ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.05.2018


NVA sadarbībā ar Ekonomikas ministriju īstenos ESF projektu “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”

 

 Projekts Nr. 7.1.2.2./16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”

 

 

Ir apstiprināta Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) vienošanās par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” (Nr.7.1.2.2./16/I/001) īstenošanu. Projekta mērķis - izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, lai pieņemtu pamatotus un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus lēmumus rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanai. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma nodrošinās ērti un pārskatāmi pieejamu informāciju par prasmju un profesiju pieprasījumu gan īstermiņā, gan vidējā un ilgtermiņā, kā arī informāciju par izglītības iespējām, kas lietotājam atvieglos profesionālās nākotnes vai turpmākās profesijas izvēli. Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” tiks īstenots sadarbībā ar Ekonomikas ministriju no 2016.gada 3.ceturkšņa līdz 2021.gada 4. ceturksnim.

 

Projekta īstenošanas laikā tiks veikts pētījums par Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku; pilnveidota īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģija, tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošana prasmju griezumā un izstrādātas vadlīnijas metodoloģijas lietotājiem; veiktas piecas darba devēju aptaujas darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai; izstrādāta tehniskā specifikācija darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platformas, tai skaitā vidēja un ilgtermiņa prognožu analīzes rīka un vizuālā risinājuma izveide; īstenoti informatīvie un apmācību pasākumi nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem un amatpersonām.

 

Projekta ietvaros tiks izstrādāta tehniskā specifikācija Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas IT atbalsta tehniskajam risinājumam – WEB bāzētai darba tirgus prognožu analīzes platformas izveidei, kura ietvers īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes tautsaimniecības nozaru, profesiju un izglītības griezumā. Tas ļaus politikas veidotājiem, izglītības iestādēm, karjeras plānošanas un profesionālās pilnveides centriem, kā arī absolventiem, kas plāno turpināt mācības, un citiem interesentiem interaktīvā veidā iepazīties un analizēt aktuālās darba tirgus tendences, gūstot plašāku ieskatu par perspektīviem profesionālās pilnveides virzieniem nākotnē. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas IT atbalsta risinājums nodrošinās sabiedrībai regulāri pieejamu informāciju par darba tirgus attīstības tendencēm.

 

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” kopējais attiecināmais finansējums - 1 487 720 eiro, tai skaitā ESF finansējums - 1 264 562 eiro un valsts budžeta finansējums - 223 158 eiro.

 

Informācijai: Darba tirgus īstermiņa prognozes pieejamas NVA interneta vietnes pašapkalpošanās portālā. Prognožu rīka dati ļauj izvērtēt darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences – jaunu darba vietu palielinājumu vai samazinājumu. Uzklikšķinot uz katras profesiju grupas, atveras logs, kurā var saņemt arī papildus informāciju par vidējo atlīdzību (VID dati), nodarbināto skaitu (VID dati), reģistrēto bezdarbnieku skaitu, kuriem pēdējā nodarbošanās  ir bijusi attiecīgajā profesijā (NVA dati), reģistrēto vakanču skaitu profesijā (NVA dati). Darba tirgus īstermiņa prognozes ir sagatavotas četru profesiju grupu līmeņos, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO). Prognozēs netiek iekļautas vakances, kas radušās darbaspēka rotācijas dēļ.

 

ESF projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” vadītāja Eva Lapsiņa

Tālr.: 670211772

e-pasts: eva.lapsina@nva.gov.lv