ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.04.2018


Inese Kalvāne noslēdz darbu NVA un sāks pildīt Valsts kontroles padomes locekles amata pienākumus

Šodien Saeima apstiprināja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktores Ineses Kalvānes kandidatūru Valsts kontroles padomes locekles amatam, līdz ar to Inese Kalvāne noslēdz darbu NVA un sāks pildīt jauna amata pienākumus.

 

NVA direktores amatā I.Kalvāne tika iecelta 2012.gada maijā, bet pirms tam - no 2008. līdz 2012.gadam - viņa vadīja NVA Pakalpojumu departamentu. Uz NVA I.Kalvāne atnāca no Labklājības ministrijas, kur no 2004. līdz 2008.gadam strādāja Strukturālās politikas nodaļas vadītājas un ES struktūrfondu departamenta direktora vietnieces amatos. No 1998. līdz 2004.gadam I.Kalvānes darba vieta bija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) - sākumā viņa vadīja VSAA Ogres filiāli, bet no 2001. līdz 2004.gadam strādāja VSAA ģenerāldirektora vietnieces amatā.

 

NVA I.Kalvāne vada vairāk nekā 4 gadus. Šajā laikā aģentūra pilnveidoja sadarbību ar darba devējiem, attīstīja pakalpojumus klientiem, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu bezdarbnieku, ilgstošo bezdarbnieku, bezdarbnieku ar invaliditāti un vecāka gadagājuma bezdarbnieku konkurētspējas paaugstināšanai un iekļaušanai darba tirgū. Tika veiksmīgi pabeigti 2007.-2013. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti un uzsākta 2014.-2020. gada plānošanas perioda projektu īstenošana, to skaitā vērienīgas Eiropas Savienības programmas „Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumi. NVA ir ieviesta bezdarbnieku profilēšana, izstrādāta jauna Stratēģija sadarbībai ar darba devējiem, visos valsts reģionos rīkoti „Vakanču gadatirgi” un īpašas lauksaimniecības vakanču akcijas, lai darba meklētāji klātienē varētu satikties ar darba devējiem, atjaunots skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums. Liekot uzsvaru uz efektīvu sadarbību ar darba devējiem, šajos gados tika panākts, ka būtiski palielinājies NVA reģistrēto vakanču skaits, turklāt tagad, reģistrējot NVA vakanci, darba devējs norāda arī algas apmēru. Darba tirgus prognožu e-rīkā NVA piedāvā iedzīvotājiem ne tikai informāciju par nākamajos 12 mēnešos pieprasītākajām profesijām reģionu griezumā, bet arī informāciju par piedāvāto vidējo atalgojumu šajās profesijās katrā reģionā. Strādājot NVA direktores amatā, I.Kalvāne lielu uzmanību veltīja aģentūras IT sistēmu attīstībai un e-pakalpojumu klāsta paplašināšanai, tostarp, padarot elektroniski pieejamu iesniegumu bezdarbnieka statusa iegūšanai.

 

Savā darbā NVA I. Kalvāne ir augstu vērtējusi nozīmīgo sadarbību ar pašvaldībām un valstis iestādēm, darba devējiem, sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām, lai attīstītu un piemērotu NVA pakalpojumus sabiedrības vajadzībām reģionos.