēts aģentūras interneta vietnē un pieejams visiem interesentiem. Klientu apkalpošanas standartā uzsvērts, ka NVA mērķis - visās aģentūras klientu apkalpošanas vietās nodrošināt vienlīdz augstas kvalitātes apkalpošanu un individuālu pieeju. NVA darbinieki strādā valsts un sabiedrības interešu labā, ir zinoši, precīzi, laipni un pozitīvi, darbojas klienta interesēs un pret visiem klientiem izturas vienlīdzīgi. Orientējoties uz darba rezultātu, NVA darbinieki uzklausa klientu priekšlikumus un piedāvā individuālus un elastīgus pakalpojumu sniegšanas risinājumus, ja kādu pakalpojumu ir iespējams saņemt elektroniski, klients par to tiek informēts.


NVA elektroniskie pakalpojumi jebkuram klientam ir pieejami aģentūras interneta vietnē. Izmantojot NVA pašapkalpošanās portālu, tagad var augšupielādēt un reģistrēt iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai, ja iesniegums ir apliecināts ar drošu elektronisko parakstu. Atgādinām, ka NVA adresētu iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai var iesniegt arī izmantojot tiešsaistes formu „E-iesniegums iestādei”, kas pieejama, autorizējoties Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Portāls www.latvija.lv atbalsta autentifikāciju ne tikai ar elektronisko parakstu, bet arī ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas.


Par vienu no plašākajiem valstī darba meklētāju pieteikumu (CV) un darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzi kļuvis NVA CV/Vakanču portāls, savukārt NVA mājaslapas sadaļa ”Karjera”  klientam var būt noderīga kā elektronisks ceļvedis profesionālās karjeras veidošanā.  Kopumā NVA tiešsaistē piedāvā daudzus un dažādus pakalpojumus -  tas ir darba tirgus īstermiņa prognožu rīks, apmācību pieejamības sistēma, apmācību kvalitātes monitorings, bezdarbnieku profilēšana, angļu valodas zināšanu pārbaude un citi e-pakalpojumi.